Fondul de Investitii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fondul de Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 3
1. Caracteristica generală a activităţii companiilor de trust în Republica Moldova 6
2. Caracteristica generală a activităţii fondurilor de investiţii în Republica Moldova 12
3. Particularităţile contabilităţii în fondurile de investiţii 18
4. Componenţa, modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare şi altor rapoarte de către fondurile de investiţii 33
Încheiere 38
Bibliografie 40

Extras din document

Introducere

Fondurile de investiţii şi companiile de trust reprezintă o ramură a industriei financiare absolut nouă (problemele dezvoltării fondurilor de investiţii au început să fie discutate în literatura economică abia prin anii ’70 – ’80 ai sec. XX) care se deosebeşte esenţial de sistemul tradiţional al băncilor comerciale şi de investiţii. În primul rînd, întreprinderile acestei ramuri nu prestează servicii doar marilor corporaţii, ci şi, mai cu seamă persoanelor particulare, precum şi businessului mic şi mijlociu. În al doilea rînd, acţionarii nu dispun de regulă, de sume mari.

Fondurile de investiţii nu sunt altceva decît un tip de societăţi pe acţiuni de care se disting în domeniul administrării portofoliului.

Pentru un studiu complet vom avea drept punct de plecare activitatea fondului de investiţii F.I.N.N. „Real – Invest” S.A. cu sediul în Republica Moldova mun. Bălţi, str. Independenţei 33, care a fost înregistrat la Camera Înregistrării se Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 28.03.1994 cu numărul de înregistrare 121018216. fondul deţine licenţa pentru executarea activităţii fondului de investiţii seria FIBO 177 din 13.09.2001 eliberată de C.N.V.M.. Forma de proprietate a fondului este cea privată, iar forma organizatorico – juridică de societate pe acţiuni. Tipul de activitate desfăşurat de F.I.N.N. „Real – Invest” S.A. este operaţiuni de hîrtii de valoare.

La 01.01.2004 situaţia acţionarilor F.I.N.N. „Real – Invest ” S.A. se prezintă în felul următor:

Tipul acţionarilor Nr. de acţionari Nr. de acţiuni Ponderea în nr. total de acţiuni

Persoane juridice 7 7520100 33,11%

Persoane fizice 41008 15192181 66,89%

Total 41013 22712281 100%

Evidenţa contabilă a operaţiunilor F.I.N.N. „Real – Invest” S.A. în general se ţine în conformitate cu cerinţele stabile de „Legea Contabilităţii” nr. 426 – XIII din 04.04.95, SNC şi alte acte normative.

Capitalul propriu a F.I.N.N. „Real – Invest” S.A. în conformitate cu documentele prezentate (Anexa 1) la data de 31.12.2003 este de 30088552 lei

Profitul anului de gestiune – 2420758 lei

Valoarea totală a investiţiilor fondului s-a majorat cu 731716 lei de la începutul anului, constituind la finele anului 3357214,13 lei (Anexa 3). Portofoliul investiţional al fondului F.I.N.N. „Real –Invest” S.A. la 01.01.04 a avut următoare structură (Anexa 4):

- Valori mobiliare – 28439941,13 lei, ceea ce ca pondere din valoarea investiţiilor totale constituie 82,78% (micşorare de la începutul anului cu 11,08%);

- Cote de participare – 2017300 lei sau 5,87% din investiţiile totale

- Depozite bancare – 3900000 lei sau 11,35% din investiţiile totale;

- Valori mobiliare de stat – 0 lei

- Altele – 0 lei

Volumul tranzacţiilor efectuate de fond în decursul lunilor ianuarie – decembrie 2003 este următorul (Anexa 4):

Titluri de valoare Procurări, lei Vînzări lei

Valori mobiliare 9436727 12553264,17

Cote de participare 0 51747

Depozite bancare 390000 0

VMS 3004743 3004743

Altele 0 0

Total 16341470 15609754

Venitul total al F.I.N.N. „Real – Invest ” S.A. la situaţia din 31.12.2003 constituie 3008486 lei şi este format din:

- venit din realizarea investiţiilor – 2797018 lei;

- dobînzi – 197322 lei;

- alte venituri – 14146 lei.

Mărimea cheltuielilor curente ale fondului pe perioada de gestiune a constituit 587701 lei, inclusiv:

- recompensa managerului („Real - Econ” S.A.) – 409500 lei;

- recompensa depozitarului (B.C.A. „Banca Socială” S.A.) – 12000lei ;

- serviciile registratorului („Real - Registr” S.A.) – 16600 lei;

- serviciile auditorului („Audit Victor ” S.R.L.) – 6000 lei;

- alte cheltuieli – 143601 lei.

Din datele expuse mai sus, putem calcula rentabilitatea, adică capacitatea fondului de a produce profit. Principalii indicatori prin care se poate analiza rata rentabilităţii sunt:

Rata profitului brut:

Profit brut / Vînzări nete = 2797018/15667974 = 0,18 lei – la un leu vînzări nete fondul obţine 18 bani profit. Mărimea acestui coeficient trebuie să crească în dinamică, deoarece micşorarea lui atestă creşterea costului vînzărilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Fondul de Investitii.doc