Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 30898
Mărime: 146.04KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Mușat
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Cristian Stanciu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I
 3. 1.1. Termeni şi concepte utilizate în managementul portofoliului de titluri
 4. CAPITOLUL II
 5. 2.1. Evoluţii teoretice în cadrul managementului de portofoliu
 6. 2.1.1. Teorii financiare privind portofoliul de titluri de valori mobiliare
 7. 2.1.2. Teoria lui Harry Markovitz privind selectia portofoliului optim de
 8. titluri
 9. 2.1.3. Dezvoltări ale teoriei lui Marcowitz. Modelul Sharpe
 10. 2.1.3.1. Consideraţii de ordin general
 11. 2.1.3.2. Simplificarea modelului Markowitz
 12. 2.1.3.3. Determinarea preţurilor activelor financiare
 13. 2.1.3.4. Gradul de realism al modelului Sharpe
 14. 2.1.4. Teoria lui Eugene Fama
 15. 2.2. Noi evolutii in teoria managementului de portofoliu
 16. 2.2.1. Modele liniare si neliniare
 17. 2.2.1.1.Modelul de arbitraj APT
 18. 2.2.1.2. Modelul VaR (Value-at-Risk)
 19. 2.2.1.3. Modele neliniare ale pietelor de capital
 20. A. Modelul K-Z al ratei de interes
 21. B. Modelul statistic neliniar al lui Vaga
 22. C. Modelul bazat pe ecuatia logistica întârziata
 23. D. Modelul dinamic al pietelor de capital bazat pe sinergetica lui Haken
 24. E. Modelul Santa Fe – “Artificial stock market model”
 25. 2.2.2. Finanţele comportamentale
 26. 2.2.2.1. Supraestimarea
 27. 2.2.2.2. Suprareacţia
 28. 2.2.2.3. Aversiune faţă de pierdere
 29. 2.2.2.4. Calculul mintal
 30. 2.2.2.5. Alte laturi ale comportamentului financiar
 31. 2.2.3. Modelul Buffet de investire şi de gestiune a portofoliilor
 32. 2.2.3.1. Companii remarcabile
 33. 2.2.3.2. Concentrarea (focalizarea) investiţiei
 34. 2.23.3. Rata mare a probabilităţilor
 35. 2.2.3.4. Orizontul lung de timp
 36. CAPITOLUL III
 37. 3.1. Utilizarea contractelor futures în strategiile privind managementul riscului
 38. 3.1.1. Strategii de protecţie împotriva fluctuaţiilor de preţ
 39. 3.1.1.1. Strategii de tranzacţionare
 40. 3.1.1.2. Utilizarea opţiunilor în strategiile privind managementul riscului
 41. 3.2. Strategii de constructie si management al portofoliului
 42. 3.2.1. Strategii concurente de abordare a managementului de portofoliu
 43. 3.2.1.1. Managementul active
 44. 3.2.1.2. Managementul pasiv
 45. 3.2.1.3. Argumente pro si contra managementului activ sau pasiv
 46. 3.2.2. Tehnici de constructie si revizuire a portofoliilor
 47. 3.2.2.1. Reguli generale
 48. 3.2.2.2. Tehnica CDVP (Constant Dolar Value Plan)
 49. 3.2.2.3. Tehnica CRP (Constant Ratio Plan
 50. 3.2.2.4. Tehnica VRP (Variable Ratio Plan)
 51. 3.2.2.5. Tehnica DCA (Dollar Cost Averaging)
 52. CONCLUZII
 53. BIBLOIGRAFIE

Extras din proiect

Introducere

Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate pentru cheltuielile imediate. Capacitatea de finanţare astfel creată trebuie să fie pusă la dispoziţia altor agenţi economici, pentru a finanţa o parte a investiţiilor ce depăşesc propriile economii. De aici, necesitatea de a corela în permanenţă economiile cu investiţiile, ca latură fundamentală a echilibrului economic. În acest sens, P. Samuelson afirmă: "La nivel macroeconomic, economiile (personale, venituri redistribuite de către firme, deprecierea şi economiile guvernamentale) sunt întotdeauna egale cu investiţiile. Această egalitate trebuie să se verifice indiferent dacă economia trece prin perioade de acalmie, dacă traversează o criză sau dacă se află în plină expansiune."

Piaţa financiară reprezintă acel mecanism prin care activele financiare (înscrisuri, hârtii de valoare, înregistrări în cont) sunt emise şi introduse în circuitul economic. Ea se află la confluenţa ofertei de fonduri (din partea corporaţiilor comerciale şi industriale, băncilor, caselor de economii, companiilor de asigurări din ţară şi străinătate) cu cererea de fonduri (exprimată de corporaţii industriale şi comerciale publice şi private, guverne şi administraţii locale, instituţii publice cu caracter financiar, societăţi bancare şi de asigurări, organisme financiar bancare internaţionale) şi se compune din două segmente majore: piaţa bancară şi piaţa titlurilor financiare.

