Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 10517
Mărime: 134.56KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Cuprins:

1. Organizare și funcționalitate la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni

1.1 Scurt istoric

1.2 Obiect/ domeniu de activitate

1.3 Organizare internă (organigramă comentată)

1.4 Funcționalitate (relații interne cu accent pe latura financiară)

1.5 Structura de personal

1.6 Relații cu exteriorul

1.7 Structura și evoluția principalelor venituri/cheltuieli realizate de Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, 2009-2011

2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.1 Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare

2.3 Fluxuri informaționale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare

3. Finanțarea cheltuielilor bugetare

3.1 Surse de finanțare a Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni

3.2 Modalități tehnice utilizate în finanțarea cheltuielilor bugetare

3.2.1. Deschiderea și repartizarea de credite bugetare –pentru bugetul de stat

3.2.2. Alimentarea cu fonduri –pentru bugetele locale

3.3Utilizarea efectivă a creditelor bugetare și a fondurilor alocate. Plăți pentru cheltuieli

3.4.Fluxuri informaționale generate de finanțarea cheltuielilor bugetare

Extras din document

1. Organizare și funcționalitate la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni

1.1 Scurt istoric

Colegiul Național “Nicu Gane”Fălticeni s-a înființat începând cu data de 3 septembrie 1870, când comitetul permanent pentru înfiinţarea gimnaziului cere Ministerului Instrucţiunii Publice, denumit în acest fel în acea perioadă, autorizaţia de funcţionare a gimnaziului, autorizaţie ce se eliberează în octombrie 1870. Pe data de 2 noiembrie 1870, îşi deschide cursurile gimnaziul “Alexandru Ioan I”cu o clasa de 20 de elevii. Din anul 1923, poartă denumirea de Liceul “Nicu Gane” prin aprobarea Ministerului Instrucţiunii publice pentru ridicarea gimnaziului la rangul de liceu. La hotarul dintre milenii, anul 1990 Liceul "Nicu Gane" redevine liceu teoretic având clase de matematică-fizică, chimie-biologie, informatică, filologie, limbi străine, istorie-ştiințe sociale şi educație-fizică; în anul 1991 - se înfiinţează laboratorul de informatică. Din anul 1999, Liceul Teoretic “Nicu Gane” devine Colegiul Național “Nicu Gane”,denumire pe care o deține şi acum.

1.2 Obiect/domeniu de activitate

Colegiul Naţional "Nicu Gane" nu e doar o instituţie de învăţământ cu rolul de a educa tinerii ci e şi un centru cultural. El are menirea de a desfăşura un proces educativ complex reprezentat deopotrivă de procesul educaţional propriu-zis dar şi de iniţierea şi organizarea unor evenimente socio-culturale cu deschidere mai largă. Şcolar şi extraşcolar devin astfel parţi componente ale unui program unic pe care instituţia îl desfăşoară şi susţine prin toate mijloacele şi resursele sale. Colegiul devine astfel şi o modalitate de a încuraja procesul educaţiei permanente ca şi un factor prin care se menţine legatura cu instituţii şi centre de cultură de nivel superior. El se opune, astfel fenomenului de izolare pe care l-ar putea presupune statutul comunitaţii căreia îi aparţine. De asemenea reprezintă o modalitate de propagare a ideilor şi de susţinere a tinerilor de valoare. Colegiul Naţional "Nicu Gane" este un liceu teoretic, de cultură generală, cu două profiluri: real si uman. Specializările corespunzatoare acestor profiluri sunt:

• pentru profilul real:

- matematică-informatică;

- ştiinţe ale naturii;

• pentru profilul uman:

- filologie;

- ştiinţe socio-umane;

Pe langă colegiu funcţionează un club sportiv scolar (CSS) cu 5 secţii: atletism, volei, box, canotaj, fotbal .

Colegiul Național "Nicu Gane" îşi propune să fie o şcoală de progres pentru toţi elevii care îi trec pragul, motiv pentru care urmăreşte:

- să valorifice resursele umane, materialele şi experienţa acumulată ca liceu teoretic;

- să ofere şanse egale tuturor elevilor printr-o bună pregătire şi consiliere a acestora;

- să-şi găsească parteneri viabili în actul educaţional;

- să formeze oameni care vor fi capabili să se integreze social şi să se adapteze cu uşurinţă schimbărilor impuse de societatea în care trăim;

- să ofere un învăţământ de calitate care să-i ajute pe absolvenţi să se îndrepte fie către instituţiile de învăţământ superior fie să-şi găsească un loc de muncă.

1.3 Organizare internă (organigramă comentată)

În privința activităților pe care le desfăşoară, Colegiul are în primul rând ca activitate de bază activitatea educațională conform obiectului de activitate al instituției, iar ca activitate complementară celei dintâi, asigurarea desfăşurări procesului educațional în condiții adecvate. Atât pentru activitățile auxiliare cât şi pentru cele de bază sunt gestionate fonduri exprese din bugetul instituției pentru asigurarea bunei desfăşurări a activități.

Colegiul Național”Nicu Gane” Fălticeni funcționează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Organigrama priveşte organizarea posturilor din cadrul liceului, astfel acestea sunt structurate în felul următor: în număr de 77 de posturi pe total, din care 1 director,1 director adjunct, 1 contabil Şef, 1 Secretar Şef, 5 personal didactic auxiliar, 66 cadre didactice ,personal contractual format din îngrijitori, paznici, şofer, personal bucătărie, fochişti, muncitori întreținere.

Organele de conducere formate din directorul Colegiului, directorul adjunct, Consiliul Profesoral, Consiliul de administrație, asigură funcționalitatea liceului. Directorul unității este cel care asigură conducerea executivă a Colegiului, el îndeplinind cerințele prevăzute in fişa postului, exercitând conducerea executivă a unității de invățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege,cu hotarârile Consiliului de administrație al unității de invățământ, precum şi cu alte reglementări legale. Este subordonat inspectoratului şcolar reprezentat prin inspectoratul şcolar general, reprezintă unitatea de învățământ în relațiile cu terțe personae fizice şi juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Preview document

Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 1
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 2
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 3
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 4
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 5
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 6
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 7
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 8
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 9
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 10
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 11
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 12
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 13
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 14
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 15
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 16
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 17
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 18
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 19
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 20
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 21
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 22
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 23
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 24
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 25
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 26
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 27
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 28
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 29
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 30
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 31
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 32
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 33
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 34
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 35
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 36
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 37
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 38
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 39
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 40
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 41
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 42
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 43
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 44
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 45
Fundamentarea cheltuielilor și veniturilor la Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Cheltuielilor si Veniturilor la Colegiul National Nicu Gane, Falticeni.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la instituțiile publice - Colegiul Național Nicu Gane, Fălticeni

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la instituţiile publice Colegiul Naţional “Nicu Gane”Fǎlticeni Capitolul 1 Organizare şi...

Ai nevoie de altceva?