Fenomenul Publicitar si Comportamentul de Cumparare si Consum al Populatiei

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Fenomenul Publicitar si Comportamentul de Cumparare si Consum al Populatiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 159 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. FEKETE ILDIKO

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 5
Cap. I. Comunicarea–element esenţial al activităţii promoţionale a firmelor moderne 6
1.1. IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE ÎN POLITICA DE MARKETING A FIRMELOR MODERNE 6
1.2. COMUNICAŢIA ÎNTREPRINDERII ŞI ACTIVITATEA PROMOŢIONALĂ 8
1.3. CONDIŢIILE REALIZĂRII UNEI COMUNICĂRI DE MARKETING EFICIENTE 17
Cap. II. Locul şi rolul publicităţii în Mix-ul promoţional 23
2.1.TRĂSĂTURILE PUBLICITĂŢII 23
2.2. CARACTERISTICILE PUBLICITĂŢII 25
Cap. III. Mijloacele publicitare şi comunicaţiile de masă 29
3.1. PRINCIPALELE FUNCŢII SOCIOLOGICE ALE COMUNICĂRILOR DE MASĂ 29
3.2.1. PUBLICITATEA MEDIA 32
3.2.2. PUBLICITATEA EXTERIOARĂ 41
3.2.3. PUBLICITATEA PRIN TIPĂRITURI 43
3.2.4. PUBLICITATEA DIRECTĂ 44
3.2.5. PUBLICITATEA GRATUITĂ 45
Cap. IV. Necesitatea psihologiei înconceperea reclamelor 47
4.1. FUNCŢIONAREA RECLAMEI ŞI ATINGEREA EFECTULUI PUBLICITAR 47
4.1.1.CE ESTE RECLAMA 47
4.1.2. CUM FUNCŢIONEAZĂ RECLAMA 49
4.1.3. CUM SE AJUNGE LA EFECTUL PUBLICITAR 52
4.2. PREMISELE PENTRU UN MESAJ PUBLICITAR EFICIENT 53
4.3. ANALIZA SPECIFICĂ A GRUPURILOR ŢINTĂ ÎN EFECTUL PUBLICITAR 55
Cap. V. Sistemul cercetării psihologice în reclamă 58
5.1. INTEGRAREA CERCETĂRII DIN DOMENIUL RECLAMEl ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE 58
5.2. SISTEMUL CERCETĂRII PUBLICITARE 62
Cap. VI. Impactul reclamei asupra comportamentului de cumpărare şi consum 67
6.1. DEFINIREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPARARE Ş1 CONSUM 67
6.2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI 69
6.2.1. FACTORII ENDOGENI 76
6.2.2. FACTORI EXOGENI 89
6.3. ETAPELE PROCESULUI DECIZIONAL AL CUMPĂRĂRII 94
6.4. INTERVENŢIA PUBLICITĂŢII ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL CUMPĂRĂRII 98
Cap. VII. Studierea impactului publicităţii asupra comportamentului de cumpărare şi consum a populaţiei Municipiului Reşiţa 100
7.1. PREZENTAREA GENERALĂ A CERCETĂRII 100
7.2. STUDIUL CALITATIV 101
7.2.1. REALIZAREA STUDIULUI CALITATIV 101
7.2.2. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE LEGATE DE STUDIUL CALITATIV 105
7.3. STUDIUL CANTITATIV 106
7.3.1. PROGRAMUL CERCETĂRII 106
7.3.2. PREZENTAREA GENERALĂ A STRUCTURII STUDIULUI CANTITATIV 106
7.3.2. PREZENTAREA GENERALĂ A STRUCTURII STUDIULUI CANTITATIV 107
7.3.3. PRECIZĂRI METODOLOGICE PRIVIND CERCETAREA 108
7.3.4. CALCULAREA STRUCTURII EŞANTIONULUI NON-EXHAUSTIV (N = 384 PERSOANE) 114
I. CRITERIUL DE SEXE 114
II. CRITERIUL DE VÂRSTĂ 114
Tabelul 3 – Prezentarea după criteriul de ocupaţie a structurii eşantionului non-exhaustiv (n = 384 persoane) 118
7.4. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării 119
Cap. VIII. Concluziile generale ale lucrării 127
Anexa nr.1 Prelucrarea datelor statistice legate de populaţia Municipiului Reşiţa la recensământul din anul 2002 132
Anexa nr.2 Tabelul dimensiunilor eşantionului în funcţie de abaterea admisă şi de probabilitatea garantării rezultatelor 133
Anexa nr.3 Model de chestionar utilizat în cercetare 134
Anexa nr.4 Prezentarea codificărilor utilizate în centralizarea datelor obţinute în cercetare 137
Anexa nr.5 Centralizator general pe grupe de vârstă şi sexe 138
Anexa nr.6 Centralizator general pe grupe de vârstă şi ocupaţii 139
Anexa nr.7 Raportul de sinteză privind influenţa factorilor exogeni asupra comportamentului consumatorilor reşiţeni 141
Anexa nr.8 Reprezentarea grafică a structurii pe sexe a eşantionului non-exhaustiv (n=384 persoane) 146
Anexa nr.9 Reprezentarea grafică a structurii pe grupe de vârstă a eşantionului non-exhaustiv (n=384 persoane) 147
Anexa nr.10 Reprezentarea grafică a structurii pe ocupaţii a eşantionului non-exhaustiv (n=384 persoane) 148
Anexa nr.11 Reprezentarea grafică a rezultatelor cercetării a eşantionului non-exhaustiv (n=384 persoane) 149
BIBLIOGRAFIE 159

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare are ca principală menire necesitatea cunoaşterii fenomenului publicitar şi a influenţei lui asupra comportamentului de cumpărare şi consum al populaţiei.

