Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 20308
Mărime: 1.66MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. GEORGETA VINTILA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE,ASIGURĂRI,BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI BUZAU ANUL 2008

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAP 1. FENOMENUL DE EVAZIUNE FISCALĂ 4

1.1 Evaziunea fiscală- definiţie şi caracteristici 4

1.2 Formele de manifestare ale evaziunii fiscale 6

1.3 Evaziunea fiscală internaţională 10

1.4 Evaziunea fiscala prin companiile offshore 11

1.5 Evaziunea fiscală, economia subterană şi fenomenul corupţiei..14

CAP 2. CAUZELE, FACTORII FAVORIZANŢI, EFECTELE ŞI METODELE DE COMBATERE ŞI LIMITARE A EVAZIUNII FISCALE 18

2.1 Cauzele evaziunii fiscale 18

2.2 Factorii favorizanţi ai evaziunii fiscale 19

2.3 Efectele evaziunii fiscale 20

2.4 Metode de combatere a evaziunii fiscale 21

2.5 Posibilităţi de diminuare şi menţinere sub control a evaziunii

fiscale 22

CAP 3. COMBATEREA ŞI LIMITAREA EVAZIUNII FISCALE PRIN DIRECŢIA FINANŢELOR PUBLICE BUZAU 23

3.1 Exercitarea activităţii de control fiscal la nivelul DGFP

Buzau 23

3.2 Structura evaziunii fiscale identificate pe categorii de venituri

fiscale 27

3.3 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele

directe 28

3.3.1 Evaziunea la impozitul pe profit 28

3.3.2 Evaziunea la impozitul pe salarii 29

3.3.3 Evaziunea la impozitul pe dividende 30

3.4 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele

indirecte 31

3.4.1 Evaziunea la TVA 31

STUDIU DE CAZ: Rambursarea necuvenită a taxei pe valoarea

adăugată aferentă unor active inexistente 32

3.4.2 Evaziunea fiscală la accize 36

3.5 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale prin Direcţia

Finanţelor Publice Buzau 36

CAP 4. POSIBILITAŢI DE PERFECŢIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR ÎN COMBATEREA ŞI LIMITAREA EVAZIUNII FISCALE.. 40

4.1 Obstacole şi dificultăţi în realizarea controlului fiscal,

depistarea şi combaterea evaziunii fiscale 40

4.2 Posibilităţi de perfecţionare a controlului financiar în

combaterea şi limitarea evaziunii fiscale în contextual

apartenenţei României la UE 42

4.3 Posibilităţi de perfecţionare a legislaţiei în domeniul

combaterii evaziunii fiscale 43

4.4 Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 45

CONCLUZII 47

BIBLIOGRAFIE 48

ANEXE 49

Extras din document

INTRODUCERE

Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile fiscale, în scopul reducerii obligaţiilor, geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui, precum si de modalitaţile de înterpretare a legilor fiscale în favoarea contribuabililor.

Statul trebuie sa se preocupe sistematic şi eficient de preîntampinarea şi limitarea fenomenului evaziunii fiscale. Statul prin puterile publice, poate şi sa incite la evaziune fiscala, urmarind in principal doua scopuri: un scop "pozitiv" argumentat de dorinţa de a stimula formarea capitalului şi un scop "negativ" reflectat în sprijinirea unor grupuri de interese, de multe ori de tip mafiot, cu tot cortegiul de consecinţe.

Evaziunea fiscala, unul din fenomenele economico - sociale complexe de maxima importanţa cu care statele de astazi se confrunta şi ale carei consecinţe nedorite cauta sa le limiteze cât mai mult, a fost condamnată din totdeauna.În economia de piaţa, organele fiscale se confrunta cu un fenomen evazionist ce ia proporţii de masa din cauza tentaţiei de a fi sustrase de sub incidenţa legii veniturilor impozabile cat mai substanţiale.

