Fundamentarea Pretului Produselor pe Exemplul Firmei Apa Serv SA Piatra Neamt

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea Pretului Produselor pe Exemplul Firmei Apa Serv SA Piatra Neamt.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 3
1.1. Istoricul firmei 3
1.2. Activitatea principală a firmei 4
1.3. Piața de desfacere. Clientela 6
1.4. Situația concurențială 7
CAPITOLUL II PROCESUL DE STABILIRE A PREȚULUI 8
2.1. Fundamentarea prețului în cazul firmei APA SERV S.A. 8
2.2. Monopolul 11
III. STRATEGIA DE PREȚ APLICATĂ ÎN CAZUL FIRMEI APA SERV S.A. 14
CONCLUZII 17
BIBLIOGRAFIE 18

Extras din document

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI

1.1. Istoricul firmei

APA SERV S.A. este un operator regional al Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare din județul Neamţ conform Contractului de delegare nr. 13144 din 10.08.2009, care a luat ființă în anul 2003, în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean nr.19/2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, în sistem zonal, în temeiul Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală şi OG. 32/2002 privind serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. În decursul anilor firma ajunge să deruleze diverse proiecte cum ar fi:

2006 - La 1 Martie este preluată activitatea apă - canal de la Oraşul Bicaz.

2009 - Compania Judeţeană Apa Serv Piatra Neamţ devine operator regional în judeţul Neamţ, preluând activitatea de profil din Roman şi Târgu Neamţ.

2010 - Se finalizează Măsura ISPA 2002.

2011 - Se semnează la Bucureşti între Ministerul Mediului şi Compania Judeţeană Apa Serv S.A. contractul de finanţare a proiectului major "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ"

2012 – 2015 – Se derulează proiectul major “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț“ proiect ce cuprinde următoarele lucrări:

- Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerările Piatra Neamț, Săvinești – Roznov, Bicaz, Tg. Neamț;

- Extinderea rețelelor de canalizare în Roman și Săbăoani; Modernizare stații de tratare a apei potabile și a apei uzate în Județul Neamț ( Tg. Neamț, Bicaz, Săvinești – Roznov);

- Extinderea și modernizarea Stației de Epurare a Apelor uzate Roman.

1.2. Activitatea principală a firmei

Compania Județeană APA SERV S.A. a fost înființată în temeiul Hotărârii Consiliului Județean nr. 19/2003 prin reorganizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în sistem zonal. Compania ca persoană juridică, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Neamț ca societate comercială pe acținui, cu capital social subscris și vărsat.

Compania îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: Legea 31/1990 a societăţilor comerciale republicată; Actul constitutiv; Regulamentul serviciului aprobat prin Hot. ADI AQUA Neamţ; Contractul de delegare a gestiunii.

Activităţile principale ale APA SERV S.A. reprezintă prestările de servicii pentru:

- captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile;

- colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate;

- activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță pentru acestea;

- activități de testări și analize tehnice.

Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț deține licență de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori, cu valabilitate până la data de 01.03.2015; autorizație de mediu; autorizații de gospodărie a apelor; autorizații sanitare.

Misiunea firmei este cea de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de colectare/tratare a apelor uzate pentru toţi utilizatorii din zona de operare a Companiei, în condiţii de calitate şi eficienţă, cu respectarea prevederilor de protecţie a mediului, la tarife accesibile pentru toţi utilizatorii. Strategia generală a firmei se axează pe întărirea capacității instituționale pentru implementarea și derularea proiectului intitulat – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț- ca obiectiv final urmărind eficientizarea activității și îmbunătățirii continue a serviciilor, precum și a modernizării sistemelor de apă/canalizare.

Compania Județeană APA SERV S.A. aplică o strategie bazată pe protejarea omului și a mediului, care urmărește dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității locale și prevenirii poluării mediului.

Ca urmare a activităților prestate de firmă, precum și de respectarea misiunii și strategiei aplicate de firmă, mai jos sunt reprezentate rezultatele cifrei de afaceri pe anul 2013 pe zone de operare ce au asigurat menținerea capacităților de producție, autofinanțare, plata cheltuielilor financiare remunerarea capitalurilor împrumutate,etc. .

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Pretului Produselor pe Exemplul Firmei Apa Serv SA Piatra Neamt.docx

Bibliografie

Raportul Administratorilor privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013
Hotărâre Nr. 124 din 31 iulie 2009 privin aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare
Legea 51/2006
Legea 241/2006
Legea apelor 107/1996
Legea 458/2002
Ordinul MPLAT 29/N/1993
Ordinul Nr. 65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare emis de Autoritatea Pentru Serviciile de Gospodărie Comunală, publicat în Monitorul Oficial Nr. 192 din 20 martie 2007
www.apaserv.eu

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ASIGURĂRI