Finanțarea instituțiilor publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 18164
Mărime: 105.18KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ursut Alexandru

Extras din document

ARGUMENT

Deciziile bugetare sunt acte de esenţă politică. Aceasta deoarece cheltuielile publice, reunite într-un document public (buget de stat, buget al asigurărilor sociale, bugete locale, bugete ale fondurilor speciale), reprezintă opţiuni ale legiuitorului, manifestate în momentul dezbaterii proiectelor de buget. Mărimea fiecărui tip de finanţare publică aprobată prin buget poate arăta gradul de implicare a autorităţii deliberative într-un anumit domeniu de activitate.

În domeniul finanţărilor publice, marja de manevră a decidenţilor este destul de redusă datorită principiului continuităţii serviciului public, care explică importanţa serviciilor publice votate deja, reluate în procesul pregătirii proiectului de buget de către Guvern şi a autorizării lui de către Parlament. Aceste alegeri – în materie de cheltuieli publice – rezultă din proceduri de arbitraj între diferite obiective, ceea ce implică o redefinire sau o redesfăşurare a mijloacelor financiare disponibile.

Alocarea resurselor reprezintă transformarea resurselor productive în bunuri şi servicii de consum. Alocarea optimă a resurselor impune respectarea principiului eficienţei economice, ceea ce înseamnă:

- pe de o parte, eficienţă productivă – maximizarea cantităţii produse pe unitate de factori de producţie consumaţi, sau minimizarea consumului de factori de producţie pe unitate de produs;

- pe de altă parte, eficienţă alocativă – adaptarea optimă a ofertei la cerere.

Una din problemele principale ale procesului de alegere este informaţia bugetară de care dispune autorităţile publice, deoarece în ciuda abundenţei sale aceasta poate fi considerată ca inadaptată unei decizii raţionale în materie de acţiune bugetară.

După criza din anul 1929, administraţiile publice au un rol cu o importanţă crescândă în economie şi în societate, fenomen ce poate fi observat prin prisma volumului şi structurii finanţărilor publice. Tendinţele creşterii volumului finanţărilor publice şi ale transformării structurii lor sunt o consecinţă a sporirii şi diversificării sarcinilor asumate de stat.

Abordarea finanţărilor publice ca mijloc de definire a obiectivelor statului îşi păstrează şi astăzi întreaga valabilitate deoarece, în prezent, statul este chemat să susţină activitatea economico-socială a ţării.

Cap. I. ABORDAREA NOŢIUNII DE FINANŢARE PUBLICĂ

I.1. CONCEPTUL DE FINANŢARE PUBLICĂ

Conţinutul noţiunii de finanţare publică

Conceptul de finanţare defineşte un consum de mijloace materiale, sau băneşti, în vederea realizării acţiunilor economice şi sociale. Cheltuielile au o trăsătură comună, şi anume, exprimă repartizarea şi utilizarea unor resurse băneşti pentru relizarea unor acţiuni economice şi sociale şi se deosebesc între ele după substanţele consumate, mijloacele necesare şi scopul în care se folosesc.

Cheltuielile publice concretizează ce de-a doua latură a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice (funcţia de alocare). În acest context, cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia.

Cheltuielile bugetare exprimă utilizarea resurselor băneşti din bugetul statului pentru satisfacerea cerinţelor generale ale societăţii. Spre deosebire de cheltuielile bugetare, plăţile reprezintă operaţiuni de stingere a obligaţiilor băneşti prin achitarea unor sume în numerar sau în virament. În unele cazuri, cheltuielile se suprapun cu plăţile (se plătesc servicii), în alte situaţii, plăţile preced cheltuielile (când se cumpără materiale) sau alteori, mai întâi se efectuează cheltuielile şi ulterior plăţile.

Noţiunea de finanţare publică poate fi abordată în două sensuri:

a) în sens juridic – caz în care cheltuiala publică reprezintă plăţile legate de funcţionarea instituţiilor şi întreprinderilor publice vizând satisfacerea intereselor de ordin public, inclusiv asigurarea de utilităţi publice;

b) în sens economic – caz în care cheltuiala publică exprimă procesele de repartiţie a produsului intern brut concretizate prin alocarea şi utilizarea resurselor băneşti pentru realizarea acţiunilor de interes public.

