Formarea si Evolutia Austriei

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Formarea si Evolutia Austriei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere docx de 24 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Economie, Istorie Universala

Cuprins

1. Formarea și evoluția Austriei 3
2. Coordonate fizico- geografice 4
2.1. Suprafaţa ţării 4
2.2. Structura administrativ teritorială 4
2.3. Configuraţia teritorială 4
2.4. Climat 5
2.5. Resurse naturale şi energetice 5
2.6. Avantaj competitiv 5
3. Infrastructura existență 6
3.1. Infrastructura rutieră 6
3.2. Infrastructura feroviară 6
3.3. Infrastructura aeriană 6
3.4. Infrastructura navală 6
3.5. Infrastructura militară 6
3.6. Infrastructura financiară 7
4. Mediul comercial 7
5. Mediul de marketing 8
6. Indicatori demografici 9
6.1. Mărimea populaţiei ţării 9
6.2. Densitatea medie a populaţiei 9
6.3. Durata medie a vieţii 9
6.4. Raportul între populaţia care domiciliază în mediul urban
şi rural 9
6.5. Rata natalităţii şi mortalităţii 9
6.6. Sporul natural al populaţiei 10
6.7. Migraţia populaţiei 10
6.8. Structura pe grupe de vârste 10
6.9. Structura populaţiei pe categorii de sex 10
6.10.Structura populaţiei după statut marital 10
7. Indicatori economici care definesc performanțele și structura economiei
Austriei 11
7.1. Produsul intern brut 11
7.2. Venit mediu pe locuitor 11
7.3. Repartiţia veniturilor pe categorii de populaţie 11
7.4. Structura cheltuielilor consumatorilor 11
7.5. Gradul de ocupare al forţei de muncă 11
7.6. Indicatori monetari şi financiari 11
7.7. Producţia principalelor ramuri din diferite domenii de
Activitate 12
7.8. Investiţii străine directe atrase de Austria 12
7.9. Investiţiile Austriei în străinătate 12
7.10.Bariere tarifare şi netarifare, riscuri financiare 12
7.11.Situaţia monopolulilor 13
8. Indicatori tehnologici și de afaceri 13
8.1. Gradul de actualitate a tehnologiilor din principalele
ramuri de activitate 13
8.2. Gradul de calificare a aforţei de muncă 13
8.3. Gradul de dotare cu automobile şi vechimea medie a acestora 13
8.4. Densitatea reţelei de televiziune prin cablu 14
8.5. Gradul de pătrundere a reţelei internet, precum şi a telefoniei
fixe sau mobile 14
8.6. Gradul de înzestrare a populaţiei cu bunuri de folosinţă
îndelungată şi de consum 14
8.7. Rolul afacerilor în societate 14
9. Caracteristici ale mediului socio-cultural 15
9.1. Limba naţională şi dialecte utilizate 15
9.2. Religia 15
9.3. Educaţia 15
9.4. Obiceiuri şi tradiţii 15
10. Coordonate ale mediului politic 16
11. Caracteristici ale mediului juridic 19
12. Situații de risc ridicat 22
13. Bibliografie 23

Extras din document

AUSTRIA

1. Formarea și evoluția Austriei

Numele german al Austriei, Österreich, înseamnă „marca de est”, și derivă din cuvântulOstarrîchi, care apare pentru prima oară în „documentul Ostarrîchi” din 996.[11] Acest cuvând este probabil o traducere din latina medievală a termenului Marchia orientalis într-un dialect local (bavarez). A fost prefectură a Bavariei înființată în 976. Cuvântul „Austria” este o latinizare a numelui german și a fost atestat pentru prima oară în secolul al XII-lea.

Populată încă din antichitate, regiunea central-europeană care este Habsburg astăzi Austria a fost ocupată în perioada pre-romană de diverse triburi celtice. Regatul celtic Noricum a fost ulterior cucerit de Imperiul Roman și transformat în provincie. Situl Petronell-Carnuntum din estul Austriei actuale a fost un important castru devenit capitală a provinciei Pannonia superioară.Carnuntum a fost populat de circa cincizeci de mii de oameni timp de aproape 400 de ani.

După căderea Imperiului Roman, zona a fost invadată de slavi și avari. Tribul slav al carantanilor a migrat în Alpi și a înființat cnezatul Carantania, care acoperea mare parte din estul și centrul teritoriului austriac. Carol cel Mare a cucerit acest teritoriu în 788, a încurajat colonizarea și a introdus creștinismul. Ca parte a Franciei Răsăritene, principalele regiuni ce cuprind astăzi Austria au fost acordate casei de Babenberg. Zona a căpătat numele de marchia Orientalis și a fost dată lui Leopold de Babenberg în 976.

