Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale

Proiect
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 41483
Mărime: 153.26KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul 1 : PRESIUNEA FISCALA – INSTRUMENT AL POLITICII

FISCALE

1.1. Presiunea fiscală

1.1.1. Conceptul de presiune fiscală. Forme de evaluare

1.1.2. Forme de manifestare

1.1.3. Factori de influenţă

1.1.4. Stabilirea limitei presiunii fiscale

1.1.5. Rezistenţele la impozite. Efectele presiunii fiscale

1.2. Politica fiscală

1.2.1. Politica fiscală şi politica bugetară

1.2.2. Instrumentele politicii fiscale

1.2.3. Multiplicatorul fiscal

1.2.4. Multiplicatorul cheltuielilor publice

1.2.5. Multiplicatorul bugetului echilibrat

1.2.6. Politica fiscală de la stabilizatori automaţi la măsuri discreţionare

Capitolul 2 : EVAZIUNEA FISCALĂ

2.1. Imprecizii privind noţiunile de evaziune fiscală şi fraudă

2.1.1. Imprecizia cuvintelor care desemnează evaziunea fiscală

2.1.2. Imprecizia noţiunii de fraudă fiscală

2.2. Noţiunea de evaziune fiscală

2.3. Incertitudinea delimitării domeniilor evaziunii legale şi ilegale

2.4. Factori care determină apariţia evaziunii fiscale

2.4.1. Factori de ordin legislativ şi administrativ

2.4.2. Factori economici

2.4.3. Factori psiho- sociali

2.5. Modalităţi de realizare a evaziunii fiscale

2.5.1. Evaziunea cu ajutorul conturilor bancare

2.5.2. Moduri de evaziune în contabilitate prin intermediul unor

conturi

2.6. Manifestările tehnice ale evaziunii fiscale şi fraudei fiscale

2.6.1. Evaziunea fiscală licită

2.6.2. Frauda fiscală

2.7. Consecinţele evaziunii fiscale

2.7.1. Efectele asupra formării veniturilor statului

2.7.2. Efectele economice ale evaziunii fiscale

2.7.3. Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală

2.8. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Capitolul 3 : STUDIU DE CAZ: „EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA

ÎN PERIOADA 1990- 2005”

3.1. Evoluţia cadrului legilativ în domeniul evaziunii fiscale

3.2. Evoluţia evaziunii fiscale în România. Domenii de manifestare

3.3. Forme de manifestare ale evaziunii fiscale în România: marile

marile tunuri postdecembriste

3.4. Posibilităţi de diminuare şi menţinere sub control a evaziunii fiscale

Extras din document

1. PRESIUNEA FISCALĂ – INSTRUMENT AL POLITICII FISCALE

1.1. PRESIUNEA FISCALĂ

Noţiunea de presiune fiscală trebuie studiată în corelaţie cu necesitatea intervenţiei statului în economie, necesitate care rezidă în creşterea complexităţii activităţii economice, interacţiunea mediului economic intern cu cel extern, problema protecţiei sociale şi a protecţiei mediului, în general în existenţa şi acţiunea externalităţilor pozitive şi negative.

Presiunea fiscală impusă de puterile publice trebuie, pentru a- se realiza scopul său în cadrul politicii fiscale, să concilieze doua tendinţe diametral opuse:

- pe de o parte, cea a statului care doreşte ca aceasta să fie tot mai mare pentru acoperirea cheltuielilor publice crescânde, şi,

- pe de altă parte, cea a cetăţeanului care doreşte o presiune fiscală cât mai mică.

Chiar dacă termenul de presiune fiscală este înlocuit uneori cu altele, precum coeficient fiscal, tensiune fiscală etc. pentru a evita conotaţiile negative ale cuvântului presiune, acestea exprimă, totuşi, aceeaşi ideea a obligaţiei, prin impozit, faţă de stat. Creşterea presiunii fiscale înregistrată în cursul sec. al XIX- lea şi al XX- lea este în mod cert legată de extinderea rolului economic şi social al statului. Forma ultimă a alergiei fiscale, revolta contribuabililor, este la fel de veche ca şi impozitul însuşi.

