Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 29196
Mărime: 120.75KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura

Extras din document

Cap.1 Organizarea si funcţionalitatea unei instituţii publice din administraţia publică locală

1.1 Conţinut şi interpretări ale noţiunii de administraţie publică

Din punct de vedere etimologic, termenul administraţie provine din limba latină, substantivul „administer” traducându-se prin: agent, slujitor sau, într-un alt sens, instrument. Verbul „administrare” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija. Cuvântul „administer”, aproape sinonim cu „minister”- care înseamnă: servitor, îngrijitor, ajutător –s-a format din rădăcina „minus” – „minor”, care înseamnă mai puţin şi din prefixul „ad”, care arată direcţia, sensul şi subliniază starea de inferioritate în raport cu „magister”, ce se traduce prin cel ce comandă, superiorul, şeful- cuvânt care s-a format din „magis”, care înseamnă mai mult

În dicţionarul limbii române, verbul „a administra” înseamnă a conduce, a cârmui, iar pentru „administraţie” găsim următoarea interpretare: „totalitatea autorităţilor administrative existente într-un stat, secţie sau serviciu, care se ocupă de problemele administrative ale unei instituţii sau agent economic”.

In limbajul curent, termenul „administraţie” este utilizat în mai multe sensuri. Astfel, prin administraţie se poate înţelege: conţinutul principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic sau a unei instituţii social-culturale; un compartiment (direcţie, secţie, sector, serviciu, birou) din unităţile direct productive sau din instituţiile social-culturale care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă.

Folosirea termenului de administraţie cunoaşte deci trei accepţiuni principale:

1. Administraţia înţeleasă ca tip de activitate umană, semnificând acţiunea de a administra, de a desfăşura deci munca de un anumit conţinut (administrativ);

2. Administraţia privită ca mod de organizare a unor activităţi, concretizat printr-o structură organizatorică, indispensabilă pentru înfăptuirea muncii de administraţie;

3. Administraţia ca instituţie sau complex de instituţii profilate pe domenii de activitate, cu o structură funcţională care trebuie să corespundă cerinţelor de a îndeplini sarcini specifice. Totodată, în această accepţie, administraţia vizează satisfacerea anumitor interese ale colectivităţilor umane, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale membrilor acestora.

Cu deosebire în cazul administraţiei publice, este avută în vedere satisfacerea unor interese ale colectivităţilor umane, organizate în forme administrative de tip statal, denumite adesea „interese generale”.

Din multiplele sensuri ale termenului de administraţie, preocupările teoretice s-au axat în principal pe clarificarea de administraţie publică, luată ca formă de exercitare a puterii executive în stat, mai ales datorită importanţei pe care o reprezintă cunoaşterea exactă a acestei activităţi în profunzime; a modului în care trebuie să fie organizată realizarea ei în practică, de care depinde în mare măsură înfăptuirea rolului statului în organizarea şi conducerea societăţii.

În opinia autorilor români, prin administraţie publică se înţelege acea activitate care constă în principal în organizarea şi asigurarea executării, dar şi în executarea nemijlocită a prevederilor Constituţiei, ale tuturor actelor normative şi ale celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului de drept, activitatea realizată de către autorităţile administraţiei publice.

În accepţiunea de instituţie, administraţia este considerată o structură de funcţionare, o formă organizatorică sau chiar o organizaţie socială, deci o entitate sau un complex de entităţi publice, care constituie aparatul administrativ. Administraţia privită ca instituţie are trăsături proprii, care îi determină funcţiunea socială şi îi modelează structura. Deci, într-o accepţie largă, noţiunea de instituţie publică cuprinde instituţii ale puterii legislative, instituţii ale puterii executive, instituţii ale puterii judecătoreşti, instituţii specializate pe domenii de activitate. Într-o accepţie mai restrânsă, instituţiile de administraţie publică sunt văzute prin prisma sistemului de administraţie publică abordat în majoritatea lucrărilor de drept administrativ. Sistemul de administraţie publică, în raport cu dispoziţiile Constituţiei, are o structură bine organizată, cuprinzând: administraţia centrală, administraţia de stat din teritoriu şi administraţia locală.

Cunoaşterea şi aprofundarea relaţiilor structurale interne ale administraţiei publice –instituţiile administrative, autorităţile administrative, colectivităţile locale, etc; regulile juridice sau nejuridice, mijloacele materiale şi umane ale administraţiei publice- nu se pot realiza daca nu se stabileşte mai întâi care sunt relaţiile, pe de o parte, între administraţia publică centrală sau locală ca subsisteme ale sistemului social global şi celelalte elemente ce formează subsisteme distincte, şi care, împreună, compun mediul sau cadrul social înconjurător al administraţiei publice. Cunoaşterea acestor relaţii dintre administraţia publică şi celelalte elemente ale sistemului social, mai ales a influenţelor reciproce între acestea permite conturarea rolului administraţiei publice, a misiunilor sale, adică conturarea funcţiilor administraţiei publice în cadrul societăţii.

Preview document

Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 1
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 2
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 3
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 4
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 5
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 6
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 7
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 8
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 9
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 10
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 11
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 12
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 13
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 14
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 15
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 16
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 17
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 18
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 19
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 20
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 21
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 22
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 23
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 24
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 25
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 26
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 27
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 28
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 29
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 30
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 31
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 32
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 33
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 34
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 35
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 36
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 37
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 38
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 39
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 40
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 41
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 42
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 43
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 44
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 45
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 46
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 47
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 48
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 49
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 50
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 51
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 52
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 53
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 54
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 55
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 56
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 57
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 58
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 59
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 60
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 61
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 62
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 63
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 64
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 65
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 66
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 67
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 68
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 69
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 70
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 71
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 72
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 73
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 74
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 75
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 76
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 77
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 78
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 79
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 80
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 81
Fundamentarea și Finanțarea Veniturilor și a Cheltuielilor la o Instituție din Administrația Publică - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Finantarea Veniturilor si a Cheltuielilor la o Institutie din Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Repartizarea Creditelor Bugetare

I)Introducere: In contextul principiilor si modalitatilor de finantare de la buget se impun o serie de raportari periodice cu privire la...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova

Capitolul 1 1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana,...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la o Instituție de Învățământ Preuniversitar de Stat

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT 1.1. Rolul şi locul învăţământului preuniversitar de stat în...

Organizarea gestiunii financiare la CJAS Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Prezentarea instituţiei Asigurările sociale de sănătate...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Colegiul Național de Agricultură și Economie

CapI Organizarea si functionarea Colegiului National de Agricultura ṣi Economie Tecuci 1.1 Scurt istoric Piatra de temelie a cladirii Colegiului...

Monografie Primăria Botoșani

1.1. Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel mai important centru economic al acestuia....

Fundamentarea cheltuielilor publice la Primăria Pașcani

CUPRINS 2 I. Structura, organizarea, funcţionarea şi reglementarea activităţii administrative în cadrul Primăriei Municipiului Paşcani 3 -...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor la CAS Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi 1.1. Statut, obiect de activitate şi organizare internă 1.1.1....

Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I. BUGETUL LOCAL, EXPRESIE SINTETICĂ A FINANŢELOR LOCALE 1.1 Conţinutul bugetelor locale şi raporturile acestora cu finanţele locale....

Ai nevoie de altceva?