Conceptul de finanţare publică are un sens mai larg, atunci când se referă doar la ansamblul activităţilor cu caracter public (incluzând şi pe cele materiale din întreprinderile cu capital de stat) şi un sens mai restrâns, atunci când se referă doar la activităţile desfăşurate prin instituţiile publice (ce aparţin sferei nemateriale).

Sub acest aspect, resursele constituite la nivelul bugetului de stat se repartizează pentru gestionare pe două categorii de unităţi:

- regiilor autonome sau sociatăţilor comerciale – cărora li se acordă subvenţii cu destinaţie precisă şi limitată; aceste subvenţii se acordă în completarea resurselor proprii ale agenţilor economici respectivi pentru acoperirea finanţărilor aferente unor nevoi temporare;

- instituţiilor publice – cărora li se pun la dispoziţie fonduri bugetare sub forma creditelor nerambursabile, acordate pentru acoperirea nevoilor permanente.

Cheltuielile publice au o natură eterogenă. Dacă sunt judecate după efectul lor în viaţa social-economică atunci aceste cheltuieli ar putea fi ordonate în trei grupe:

• cheltuieli negative;

• cheltuieli pozitive;

• cheltuieli neutre.

Cheltuielile negative sunt un consum efectiv şi definitiv de venit naţional şi nu au un efect ulterior asupra viitorului produs intern brut. Sunt reprezentate de cheltuielile cu întreţinerea aparatului de stat, întreţinerea şi dotarea armatei, dobânzile plătite la împrumuturile externe ale statului etc. Se mai numesc şi cheltuieli reale.

Cheltuielile pozitive sunt cele realizate atât în domeniul economic cât şi dintre cele realizate în domeniul social-cultural, şi care au efecte mai îndepărtate sau mai apropiate asupra creşterii economice. Dintre cele din domeniul economic putem aminti: diverse investiţii efectuate de stat, subvenţionarea anumitor activităţi ale agenţilor economici etc. În domeniul social-cultural cheltuielile pozitive sunt cele care, într-un fel sau în altul, influenţează creşterea economică viitoare, chiar dacă efectele lor nu îmbracă o formă materială în viitorul imediat: cheltuielile pentru învăţământ sau cele din domeniul sănătăţii

Preview document

Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 1
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 2
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 3
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 4
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 5
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 6
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 7
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 8
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 9
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 10
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 11
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 12
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 13
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 14
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 15
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 16
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 17
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 18
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 19
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 20
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 21
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 22
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 23
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 24
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 25
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 26
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 27
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 28
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 29
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 30
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 31
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 32
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 33
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 34
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 35
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 36
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 37
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 38
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 39
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 40
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 41
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 42
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 43
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 44
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 45
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 46
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 47
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 48
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 49
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 50
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 51
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 52
Finanțarea instituțiilor publice - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Finantarea Institutiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza legăturilor dintre inflație și șomaj

I.1.Scurtă prezentare a fenomenului de inflaţie în România Înainte de a trece la o analiză detaliată în ce priveşte manifestarea fenomenului...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz finanțele instituțiilor publice

PRIMARIA GALATI Prin pozitia sa geografica,Galatiul este situat la intersectia drumurilor comerciale europene de la nord la sud si de la est la...

Finanțarea Instituțiilor Publice

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora acesta îşi îndeplineşte funcţiile sale. De asemenea,...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONALITATEA PRIMARIEI FRUNTISENI 1.1 Scurt istoric Comuna Fruntiseni se afla situata in partea de sud a judetului...

Finanțarea instituțiilor publice

Finantarea institutiilor publice. Primaria Sibiu 1.Introducere Institutiile publice reprezinta ansamblul structurilor organizate, create in...

Finanțele instituțiilor publice

1.Fundamentarea veniturilor instituţiilor publice Fundamentarea veniturilor bugetare se realizează în funcţie de prevederile legale ce trasează...

Finanțarea instituțiilor publice din învățământ prin trezoreria statului

Finantarea institutiilor publice din invatamant prin trezoreria statului 1. Scurta prezentare a institutiilor publice Instituţiile publice au un...

Finanțele instituțiilor publice

1. Def serv public. Sintetizand mai multe puncte de ve-dere, serv public este "un organism administrativ, creat de stat, judet sau comuna, cu o...

Finanțele instituțiilor publice

Institutiile publice-entitati ale administratie centrale si locale care ofera o gama larga de servicii non-marfare pentru satisfacerea nevoilor...

Ai nevoie de altceva?