În antichitate peteritoriul AUSTRIA trăiau celţii pecare i-au cucerit romanii (l5 î. Hr.) organizând provinciile Raetia, Noricum, Pannonia; invazia vandalilor, vizigoţilor, hunilor (sec. V d. Hr.); teritoriu locuit de germani, avari, slavi (sec. V-VI).

Imperiul se reformează sub Maria Terezia (l740-80) şi Franz Iosif (l780-90), sub un absolutism luminat. FranciscI rămâne doar Împărat al Austriei (l806); conduce coaliţia împotriva Franţei napoleoniene, Imperiul Habsburgic iese slăbit din războaiele cu Franţa, după revoluţia din l848 şi conflictul cu Italia(l859) şi Prusia(l866); nu mai poate rămâneîn fruntea Confederaţiei Germane şi în l867 prin pactul dualist ia naştere Imperiul Austro-Ungar, un imperiu multinaţional (germani, unguri, cehi, polonezi, sârbi,croaţi, români, italieni. În l879 Imperiul Habsburgic pune bazele Triplei Alianţe(cu Germania).

În l9l4 prinţul moştenitoral tronului A., Franz Ferdinand,esteasasinat la Sarajevo, fapt ceconduce la declanşarea primului război mondial după care Imperiul Austro-Ungar se destramă; Carol I de Habsburg abdică şi este proclamată Republica Austria, stat federal redus la actualul teritoriu. Prin Constituţia din l920 Austria declară neutralitatea ca principiu de stat.

În l938 Austriaeste ocupată de Hitler şi anexată Germaniei. În l945 este eliberată de trupele aliate şi proclamată a doua republică; în l955 îşi restabileşte suveranitatea.

Parlamentul votează Legea Constituţională asupra neutralităţii permanente a statului.

Referendumul din iulie 1994 demonstrează clar opțiunea Austriei de a fi membru al Uniunii Europene. În ianuarie 1995, Austria părăsește EFTA, pentru a fi membru UE cu drepturi depline. Începând cu martie 1998, guvernul asigurăconducerea NATO pentru o perioadă decinci ani. În ianuarie 2002, Austriaadoptă moneda unicăeuropeană, euro.

La alegerile generale din octombrie 2006 creditul acordat partidului Popular ajunge la numai 8% (față de 34% cât avusese anterior), în timp ces ocial-democrații ob in 35% din voturi.

Niciunul din marile partide nu era capabil să formeze o coaliție cu cele mici: Verzii (care au ieșit pe locul trei pentru prima dată), Partidul Libertății, ambele obținând câte 11 procente sau BZÖ, care a obținut 4%. Pentru a-și mări capitalul politic, Partidul Libertă ii duce o campanie anti-imigrație și anti-islamică. În ianuarie 2007, se formează o altă "marecoaliție", dintre social-democrați și populari, având la conducere pe Alfred Gusenbauer, în funcția de cancelar.

2. Coordonate fizico- geografice

2.1. Suprafaţa ţării

Austria sau Republica Austria este situată in Europa Centrală, învecinandu-se cu Germania (816 km), Cehia (500km), Slovacia(68km), Ungaria(340km), Slovenia(311km), Italia(415km), Elveţia(165km), Liechtenstein (34,9km). Suprafaţa Austriei este de 83 859 km.

2.2. Structura administrativ teritorială

Austria este o Republică federală, formată din nouă state federale

Constituția Austriei le numește state. Ele dispun fiecare de un Parlament propriu, denumit Landtag, care este un organ legislativ independent, ale cărui competențe sunt prevăzute de Constituție. Parlamentul federației se numește Bundesrat și emite legile cu aplicabilitate la nivelul întregii Republici Federale. Guvernele landurilor sunt, pe de o parte, organele executive independente ale Landurilor și, pe de altă parte, un element al Administrației federale.

Există următoarele nouă Landuri:

2.3. Configuraţia teritorială

Austria este o ţară muntoasă, circa 2/3 din teritoriu său aflându-se la altitudini de peste 500m si 40% la peste 1000m, altitudinea medie este de 1000m. Relieful muntos (Prealpii si Alpii, orientaţi E-V) acoperă aproape ¾ din suprafaţa ţării, campia reducându-se la un culoar subalpin care însoţeşte Dunarea şi laBurgenland, o parte din Campia Panonică. În apocaliptica înfruntare dintre Alpi si Masivul Boemiei, în care sau sfărmat şi au pierit sub mări uriaşe întinderi ale uscatului, aflăm explicaţiastructurii geologice a Austriei, atât de variată, in raport cu teritoriul său restrâns. Relieful teritoriului Austriei este puternic frământat, fiind dominat de şirurilesi masiveletinereale Alpilor, respectiv de ramificaţii ale Alpilor Răsăriteni.

Fisiere in arhiva (2):

  • Formarea si Evolutia Austriei
    • Austria-studiu de caz.docx
    • prima pagina.docx