Piaţa financiară functionează ca orice alta piaţă în baza cererii şi ofertei având la bază ca obiect al tranzactiei capitalul. Pentru a reuşi să se realizeze plasamente de resurse pe piaţă este foarte important să se cunoască modul în care functionează acesta precum şi raţiunile care stau la baza comportamentului investitorilor

Portofoliul unui investitor este o colecţie de active financiare (depozite bancare, bonuri de tezaur, obligaţiuni guvernamentale, acţiuni ordinare ale companiilor etc.) şi de active reale (aur, opere de artă) în care acesta îşi păstrează averea. Investitorii îşi pot gestiona portofoliile pe cont propriu, dar, cele mai adesea, mandatează specialişti pentru a executa aceasta operaţiune.

Portofoliul de titluri include varietatea titlurilor financiare deţinute de un investitor individual sau instituţional în vederea obţinerii unui venit din dividende / dobânzi sau a unui câştig din diferenţe favorabile de curs.

Diversificarea este o componentă importantă a comportamentului oamenilor cu aversiune la risc în orice domeniu de activitate. Ţările îşi diversifică, de asemenea, relaţiile externe, politice, militare, dar şi sursele de aprovizionare cu materii prime, tehnologii, resurse financiare, întrucât, dacă un eveniment nedorit afectează una din aceste surse, existenţa celorlalte împiedică intrarea în impas.

Când venitul a două active se mişcă în aceeaşi direcţie, spunem că ele au o corelare pozitivă. în acest caz, a cumpăra câte un pachet de acţiuni de la fiecare este echivalent cu a plasa toţi banii în acelaşi tip de acţiune, în consecinţă, nu poate fi vorba despre o diversificare eficientă.

Atunci când veniturile diferitelor categorii de acţiuni tind să se mişte în direcţie contrară, spunem că activele au o corelare negativă. In acest caz, diversificarea poate fi încununată cu succes...

În practică, însă, nu există corelaţii perfecte şi stabile în timp, motiv pentru care diversificarea se confruntă cu o serie de dificultăţi. Ea poate diminua doar riscul de firmă sau nesistemic. Partea riscului unui portofoliu care nu poate fi eliminată prin diversificare este reprezentată de riscul de piaţă (sistemic). în general, se consideră că dacă dimensiunea portofoliului creşte, nivelul riscului total scade. Dar, de la un anumit număr de active (15-20), oricât de multe titluri de valoare am adăuga, riscul total se va reduce foarte puţin sau deloc.

CAPITOLUL I

1.1. Termeni şi concepte utilizate în managementul portofoliului de titluri

Economisirea

Diferenţa dintre veniturile pe care un sector le obţine şi cheltuielile pe care le efectuează constituie economisirea sectorului respectiv. Conceptul de economisire este valabil atât pentru indivizi şi organizaţii economice, cât şi pentru economie în ansamblul ei.

Persoanele sau familiile, ca agenţi economici, se abţin de la consum în cursul uneia sau mai multor perioade, în scopul de a beneficia de un consum ulterior mai mare, după cum există şi posibilitatea realizării unui consum curent prin îndatorare, aceste datorii urmând a fi rambursate pe baza veniturilor viitoare.

Înclinaţia spre economisire este influenţată de specificul comportamentului indivizilor şi de o serie de factori economici, între care se remarcă importanţa deosebită a factorului financiar, care poate acţiona ca un stimulent sau ca un inhibitor pentru înclinaţia spre economii.

Investiţia

Termenul de "investiţie" provine din limba latină (investire - a îmbrăca, a acoperi) şi a fost iniţial utilizat în domeniul militar (cu sensul de a înconjura o cetate pentru a o cuceri), de unde a trecut apoi în terminologia financiar economică (efort bănesc depus pentru atingerea unor scopuri).

P. Masse consideră că investiţia este o cheltuială actuală, certă, realizată pentru obţinerea unor efecte viitoare, de cele mai multe ori incerte. Acelaşi autor stabileşte patru elemente definitorii pentru o investiţie: subiectul - cel care investeşte (persoană fizică / juridică); obiectul - modul în care se concretizează investiţia; costul - efortul financiar pe care îl implică obţinerea obiectului; efectele valorice – rezultate din realizarea investiţiei, care se obţin în viitor şi reprezintă o speranţă mai mult sau mai puţin certă.

Sintetizând, investiţiile pot fi definite drept acele cheltuieli materiale, financiare şi umane efectuate în diferite domenii pentru achiziţionarea de active fixe şi circulante noi sau pentru modernizarea celor existente în vederea obţinerii ulterioare a unui flux de lichidităţi şi având drept scop creşterea avuţiei aparţinând unor persoane fizice sau juridice.