Economia subterana sau "economia neagra" ( black economy ) ca forma de manifestare a evaziunii fiscale ( munca la negru, vanzarea ilegala de droguri, prostituţie, jocuri de noroc, etc. ) e estimata a fi 8% din P.N.B în Marea Britanie, 13% în Suedia, 12% în Belgia, 11, 5% în Italia, 9% în Franta, Olanda, Canada şi Germania, 8,5% în SUA şi 5% în Japonia. Semnificaţia problemei e mai mare in ţarile mai puţin dezvoltate unde guvernele pot întâmpina mari dificultaţi in supravegherea tranzacţiilor care au loc în economie. N. Kaldar estima frauda fiscala în ţarile lumii a treia, între 4/5 si 9/10 din încasările fiscale prevazute.

Evaziunea fiscală este caracterizată printr-o imprecizie foarte mare, ei asociindu-se trei sensuri şi o dublă apreciere în ceea ce priveşte legalitatea. Această imprecizie provine de la diversitatea cuvintelor folosite pentru a desemna mai mult sau mai puţin, acelaşi fenomen: neîndeplinirea voită de către contribuabili a obligaţiilor lor fiscale legale.

Primul sens ce i s-a atribuit evaziunii fiscale, mai ales între cele doua războaie mondiale, a fost cel în care frauda îmbracă o formă extensivă, adică noţiunea de evaziune fiscală este inclusă în cea de fraudă. Cel mai cunoscut sens în care este cunoscută evaziunea fiscală este ,, arta de a evita căderea în câmpul de atracţie a legii fiscale”. Potrivit acestei percepţii, evaziunea fiscală este, oarecum, asimilată fraudei. Cel de-al treilea sens constituie un termen generic şi desemnează totalitatea manifestărilor de ,, fuga” din faţa impozitelor. Aceasta este o definire în sens larg a evaziunii fiscale, care ajunge să înglobeze şi frauda.

Dacă se vorbeşte într-adevăr de fraudă, se vorbeşte în aceeaş măsură de frauda legală sau legitimă, de frauda ilegală, de abuzul dreptului de a fugi din faţa impozitului; de libertatea alegerii căii celei mai puţin impozante sau subestimare fiscală, frauda la lege sau economie subterană.

Confuzia terminologică este, de altfel, cu atât mai importantă, cu cât cuvintele au sensuri diferite de la autor la autor. Totuşi, cel mai adesea frauda fiscală desemnează, stricto senso, o infracţiune la lege şi se distinge de evaziunea fiscală care s-ar putea defini şi ca o utilizare abilă posibilităţilor oferite de lege.

Sunt unele cazuri când unii autori asimilează cele doua noţiuni.

Evaziunea fiscală este o rezultantă logică a defectelor şi inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte şi rău asimilate, a metodelor şi modalităţilor defectuoase de aplicare, precum şi neprevderii şi nerespectării legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot aşa de vinovată ca şi cei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune.

Evaziunea legala sau mai bine spus tolerata exprima actiunea contribuabililor de a ocoli legea, recurgand la o combinatie neprevazuta de legiuitor si deci tolerata prin scaparea din vedere. Ea nu poate fi posibila decat datorita unei inadvertente sau lacune a legii şi e frecventa mai ales in epoci cand apar noi forme de întreprinderi sau noi categorii de impozite.

Contribuabilii gasesc anumite mijloace si exploatand insuficientele legislatiei eludeaza in mod "legal" sustragandu-se in total sau in parte platii impozitelor, tocmai datorita acestei insuficiente a legislatiei. Procedand astfel contribuabilii raman in limita stricta a drepturilor lor si statul nu se poate apara decat printr-o legislatie bine studiata, clara, precisa, stiintifica.

Singurul vinovat de producerea evaziunii prin astfel de mijloace este doar legiuitorul. Sustragerea de la plata obligaţiilor au fost o preocupare istorică a celor care trebuiau să le plătească. Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor ca şi, sau mai ales, povara acestor obligaţii au făcut să stimuleze, în toate timpurile, ingeniozitatea contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale.

