Finantare Europeana

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9640
Mărime: 109.70KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Florina
plan de afaceri si cerere de finantare pt un proiect cu finantare europeana

Extras din document

PLANUL DE AFACERI

1. TITLUL

ACIZITIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE SPECIFICE ACTIVITATII S.C. BOGVAL S.R.L.

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE

Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel firma cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor colectari de deseuri de calitate superioara, realizate in domeniul saluvritatii si protectiei mediului, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu.

Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile.

Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. BOGVAL S.R.L., de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din liderii pietei de colectare a deseurilor in judetul Arges. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul colectarii de deseuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, pentru sprijinirea autoritatilor locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a deseurilor, realizarea de campanii de constientizare a populatiei, precum si la cresterea cotei de piata.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona echipamente de depozitare si colectare noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de colectare, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii, referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a serviciilor prestate de firma noastra.

Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de containere noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de servicii prestate.

In mod implicit, achizitionarea containerelor noi si performante, de ultima generatie, deschide perspective noi pentru societate prin contractarea de noi servicii de calitate in ceea ce priveste colectarea deseurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria protectiei mediului, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata.

Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii serviciilor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea poluarii.

Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va presta servicii imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata.

Cresterea in valoare si in calitate a serviciilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului.

Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite.

Achizitionarea echipamentelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice.

Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor echipamente fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. BOGVAL S.R.L. si va influenta in mod pozitiv competitivitatea firmei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene.

Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Arges din 2008, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 360.000 RON la finele anului 2009 cu un profit net de 126.000 RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea serviciilor prestate urmare achizitionarii unor containere noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul prestarii unor servicii performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de protectie a mediului.

Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria prestarii de servicii in ceea ce priveste protectia mediului, domeniul colectarii deseurilor, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei societatii, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste servicii sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind noilor cladiri destinate constructiei de apartamente, dar si cladiri de birouri (agenti economici). cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor firmei, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate.

Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a firmei va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. BOGVAL S.R.L. este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare.

Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii.

Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a prestarilor de servicii moderne in ceea ce priveste colectarea si stocarea deseurilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

Preview document

Finantare Europeana - Pagina 1
Finantare Europeana - Pagina 2
Finantare Europeana - Pagina 3
Finantare Europeana - Pagina 4
Finantare Europeana - Pagina 5
Finantare Europeana - Pagina 6
Finantare Europeana - Pagina 7
Finantare Europeana - Pagina 8
Finantare Europeana - Pagina 9
Finantare Europeana - Pagina 10
Finantare Europeana - Pagina 11
Finantare Europeana - Pagina 12
Finantare Europeana - Pagina 13
Finantare Europeana - Pagina 14
Finantare Europeana - Pagina 15
Finantare Europeana - Pagina 16
Finantare Europeana - Pagina 17
Finantare Europeana - Pagina 18
Finantare Europeana - Pagina 19
Finantare Europeana - Pagina 20
Finantare Europeana - Pagina 21
Finantare Europeana - Pagina 22
Finantare Europeana - Pagina 23
Finantare Europeana - Pagina 24
Finantare Europeana - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Cerere de finantare BOGVAL.doc
  • Plan de afaceri BOGVAL.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Plan de Afaceri - SC Karma SRL

Sumarul planului de afaceri SC KARMA SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, ce are ca obiect de activitate productia,...

Politica de Transport in Romania si Uniunea Europeana

Istoricul politicii de transport în Uniunea Europeană Principiile fundamentale ale Politicii Comune de Transport (PCT) au fost stabilite în 1957...

Plan de E-business - Infiintarea unui Magazin On-Line de Cadouri

1. Descrierea e-business-ului Pe parcursul ultimului deceniu a avut loc o dezvoltare tot mai accentuată a tehnologiei informaţiei şi a...

Probleme ale Ocupării și Șomajului în România

INTRODUCERE În ansamblul factorilor de producţie, unul dintre cele mai importante elemente îl reprezintă omul, baza desfăşurării multor procese...

Cerere de Finantare - Renovarea, Dezvoltarea, Imbunatatirea Serviciilor de Baza pentru Economia si Populatia Comunei Tarlungeni

TITLUL PROIECTULUI: Renovarea, dezvoltarea, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia comunei Tărlungeni. 0. INFORMAŢII...

Studiu de Fezabilitate privind Oportunitatea Construirii unei Pensiuni in Timisul de Jos, Judetul Brasov

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA S.C. TOTAL PREST SERV S.R.L. BUCUREŞTI 1.1. Scurtă prezentare Denumirea societăţii Denumirea societăţii este S.C. TOTAL...

Te-ar putea interesa și

Finantarea Dezvoltarii Regionale in Contextul Integrarii in Uniunea Europeana

INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Studiu de fezabilitate pentru un proiect cu finanțare Europeană

Putem constata că investiţiile au devenit un mod prin care se poate contribuii la dezvoltarea economiei unei ţări. Aderarea României la Uniunea...

Notiuni Generale si Aplicabilitate in Cadrul Proiectelor cu Finantare Europeana

Scopul acestui curs este de a familiariza participantii cu notiunile fundamentale de management de proiect, ceea ce le va permite acestora sa...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures

Introducerea şi motivaţia temei Prezentul proiect prezintă ce este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce cuprinde acesta, unde se...

Sisteme de Finanțare Europeană

Cuvinte cheie : Diversitatea finanţării europene Sprijinul pre-aderare Managementul fondurilor europene Şansele economiei româneşti...

Impactul TVA asupra Cash-Flow-ului Investitional in Cadrul unui Proiect cu Finantare Europeana

IMPACTUL T.V.A. ASUPRA CASH-FLOW-ULUI INVESTITIONAL IN CADRUL UNUI PROIECT CU FINANTARE EUROPEANA. ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI. ANALIZA...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Sisteme de Finantare Europeana

REZUMAT Sprijinul financiar pe care România îl primeşte de la Uniunea Europeană, în calitate de stat membru, în vederea susţinerii dezvoltării...

Ai nevoie de altceva?