Există numeroase controverse în privinţa sferei de cuprindere a termenului. Spre exemplu, P. Samuelson subliniază în manualele sale de "Economics" că investiţiile sunt reprezentate doar de acele acţiuni prin care se creează capital real, respectiv suplimentări ale disponibilului de active productive, cum sunt echipamentele de producţie, clădirile sau stocurile. El arată că este incorect să catalogăm ca investiţii, cumpărarea de titluri de valoare, de titluri de proprietate, în general. Totuşi, P. Samuelson acceptă două definiţii ale termenului "investiţie":

a) activitatea economică prin care se amână consumul prezent cu scopul de a spori veniturile în viitor. Ea cuprinde capitalul său tangibil (structurile, echipamentele, stocurile), precum şi investiţiile nemateriale sau intangibile (educaţia sau investiţia în "capitalul uman", considerată a fi cea mai profitabilă investiţie, investiţiile în cercetare-dezvoltare, sănătate etc.)

b) din punct de vedere financiar, termenul are un cu totul alt înţeles, respectiv acela de achiziţionare a unui titlu financiar cum ar fi o acţiune sau o obligaţiune, în speranţa obţinerii de câştig din diferenţele favorabile de curs.

Preview document

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 1
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 2
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 3
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 4
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 5
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 6
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 7
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 8
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 9
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 10
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 11
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 12
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 13
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 14
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 15
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 16
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 17
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 18
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 19
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 20
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 21
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 22
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 23
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 24
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 25
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 26
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 27
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 28
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 29
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 30
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 31
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 32
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 33
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 34
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 35
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 36
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 37
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 38
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 39
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 40
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 41
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 42
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 43
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 44
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 45
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 46
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 47
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 48
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 49
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 50
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 51
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 52
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 53
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 54
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 55
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 56
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 57
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 58
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 59
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 60
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 61
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 62
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 63
Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Evolutii in Teoria si Practica Managementului de Portofoliu.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea unei Strategii de Resurse Umane

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA ELABORĂRII STRATEGIEI DE PERSONAL PENTRU ORGANIZAŢIE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse,...

Riscul pe Piața Valorilor Mobiliare

Cap.1. VALORILE MOBILIARE ŞI RISCUL Întotdeauna înainte de efectuarea unei investiţii, şi mai ales dacă este vorba de o investiţie pe piaţa de...

Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare

1. INTRODUCERE 1.1 Obiectivul Proiectului In cadrul acestui proiect am considerat 10 actiuni din domenii diferite de activitate ( ZIM, TVL, UAM,...

Formarea portofoliului de investiții și metode de combatere a riscului

Introducere Dezvoltarea: Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare (PHV), formarea marilor centre bursiere au contribuit...

Modelarea Deciziei de Portofoliu

Modelarea deciziei de portofoliu O data cu infiintarea si dezvoltarea pietei de capital investitorii au fost interesati in a obtine castiguri cat...

Sisteme Expert de Asistare a Deciziei

1. Sisteme expert – definiţii. Comparaţii între expertul uman şi sistemul expert Elementul central al prelucrării inteligente îl constituie...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Prețul Valorilor Mobiliare și Eficiența Pieței Financiare

Valoarea investiţiei şi preţul acesteia - Analiza tipică a unei investiţii: - analiza firmei - analiza industriei - analiza economiei (în...

Te-ar putea interesa și

Calitatea Serviciilor Turistice

Capitolul I CALITATEA ŞI DETERMINANŢII CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE 1.1 CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE Conceptul de calitate a fost...

Elaborarea strategiei de redresare a SC Unisem SRL Râmnicu Vâlcea

CAPITOLUL I 1 – Aspecte teoretice ale strategiei 1.1. Originea şi evolutia conceptului de strategie Din punct de vedere istoric, se poate afirma...

Conceptul și Rolul Managementului Riscurilor Bancare

INTRODUCERE Perioada de tranziţie la economia de piaţă impune sistemului bancar să se restructureze fundamental, atât din punct de vedere al...

Practică BRD Groupe Societe Generale

INTRODUCERE Pentru mine stagiul de practica realizat a reprezentat o oportunitate de pregatire pentru intrarea pe piata muncii, prin...

Economie Mondială

CAP II. SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE II.1 ECONOMIA NATIONALA – definitie si structura ECONOMIILE NATIONALE sunt celulele de baza ale economiei...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Investițiile de Portofoliu

Procesul de investire are multiple fatete: el poate sa presupuna a investi bani în obligatiuni sau actiuni comune sau proprietati sau orice alte...

Managementul portofoliului de active financiare IFR

Introducere Cursul este destinat, în principal, studenților Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ecologice din București -...

Ai nevoie de altceva?