Amenzile fiscale nu-l vor determina pe contribuabil să declare exact veniturile pe care le are, ci îl vor determina să ia o serie de precauţii mai minuţioase, pentru a se sustrage de la obligaţiile sale faţă de stat. Se conturează chiar o psihologie a contribuabilului de a nu plăti niciodată decât ceea ce nu poate sa nu plătească.

Natura omeneasca are întodeauna tendinţa să pună interesul general în urma interesului particular; ea este înclinată să considere impozitele şi taxele mai mult ca un prejudiciu şi nu ca o legitimă contribuţie la cheltuielile publice şi să nu tolereze pe cei care încearcă să-i micşoreze patrimoniu.

În condiţiile economiei de piaţă, organele fiscale se confruntă cu un fenomen evazionist ce ia proporţii de masă, din cauza tendinţei de a fi sustrase de sub incidenţa legii venituri c¬ât mai substanţiale.

Juriştii de la începutul secolului au fost ocupaţi de definirea evaziunii fiscale. Lucrările de specialitate din acea perioadă sunt dovada acestor preocupări. Oraşte Atanasiu consideră că evaziunea fiscală ca fiind reprezentată de “totalitatea proceselor licite şi ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag în total sau în parte averea lor , obligaţiilor stabilite prin legile fiscale”.

O definiţie unanim acceptată de toţi nu poate să existe, deoarece acest fenomen complex este tratat de unii autori într-un mod iar de alţii în alt mod. Această neconcordanţă de păreri mai este dată şi de ambiguitatea procesului la care ne raportăm. Alt element care duce la o definire diferită de autori este element de fraudă fiscală.

Unii autori propun separarea ei de evaziunea fiscală în timp ce alţii includ acest termen în definiţia evaziunii.

Părerea noastra este că ar trebui separate definirea evaziunii de definirea fraudei fiscale, însă apare o nouă dilemă, deoarece aceeaşi definiţie care este dată fraudei fiscale poate fi atribuită evaziunii ilegale.

Evaziunea fiscala e o notiune foarte dificil de precizat, in plus nu exista o definitie legala a fraudei fiscale. Daca se vorbeste de frauda se vorbeste in aceeasi masura de frauda legala sau legitima, de frauda ilegala , de evaziune internationala, evaziune legala, de evaziune ilegala, de paradisuri fiscale sau de refugii, de abuzul dreptului de a fugi din fata impozitului, de libertatea alegerii caii celei mai putin impozitate sau subestimarea fiscala, frauda la lege sau economia subterana.

La noi Iulian Vacarel sugereaza definirea evaziunii fiscale ca fiind "sustragerea de la impunere a unei parti din materia impozabila".

Evaziunea fiscală este unul dintre capitolele cele mai studiate atât de teoreticieni, cât şi de tehnicieni în materia fiscală. Cu toate acestea, în pofida a tot ce scrie despre cauzele, modalităţile, amploarea, controlul sau sancţiunile privitoare la evaziunea fiscală, cuvintele care desemnează acest fenomen sunt imprecise, iar domeniul pe care-l exploatează este incert.

Cap.1: Fenomenul de evaziune fiscală

1.1 Evaziunea fiscala- definiţie, caracteristici

Sistemele fiscale în totalitatea lor se presupune că ar trebui să fie echitabile, sau dacă e posibil cât mai puţin inechitabile. Evaziunea fiscală, indiferent de forma de manifestare constituie un obstacol important în realizarea dezideratului de egalitate în faţa impozitului şi aceasta în condiţiile în care unii contribuabili se pot sustrage mai uşor de la plata obligaţiilor fiscale în comparaţie cu alţii. Presupunând concurenţă neloială pe plan economic sau nemulţumiri în rândurile contribuabililor evaziunea fiscală este un subiect foarte delicat şi controversata în acelaşi timp.