În istorie sunt cunoscute şi o serie de acţiuni violente ale maselor (revolte, răscoale) care au ca sorginte o presiune fiscală ce nu a mai fost suportată, la un moment dat, de către acestea. Astfel, în Grecia antică, coloniile ateniene s- au revoltat în sec.IV î.e.n. împotriva abuzurilor fiscale ale metropolei. În Franţa, sub Vechiul Regim, astfel de evenimente au marcat domnia celor mai mulţi regi (Philippe cel Frumos, Charles VI, François I, Henri al IV- lea, Louis al XIII- lea). Revoluţia engleză s- a făcut în secolul al XVII- lea împotriva autoritarismului fiscal al monarhiei. La noi, printre cauzele răscoalei din 1514 şi cele legate de povara dijmei, clăcii, dărilor în bani.

Forţa acestor mişcări insurecţionale nu trebuie, totuşi, să fie deformată: în nici un caz ele nu trebuie să fie asimilate mişcărilor revoluţionare. Revoltele nu caută niciodată să răstoarne ordinea stabilită. Dimpotrivă, ele exprimă, în cele mai multe cazuri, respingerea măsurilor mai ales de natură fiscală şi apărarea unor tradiţii locale, a libertăţilor colective, scutiri de impozite şi privilegii de tot felul.

În perioada actuală, rezistenţele politice sunt, în general, de o manieră mult mai pacifistă. Totuşi, se pot cita incidentele din Marea Britanie din 1990 împotriva „polltax” (instituit cu contribuţia decisivă a lui Margaret Thatcher şi care înlocuia

Preview document

Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 1
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 2
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 3
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 4
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 5
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 6
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 7
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 8
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 9
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 10
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 11
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 12
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 13
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 14
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 15
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 16
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 17
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 18
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 19
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 20
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 21
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 22
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 23
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 24
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 25
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 26
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 27
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 28
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 29
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 30
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 31
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 32
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 33
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 34
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 35
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 36
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 37
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 38
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 39
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 40
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 41
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 42
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 43
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 44
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 45
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 46
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 47
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 48
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 49
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 50
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 51
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 52
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 53
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 54
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 55
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 56
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 57
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 58
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 59
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 60
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 61
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 62
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 63
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 64
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 65
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 66
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 67
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 68
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 69
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 70
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 71
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 72
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 73
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 74
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 75
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 76
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 77
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 78
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 79
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 80
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 81
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 82
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 83
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 84
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 85
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 86
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 87
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 88
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 89
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 90
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 91
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 92
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 93
Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere

I. FISCALITATE – OBIECTIV ŞI NECESITATE A ECHILIBRULUI BUGETAR 1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii Apariţia sistemului...

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Piata Valutara si Influenta sa Asupra Cursului de Schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Piata Valutara si Modalitatile de Acoperire impotriva Riscului Valutar

1.Piata Valutara Piata valutara reprezinta sistemul de relatii financiar-valutare prin intermediul caruia se desfasoara vanzarea si cumpararea de...

Aparitia si Dezvoltarea Pietei Valutare in Romania

1.1 APARITIA SI DEZVOLTAREA PIETEI VALUTARE IN PLAN INTERNATIONAL In societatea contemporana, volumul zilnic de schimburi valutare tranzactionat...

Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Te-ar putea interesa și

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Evaziunea Fiscala - Element Primar al Fraudei Fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Evaziunea Fiscala si Efectele Asupra Economiei

INTRODUCERE Unul din fenomenele cele mai distructive în consolidarea unui stat suveran şi a unei societaţi democratice este evaziunea fiscală,...

Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia

Introducere MOTO: ”Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e...

Ai nevoie de altceva?