Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5021
Mărime: 69.21KB (arhivat)
Publicat de: George Oros
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Cap 1.Fonduri ale Uniunii Europene
 2. 1.1.Fondurile structurale ale Uniunii Europene
 3. 1.1.1.Fondul European pentru dezvoltare regională(FEDER)
 4. 1.1.2.Fondul Social European( FSE)
 5. 1.1.3Fondul de Coeziune(FC)
 6. 1.2.Fonduri complementare
 7. 1.2.1. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală(FEADR)
 8. 1.2.2. Fondul European pentru Pescuit(FEP)
 9. Cap 2.Programe ale Uniunii Europene
 10. 2.1.Programele europene în învaţământ
 11. 2.1.1.Programul Erasmus
 12. 2.1.2.Programul Comenius
 13. 2.1.3.Programul Leonardo da Vinci
 14. 2.1.4.Programul Grundtvig
 15. 2.2. Programul Europa pentru cetăţeni
 16. Cap 3.Concluzii
 17. Bibliografie

Extras din proiect

Cap 1.Fonduri ale Uniunii Europene

1.1.Fondurile structurale ale Uniunii Europene

Fondurile Structurale si de coeziune reprezintă instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007 - 2013:

• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza

• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori)

• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

Pentru programarea 2007-2013 exista trei Instrumente Financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv:

- Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR);

- Fondul Social European(FSE);

- Fondul de Coeziune (FC) si doua Actiuni Complementare, respectiv:

- Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR);

- Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Prin Fondul European de Dezvoltare Regionala vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR.

FSE are ca sarcina imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru someri si muncitori in Piata Unica, prin cresterea mobilitatii lor si prin facilitarea adaptarii la schimbarile industriale, in particular prin instruire vocationala si reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare. Prin intermediul sau se acorda sustinere financiara actiunilor de formare si reconversie profesionala ca si celor vizand crearea de noi locuri de munca.

Spre deosebire de Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune nu cofinanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte individuale, care sunt clar identificate de la inceput. Decizia de a finanta un proiect este luata de Comisie, in acord cu Statul Membru beneficiar, in timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale si supervizate de un Comitet de Monitorizare. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitiile in domeniul infrastructurii de transport, energiei si mediului. Rata maxima de finantare prin Fondul de Coeziune este de 85% din cheltuiala publica pe proiect.

Pentru perioada 2007-2013, Romania este eligibila pentru toate cele trei fonduri structurale de care dispune Uniunea Europeana pentru implementarea politicii de coeziune. Aceste fonduri sunt: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si Fondul Social European.

In afara de aceste fonduri, Romania mai beneficiaza si de instrumentele financiare destinate agriculturii, dezvoltarii rurale si pescuitului. Aceste fonduri nu mai sunt incluse in politica de coeziune (ca pana in 2007), ci au fost inglobate in politica agricola si in politica privind pescuitul. Aceste fonduri, desi nu sunt instrumente structurale, in mare, functioneaza dupa aceleasi principii ca si cele din urma.

Astfel, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), este destinat, asa cum sugereaza si numele, actiunilor vizand agricultura si dezvoltarea rurala.

Cel de-al doilea instrument, Fondul European pentru Pescuit (FEP) a inlocuit instrumentul structural destinat restructurarii sectorului piscicol din Europa - IFOP (Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola) si a fost inglobat in politica europeana pentru pescuit si afaceri maritime.

Tot ca parte a politicii agricole, Romania va primi fonduri si prin Fondul European pentru Garantarea Agricola, destinat platilor directe si masurilor de piata.

Fondurile structurale oferă finaţare pentru

• Fondul European pentru Dezvoltare Regionala care finanţează acţiuni din 14 domenii principale:

- Cercetare si dezvoltare tehnologica;

- Informatizarea societatii;

- Transport;

- Energie;

- Protectia mediului;

- Turism;

- Cultura;

- Regenerare urbana si rurala;

- Sprijin pentru companii si antreprenori;

- Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si de educatie.

• Fondul de coeziune finanteaza proiecte majore in domeniul transportului (inclusiv proiecte vizand transportul pe caile ferate, transportul multi-modal si transportul maritim).

• Fondul Social European va finanta proiecte in 4 arii principale:

- Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor;

- Imbunatatirea accesului pe piata muncii;

- Intarirea incluziunii sociale (combaterea discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor dezavantajate);

- Promovarea parteneriatului pentru reforma in domeniile ocuparii fortei de munca si incluziunii sociale.

Bibliografie

Hen Christian, Léonard Jaques- Uniunea Europeană Ed. CNI “Coresi”SA, Bucureşti, 2002

Profiroiu M.,Popescu I.- Politici europene- Ed. Economică, Bucureşti, 2004

Situri:

http://dmcdi.utcluj.ro/ro/dmcdi.php?r=45000001

http://www.consultanta-fonduri.ro/fonduri-structurale

http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/programul-operational-regional-2007-2013

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=ro

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_ro.cfm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_ro.htm

http://www.uauim.ro/universitatea/relatii_internationale/erasmus/

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/comenius.html

http://ec.europa.eu/news/culture/110822_ro.htm

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/leonardo/index.html

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/index.html

http://www.europapentrucetateni.eu/

Preview document

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 1
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 2
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 3
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 4
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 5
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 6
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 7
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 8
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 9
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 10
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 11
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 12
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 13
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 14
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 15
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 16
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 17
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 18
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 19
Fonduri și Programe ale Uniunii Europene - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Fonduri si Programe ale Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL

Introducere Dezvoltarea societății contemporane se caracterizează printr-o evoluție extrem de dinamică, schimbările explozive ce au avut loc în...

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Politici Regionale

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI SPAŢIALE Ştiinţa regională, ca disciplină de sine stătătoare, nu are o istorie prea lungă deşi, ca excepţii,...

Plan de Afaceri

Capitolul 1. Abordări teoretice privind planul de afaceri 1.1.Definiţii, caracteristici, funcţii În procesul conducerii întreprinderilor se...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

România și Uniunea Europeană - politica agricolă comună

Introducere Politica Agricola Comuna (PAC) este adoptata de Uniunea Europeana, pe atunci Comunitatea Economica Europeana, printre primele politici...

Uniunea Europeană - istoric, evoluție și principii

Organizaţiilor internaţionale le revine rolul de a găsi soluţii globale pentru problemele politice, economice, militare sau sociale pe care membrii...

Te-ar putea interesa și

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

2.1. FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE Exista 4 tipuri de Fonduri Structurale prezentate pe site-ul Parlamentului European, fiecare...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

CAPITOLUL I POLITICI DE FINANŢARE ŞI DEZVOLTARE ALE STATELOR MEMBRE ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE Politica de cooperare pentru dezvoltare reprezintă...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană

CAP. 1 Istoric al fondurilor europene În Tratatul de la Roma statele semnatare menţionau că este necesar ”de a consolida economiile lor şi de a...

Ai nevoie de altceva?