Evaziunea fiscală este amplificată de cele mai multe ori de lipsa unei educaţii fiscale, la care se poate adăuga dimensiunea presiunii fiscale, deficienţele legislative şi administrative ale gestionării impozitelor, de a se sustrage parţial sau total de la plata obligaţiilor fiscale. Interesul individual primează în faţa celui general al societăţii, chiar şi în situaţiile în care contribuabilul conştientizează existenţa impozitului.

Pentru a înţelege un fenomen trebuie să începem prin a-l defini: ce este aşadar evaziunea fiscală?

Una dintre definiţiile propuse de literatura românească de specialitate ar fi: „evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedurilor licite sau ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag în totalitate sau în parte materia lor impozabilă obligaţiilor stabilite prin legile fiscale”.

Preview document

Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 1
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 2
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 3
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 4
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 5
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 6
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 7
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 8
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 9
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 10
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 11
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 12
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 13
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 14
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 15
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 16
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 17
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 18
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 19
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 20
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 21
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 22
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 23
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 24
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 25
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 26
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 27
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 28
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 29
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 30
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 31
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 32
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 33
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 34
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 35
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 36
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 37
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 38
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 39
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 40
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 41
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 42
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 43
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 44
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 45
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 46
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 47
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 48
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 49
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 50
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 51
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 52
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 53
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 54
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 55
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 56
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 57
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 58
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 59
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 60
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 61
Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Anexa 2.xls
  • Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere

I. FISCALITATE – OBIECTIV ŞI NECESITATE A ECHILIBRULUI BUGETAR 1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii Apariţia sistemului...

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale

1. PRESIUNEA FISCALĂ – INSTRUMENT AL POLITICII FISCALE 1.1. PRESIUNEA FISCALĂ Noţiunea de presiune fiscală trebuie studiată în corelaţie cu...

Evaziunea Fiscala Internationala

Paradisurile fiscale 1. Paradisuri fiscale 1.1 Principalele paradisuri fiscale Aceste entitati juridice ofera avantaje fiscale comparative cu...

Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale

I Conceptul de evaziune fiscală 1. Noţiunea de evaziune fiscală Evaziunea fiscală reprezintă la momentul prezent un fenomen economic dar şi...

Coordonate ale Politicii Fiscale în UE

I. Consideraţii privind politica fiscală la nivelul Uniunii Europene 1.1. Obiective ale politicii fiscale în U.E. Politica fiscală reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Evaziunea Fiscala si Efectele Asupra Economiei

INTRODUCERE Unul din fenomenele cele mai distructive în consolidarea unui stat suveran şi a unei societaţi democratice este evaziunea fiscală,...

Taxa pe Valoarea Adăugată

ARGUMENT Lucrarea de fata îsi propune sa prezinte cadrul legal al aplicarii taxei pe valoarea adaugata si principalele operatii contabile în...

Forme ale Fraudei Fiscale și Premise ale Producerii Acesteia

Prefaţă Mijloacele de finanţare şi de susţinere a activităţilor statului sunt formate în mare parte din venituri fiscale, respectiv din impozite...

Modalități de Înfăptuire a Evaziunii Legale

CAPITOLUL I. EVAZIUNEA FISCALĂ 1.1. Evaziunea fiscală - consideraţii generale Practica financiară atestă faptul că unele dintre persoanele fizice...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internationale si Implicatii ale Acesteia

I. Continutul evaziunii fiscale internationale si forme ale acesteia Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea de la impunere a unei parti mai mari...

Impozite și Taxe Locale

Impozite şi taxe locale Impozite şi taxe locale Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: a) impozitul pe clădiri; b) impozitul pe...

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL 1 – EVAZIUNEA FISCALĂ: DEFINIRE , CONŢINUT , FORME DE MANIFESTARE 1.1 CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC AL EVAZIUNII FISCALE Evaziunea fiscală...

Ai nevoie de altceva?