Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 92 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I. Organizarea şi funcţionarea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi .
1.1 Scurt istoric .
1.3 Organizarea internă a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi .
1.6 Relaţii externe ale Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi .
CJAS IAŞI .
1.7 Structura şi evoluţia principalelor venituri/ cheltuieli bugetare la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi .
II. Fundamentarea indicatorilor financiari la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi .
Cheltuielile cu servicii medicale şi medicamente .
Cheltuielile de administrare şi funcţionare .
III. Finanţarea cheltuielilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi

Extras din document

I.Organizarea si functionarea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi

1.1 Scurt istoric

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi s-a înfiinţat in 1999, prin legea 145/1997 abrogată prin OG 150/2002. CAS Iaşi este o instituţie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, fără scop

lucrativ, care administrează şi gestionează în mod autonom Fondul de

Asigurări Sociale de Sănătate propriu, cu

respectarea normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean, desfăsurând, deci activităţi în domeniul asigurării sănătăţii.

CAS Iaşi administrează fondul de asigurări sociale de sănătate (FASS), fond constituit din contribuţia asiguraţilor, contribuţia persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, alte venituri.

CAS Iaşi reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovării sănătăţii populaţiei în judeţul Iaşi care asigură acordarea unui pachet de servicii de bază. Casa Judeţeană de Aigurări Iaşi colectează contribuţiile şi gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

1.2. Obiect/ domeniu de activitate

CAS Iaşi îşi desfăşoară activitatea, realizând încasarea contribuţiilor datorate de angajator şi de asiguraţi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, conform statutului propriu, având ca principale atribuţii:

• să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;

• să administreze bugetul propriu;

• să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le

comunice CNAS;

• să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;

• să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;

• să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele

asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor

asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;

• să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;

• să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale

contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru;

• să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

• poate să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din

pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;

• să asigure, în calitate de instituţiei competentă, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de

România cu alte state;

• alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi.docx

Bibliografie

1. Filip Ghe – Finanţe publice – Editura Junimea, Iasi 2002
2. Gabriel Stefura – Proces Bugetar public – Editura Unversitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi 2007
3. Gabriel Stefura – Bugete publice si fiscalitate – Editura Alexandru Ioan Cuza
4. Ministerul Finantelor – Manual de control financiar preventiv – 2012
5. *** Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.