Fuziunea prin Absorbție

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4534
Mărime: 49.23KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Iulia

Cuprins

Cap. 1 Fuziunea societăţilor comerciale 2

1.1 Definirea operaţiunii de fuziune 2

1.2 Clasificarea fuziunii 3

1.3 Efectele fuziunii 4

Cap. 2 Metodologia contabilă a operațiunilor de fuziune 7

2.1 Preambul 7

2.2 Forma, denumirea, sediul social al societăţi lor ce vor fuziona 8

2.3 Fundamentarea şi condiţiile fuziunii 11

2.4 Stabilirea și evaluarea activului și pasivului transmis societății absorbante 12

CAP. 3 Concluzii 21

Extras din document

Cap. 1 Fuziunea societăţilor comerciale

Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic , prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Fuziunea reprezintă ansamblul de operaţiuni prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotărăsc separat: transmiterea elementelor de active, datorii şi capitaluri proprii la una dintre societăţi sau constituirea unei noi societăţi comerciale în scopul comasării activităţilor.

1.1 Definirea operaţiunii de fuziune

Fuziunea are ca finalitate dizolvarea, fără lichidare, a societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa; transmiterea universală elementelor lor de active, datorii şi capitaluri proprii către societatea comercială beneficiară, în starea în care se află la data fuziunii.

Data fuziunii societăţilor comerciale reprezintă:

- data înmatriculării la Registrul Comerţului a noii societăţi;

- data înscrierii în Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţii absorbante.

În cele mai multe cazuri, fuziunea societăţilor comerciale se realizează prin două modalităţi:

- fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societăţi comerciale de către o altă societate comercială;

- fuziunea prin contopirea (reuniunea) a două sau mai multe societăţi comerciale pentru a constitui o societate comercială nouă.

Din punct de vedere juridic, societatea comercială care absoarbe (absorbantă) dobândeşte drepturile şi este ţinută de obligaţiile societăţilor comerciale pe care le absoarbe.

Din punct de vedere fiscal, sunt aplicabile prevederile din legislaţia fiscală corespunzătoare situaţiilor existente în cadrul societăţilor comerciale care fuzionează.

Fiecare dintre societăţile comerciale care fuzionează are obligaţia să întocmească situaţii financiare cu ocazia fuziunii în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Societăţile comerciale care fuzionează au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de active şi de datorii, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea elementelor existente în cadrul societăţilor comerciale în momentul inventarierii şi prezentarea acestora în situaţiile financiare se efectuează conform normelor şi reglementărilor contabile aplicabile.

Acest fapt este motivat din necesitatea de a-şi consolida o anumită poziţie pe piaţă şi de a obţine avantaje din punct de vedere fiscal. Această operaţiune juridică este o soluţie viabilă pentru societăţile aflate în incapacitate de plată, reprezentând una dintre modalităţile juridice şi economice care să le permită redresarea financiară prin continuarea activităţii.

1.2 Clasificarea fuziunii

Fuziunea se realizează fie prin absorbţia unei societăţi de către o altă societate, fie prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a constitui o societate nouă. Prin urmare fuziunea se poate realiza prin absorbţie sau prin contopire.

1. Fuziunea prin absorbţie reprezintă operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi transmit alteia, ca urmare a dizolvării fără lichidare, totalitatea activului şi pasivului patrimonial, atribuindu-se acţionarilor sau asociaţilor societăţilor absorbite acţiuni sau părţi sociale şi, eventual, o sultă în numerar, care să nu depăşească un procent de 10% din valoarea lor nominală sau, în lipsa acesteia, valoarea lor contabilă.

2. Fuziunea prin contopire şi constituirea unei noi societăţi reprezintă operaţiunea prin care mai multe societăţi se reunesc pentru a transmite unei societăţi care se constituie, ca urmare a dizolvării şi radierii lor, ansamblul pasivului şi activului patrimonial, în schimbul atribuirii de părţi sociale sau acţiuni şi, eventual, o sultă care să nu depăşească 10% din valoarea nominală sau, în lipsa acesteia, valoarea lor contabilă.Fuziunea este posibilă numai în măsura în care există activ patrimonial la societatea care este absorbantă în schimbul patrimoniului transmis. O sucursală nu poate participa la fuziune.

Preview document

Fuziunea prin Absorbție - Pagina 1
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 2
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 3
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 4
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 5
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 6
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 7
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 8
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 9
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 10
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 11
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 12
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 13
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 14
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 15
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 16
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 17
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 18
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 19
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 20
Fuziunea prin Absorbție - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Fuziunea prin Absorbtie.doc

Alții au mai descărcat și

Fuziune prin absorbție - SC Termoenergia SA - societate absorbantă și SC Prodind SRL - societate absorbită

Introducere Evoluţia fuziunilor în România În ultimii ani, progresele notabile făcute de ţara noastră, din punct de vedere al performanţelor...

Fuziunea Societăților Comerciale

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Aspecte Contabile privind Fuziunea

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă, activitatea societăţilor comerciale s-a diversificat foarte mult. În consecinţă, pe lângă...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Fuziunea Întreprinderilor

Aspecte juridice Fuziunea, tot mai des întâlnita astazi într-o economie de piata globala, este rezultatul unor obiective propuse de managementul...

Realizarea Fuziunilor si Divizarilor

I. REGULI GENERALE 1) Definitii: Fuziunea – este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite...

Proiect Fuziune

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1. PREMISELE FUZIUNII Avand in vedere: (i) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S .C. S . S . I...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Proiect de Fuziune prin Absorbtie a Societatilor SC Loulis SA si SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Fuziune prin absorbție - SC Termoenergia SA - societate absorbantă și SC Prodind SRL - societate absorbită

Introducere Evoluţia fuziunilor în România În ultimii ani, progresele notabile făcute de ţara noastră, din punct de vedere al performanţelor...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Tratamentul contabil și fiscal al fuziunii prin absorbție

Capitolul 1 Metoda rezultatului, respectiv evaluarea globala a societatilor Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt...

Fuziunea prin Absorbtie

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR

CAPITOLUL 1. FUZIUNEA-ASPECTE TEORETICE Pentru a înţelege fenomenul fuziunii în întreaga sa complexitate, trebuie mai întâi să înţelegem fuziunea...

Fuziune prin Absorbtie a Societatilor Comerciale SC Zorexim SA si SC Unimatex SA

1.1. PREAMBUL: Avand in vedere: - Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ZOREXIM nr. 36 din data de 18.06.2008; - Hotararea...

Ai nevoie de altceva?