Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 11074
Mărime: 1.93MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ELENA DIACONU

Cuprins

Introducere

1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND STOCURILE DE PRODUSE FINITE

1.1. Definirea si recunoasterea stocurilor de produse finite

1.2. Obiectivele şi factorii organizării contabilitatii stocurilor

1.3. Evaluarea stocurilor

1.3.1 Preturile de inregistrare folosite la evaluarea activelor circulante

1.3.2 Reguli de evaluare a stocurilor

1.4. Contabilitatea stocurilor de produse finite

1.4.1 Conturi utilizate pentru evidenta operatiilor cu produse finite

1.4.2 Contabilitatea produselor finite

2. STUDIU DE CAZ –VOX PROFILE S.R.L.

2.1. Prezentarea societatii

2.2. Activitatea contabila

2.2.1. Documente privind evidenta operativa, intocmirea si circuitul acestora

2.2.2. Modul de formare al costului in cadrul SC VOX PROFILE SRL

2.2.3. Operatii contabile privind produsele finite

2.2.4. Etapele calculaţiei după metoda pe produse

Concluzii

Bibliografie

ANEXE

3. APLICATIA INFORMATICA

3.1. Proiectarea conceptuala a aplicatiei informatice

3.2. Proiectarea logica si fizica a aplicatiei informatice

3.2.1. Modelul conceptual al bazei de date

3.2.2. Schema generala a aplicatiei informatice

3.3. Prezentarea procedurilor realizate pe calculator

3.4. Indicatii de utilizare a aplicatiei

Extras din document

Introducere

In prezent contabilitatea romaneasca parcurge o etapa de profunde transformari. Dupa aparitia Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate care se aplica intreprinderilor mari (definite in norme), a venit randul intreprinderilor mijlocii (definite de asemenea expres de norme) sa aplice reglementari contabile armonizate cu directivele europene

In astfel de situatii, o mare parte din neclaritatile legate de aplicarea normelor vechi isi gasesc rezolvarea dar apar inerent si noi semen de intrebare. Lucrarea de fata incearca sa prezinte contabilitatea stocurilor in conformitate cu noile concepte de armonizare internationala, in special cu Standardul International de Contabilitate nr.2 “Stocuri”, Standardul International de Contabilitate nr.18 “Venituri din activitati curente” si Standardul International de Contabilitate nr.1 “Prezentarea situatiilor financiare”.

Lucrarea trateaza in detaliu gestiunea si contabilitatea stocurilor, pornind de la studiul stocurilor, a principiilor care stau la baza delimitarii acestora, factorilor si premiselor care determina organizarea contabilitatii stocurilor, procedeele si metodele utlizate in evaluarea si inventarierea stocurilor prezentand totodata solutiile practice corespunzatoare de rezolvare.

Continutul acestei lucrari evidentiaza preocuparea de a aborda in mod unitar fundamentele teoretice si metodologice ale contabilitatii si gestiunii stocurilor precum si cadrul legislativ al acesteia, furnizand totodata solutiile practice corespunzatoare pentru activitatiile de productie si desfacere ale intreprinderilor.

Tematica stocurilor este o problema interna a fiecarei intreprinderi, care trebuie circumscrisa intr-un cadru general vizand evaluarea lor.

Lucrarea e structurata pe 3 capitole, fiecare dintre ele avand un anumit scop atat ca parte de sine statatoare cat si ca o componenta a ansamblului pe care il defineste impreuna cu un anumit grad de interdependenta.

In primul capitol intitulat Notiuni teoretice privind stocurile de produse finite contine informatii generale privind stocurile de produse finite: definirea si recunoasterea stocurilor de produse finite, obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor, evaluarea si tinerea contabilitatii acestor stocuri.

In cel de-al doilea capitol intitulat STUDIU DE CAZ sunt puse in practica notiunile teoretice privind stocurile, din primul capitol,la SC VOX PROFILE SRL

1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND STOCURILE DE PRODUSE FINITE

1.1. Definirea si recunoasterea stocurilor

Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie.

Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţionala a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2 „Stocurile” aplicată începând cu 1.01.1976 şi revizuită în anul 1993 defineşte stocurile ca fiind un element de activ, iar costul de achiziţie al acestora cuprinde preţul de cumpărare, taxele vamale şi alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare. Stocurile pot fi:

- Bunuri achiziţionate în scopul revânzării ( marfa cumpărată de un comerciant cu amănuntul şi destinată revânzării) sau orice altă achiziţie având acest scop;

- Bunuri finite sau în curs de execuţie fabricate de întreprindere;

- Materii prime, materiale, utilităţi ce urmează a fi folosite în procesul de producţie;

- Costul serviciului pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul prestărilor de servicii.

În contabilitatea financiară a întreprinderii stocurile sunt clasificate şi delimitate în funcţie de patru criterii: fizic, destinaţie, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a gestiunilor. Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele stocuri:

- Materii prime, care participă direct la fabricarea produselor, regăsindu-se în componenţa lor integral sau parţial, în stare iniţială sau transformată;

- Materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibili, piesele de schimb, seminţele şi materialul de plantat, furajele şi alte materiale consumabile care participă indirect sau ajută activitatea de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul rezultat;

- Produsele sub forma semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale;

- Animale care nu au îndeplinit condiţiile de a fi trecute la animale adulte, animale de îngrăşat, pasările şi coloniile de albine;

- Producţia în curs de fabricaţie reprezintă materii prime care nu au trecut prin toate stadiile de fabricaţie, produse ne supuse probelor şi recepţiei tehnice, precum şi lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate;

- Mărfuri, respectiv bunuri pe care întreprinderea le cumpăra în vederea revânzării ;

- Ambalajele, cuprind bunurile necesare pentru protecţia mărfurilor pe timpul transporturilor şi depozitării sau pentru prezentarea lor comercială.

Preview document

Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 1
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 2
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 3
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 4
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 5
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 6
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 7
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 8
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 9
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 10
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 11
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 12
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 13
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 14
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 15
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 16
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 17
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 18
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 19
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 20
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 21
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 22
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 23
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 24
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 25
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 26
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 27
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 28
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 29
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 30
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 31
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 32
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 33
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 34
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 35
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 36
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 37
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 38
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 39
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 40
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 41
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 42
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 43
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 44
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 45
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 46
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 47
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 48
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 49
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 50
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 51
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 52
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 53
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 54
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 55
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 56
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 57
Evidența stocurilor de produse finite cu aplicație la SC Vox Profile SRL - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Evidenta Stocurilor de Produse Finite cu Aplicatie la SC Vox Profile SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea unei Firme

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A. Detalii de identificare: Nume firmă: CONSPROIECT S.A. Cod Unic de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Gestiunea unităților de alimentație publică și catering

TRABO-PLUS S.R.L./“Andy's Pizza” CAPITOLUL 1:Prezentarea unitătii: Pizzeria este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza....

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?