Filierea Carnii de Bovine

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Filierea Carnii de Bovine.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Manole Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Industria Alimentara

Extras din document

Filiera cărnii de Bovine

Asigurarea hranei populatiei din Romania in cantitate si calitatea corespunzatoare nevoilor creste iar aceasta reprezinta una din problemele majore cu care se confrunta orice stat. Alimentatia rationala si stiintifica presupune atat satisfacerea cerintelor nutritive cat si asigurarea unor produse alimentare de calitate si sanatate.

Problema majora cu care se confrunta Romania este aceea ca se bazeaza prea putin pe productivitatea din interiorul acesteia si nu valorifica indeajuns sau necorespunzator.

Numărul de bovine sacrificate este în creștere, iar acesta reprezintă o tendință care se sesizează și în urma comparației situației din septembrie 2013 față de luna anterioară, dar și a celei din septembrie 2013 față de aceeași perioadă a anului trecut, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Specialiștii INS precizează că în luna septembrie 2013, faţă de luna precedentă, numărul de animale sacrificate a scăzut la ovine şi caprine şi păsări, iar la bovine şi porcine a crescut, în timp ce greutatea în carcasă a acestora a scăzut la păsări, iar la bovine, porcine, ovine şi caprine a crescut. Față de anul trecut, luna septembrie 2012, numărul de animale sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au scăzut la porcine, iar la bovine, ovine şi caprine şi păsări au crescut.

Cea mai accentuată evoluție lunară s-a înregistrat în sectorul avicol, unde numărul animalelor sacrificate a crescut cu 5,6% în septembrie față de august. În sectorul bovine creșterea a fost de 3,8%, iar la porcine creșterea a fost de 3,5% în intervalul menționat. Pe de altă parte, numărul total de ovine şi caprine sacrificate a scăzut cu 2,1%.

Comparativ cu anul trecut, cea mai mare creștere o înregistrează sacrificările de bovine. În septembrie 2013, au fost sacrificate 55.000 de capete, față de septembrie 2012 când numărul bovinelor sacrificate a fost de 47.000, ceea ce indică o creștere de 17%. Pe locul al doilea se situează sacrificările de caprine și ovine, unde creșterea totală de la an la an a fost de 13%. În sectorul porcine s-au înregistrat în schimb ușoare scăderi în septembrie anul acesta față de aceeași lună a anului trecut. Numărul total de animale sacrificate şi greutatea în carcasă a acestora au scăzut cu 3,8%, respectiv cu 3,2%, mai precizează statisticienii .

• Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi în special din zona montană.

• Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le valorifică, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă.

• Există posibilitatea realizării de producţii pentru acoperirea necesarului intern şi de export de carne de bovine, care să aducă venituri mari producătorilor.

• Sursă pentru schimburile comerciale.

• Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.

DINAMICA EFECTIVELOR ŞI A PRODUCŢIEI DE CARNE ÎN PERIOADA 2001-2011

SPECIFICARE UM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Efective totale

de bovine mii cap. 2.800 2.878 2.897 2801 2862 2934 2819 2684 2512 1.985 2.130

Producţia totala de carne de vită în viu mii tone 295 319 378 391 383 318 333 306 264 205 289,3

Greutatea medie la sacrificare kg/

cap. 208 258 321 328 333 275 280 285 287 264 333

Obiective urmărite:

• Creşterea greutăţii de tăiere va determina randament ridicat de carne în carcasă.

• Integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele şi standardele UE.

• Promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine în direcţia măririi şi îmbunătăţirii producţiei de carne.

• Susţinerea financiara a organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor realizate.

• Asigurarea unor venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la export.

• Asigurarea condiţiilor necesare exteriorizării potenţialului de producţie al animalului.

• Stimularea creşterii efectivelor în zonele montane care prezintă oportunităţi în creşterea taurinelor.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA CĂRNII DE VITĂ ŞI VIŢEL:

• Stimularea organizarii exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor finite.

• Stimularea organizării de exploataţii competitive şi eficiente în zona rurală şi montană.

• Sporirea veniturilor proprii şi trecerea de la autoconsum la producţia comercială.

• Creşterea efectivului matcă şi a natalităţii în vederea creşterii efectivului de tineret bovin destinat îngrăşării şi sacrificării la greutăţi optime.

• Ameliorarea efectivelor de taurine pentru producţia de carne.

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

• Relansarea acestui sector în vederea asigurării necesarului de carne pentru consumul populaţiei

• Susţinerea şi relansarea sectorului are în vedere creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de carne de bovină.

• Alinierea la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a subvenţiilor şi de valorificare în funcţie de clasele de calitate reglementate de sistemul EUROP de clasificare a carcaselor.

• Susţinerea financiară pentru echilibrarea preţului de valorificare la producător cu cel realizat în UE.

În cadrul sectorului zootehnic, carnea constituie producția principală atât sub aspect valoric, cât și ca aport proteic, în comparație cu producția de lapte și ouă. Datorită valorii nutritive, a însușirilor gustative și cantitățîi în care este solicitată și consumată, pe plan mondial carnea deține o pondere importantă în relațiile comerciale dintre state. Alimentația științifică, în condițiile unei civilizațîi moderne, acordă cărnii și preparatelor din carne un rol deosebit în structura zilnică a rației. Ca atare, consumul de carne reprezintă un indicator al standardului de viaţă, în statisticile întocmite de economișţi și sociologi.

Din punct de vedere trofico-tehnologic, carnea reprezintă principalul aliment cu rol plastic și energetic. Valoarea nutritiv-biologică a cărnii este reflectată în primul rând de calitatea și conținutul ei în aminoacizi. Substanțele proteice din carne au o valoare biologică ridicată, deoarece conţin toţi aminoacizii esenţiali necesari menţinerii unei balanţe azotate normale în organism.

Fisiere in arhiva (1):

  • Filierea Carnii de Bovine.docx

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului Economie şi Administrarea Afacerilor Agroalimentare