Publicitatea este unul dintre cele cinci instrumente importante folosite de firme pentru orientarea comunicaţiilor convingătoare către cumpărători şi alte categorii de public vizate.

Publicitatea este folosită în toate ţările lumii, inclusiv în cele socialiste. Ea reprezintă o modalitate eficientă de răspândire a unor mesaje, fie că este vorba de un mesaj menit să atragă preferinţa publicului pentru anumite produse, fie că este vorba de a oferii motivaţii pentru consumul altor produse.

Publicitatea este extrem de bogată sub raportul conţinutului, rolului şi formei de realizare. În functie de aceste criterii există mai multe suporturi publicitare care se pot structura astfel : publicitatea medie, publicitatea exterioară, publicitatea prin tipărituri, publicitatea directă şi publicitatea gratuită.

Toate aceste suporturi publicitare şi modul cum acestea influenţează comportamentul consumatorului sunt prezentate detaliat în capitolele lucrării.

Cap. I. Comunicarea–element esenţial al activităţii promoţionale a firmelor moderne

1.1. IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE ÎN POLITICA DE MARKETING A FIRMELOR MODERNE

Marketingul nu reprezintă doar o parte a activităţii unei firme ci firma însăşi. El ne arată ce bunuri să producem, câte şi până la ce dată; ce servicii să furnizăm ce preţuri să practicăm ce rabaturi comerciale să oferim; unde şi când să facem publicitate ce să spunem clienţilor noştri şi cum să o spunem. El este motorul care conduce toate celelalte activităţi este diferenţa dintre succes şi eşec.

În urma unui studiu efectuat asupra unor firme tinere s-a publicat recent un set de date statistice referitoare la activitatea acestora după trei ani de la debut. Concluzia a fost că 72% dintre ele dăduseră faliment, 24% supravieţuiau dar nu prosperau. Asta înseamnă că numai 4% din firme prosperau şi se extindeau angajând personal şi lărgindu-şi sfera de activitate. Care era trăsătura comună a tuturor acestor firme profitabile? Fiecare era condusă de o persoană având viziunea de marketing. De aici se poate desprinde că prin marketing se poate face o diferenţiere între învingători şi învinşi în afacer, în sensul că aceştia din urmă încep prin a vinde ceea ce ştiu că pot produce, pe când câştigătorii încep prin a produce ceea ce ştiu că pot vinde.

Activitatea de marketing a întreprinderii moderne nu se limitează la producerea de bunuri şi servicii şi la alegerea unui preţ; ea implică o permanentă comunicare cu mediul extern, cu piaţa care presupune o informare a consumatorilor şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentelor de cumpărare şi consum, de sprijinire a procesului de vânzare. Toate acestea alcătuiesc politica promoţională a fimelor moderne.

În economia contemporană importanţa activităţilor promoţionale este amplificată de existenţa unor pieţe tot mai concurenţiale. În condiţiile în care calitatea materialelor şi procedeele de fabricaţie sunt aproape identice, produsele se banalizează, iar prin activităţile de natură promoţională se pot imprima produselor elemente distincte care să le confere identitate şi personalitate. Pentru acestea sunt necesare acţiuni specifice de comunicaţie, investiţiile în acest domeniu alăturându-se celor alocate activităţilor de cercetare-dezvoltare. În acest fel activitatea promoţională devine un instrument de acţiune strategică multe întreprinderi datorându-şi succesele economice, printre altele unor investiţii enorme în activitatea de comunicaţie promoţională.

Acţiunile cuprinse sub variabila „politică promoţională” nu corespund însă decât unei părţi a comunicaţiei întreprinderii, respectiv comunicaţia formală. Comunicaţia formală include ansamblul acţiunilor organizate sub forma unor programe sau campanii. Ea recurge la două tipuri de instrumente, şi anume acţiunile „media” (publicitate defăşurată prin intermediul presei, televiziunii, afişajului, radioului şi cinematografului), cât şi acţiuni în „afara media”, care sunt specifice marketingului direct, tehnicilor de promovare, relaţiilor publice, sponsorizării, participării la târguri, expoziţii şi saloane etc. Există şi o comunicaţie informală care se desfăsoară prin intermediul personalului, produselor, distribuţiei, etc. Deşi se acordă o mai puţină importanţă acestei forme de comunicaţie, ea este totuşi fundamentală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fenomenul Publicitar si Comportamentul de Cumparare si Consum al Populatiei.doc

Alte informatii

o lucrare de nota 10