Fuziunea Societăților Comerciale

Proiect
9.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc, shs
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 18044
Mărime: 379.26KB (arhivat)
Publicat de: Matilda Vereș
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. CAPITOLUL I. Fuziunea societăţilor comerciale7
 3. 1.1 Definirea şi clasificarea operaţiilor de fuziune 8
 4. 1.2.Reglementări legale privind fuziunea 11
 5. 1.2.1 Reglementări naţionale privind fuziunea11
 6. 1.2.2 Reglementări internaţionale11
 7. 1.3.Etapele operaţiunii de fuziune12
 8. 1.3.1 Elaborarea proiectului de fuziune13
 9. 1.3.2 Operaţiile specifice înregistrării juridice a fuziunii13
 10. 1.4.Avantajele operaţiei de fuziune 14
 11. 1.5.Situaţiile financiare înaintea fuziunii 15
 12. CAPITOLUL II. Prezentarea generală a societăţilor implicate în fuziune
 13. 2.1 Organizarea si funcţionarea S.C.Vincon Vrancea S.A20
 14. 2.1.2 Structura organizatorică23
 15. 2.1.3 Relaţiile interne25
 16. 2.1.4 Prezentarea relaţiilor cu furnizorii26
 17. 2.1.5 Prezentarea decontărilor cu clienţii26
 18. 2.1.6 Suportul juridic al activităţilor in acţiunile desfăşurate28
 19. 2.2 Organizarea si funcţionarea S.C. Spirt S.A.Ghidigeni29
 20. 2.2.1 Obiectul de activitate al S.C.Spirt Ghidigeni S.A. 31
 21. 2.2.2 Patrimoniu S.C.Spirt Ghidigeni S.A. înainte de fuziune34
 22. 2.2.3 Structura organizatorică pe departamente35
 23. 2.2.4 Caracteristicile sectorului de activitate36
 24. 2.2.5 Punctele tari si punctele slabe ale S.C. Spirt Ghidigeni S.A.37
 25. 2.3 Caracteristicile programului informatic utilizat de Vincon Vrancea39
 26. CAPITOLUL III . Metodologia contabilă a operaţiunilor de fuziune46
 27. 3.1 Fundamentarea si condiţiile fuziunii46
 28. 3.2 Determinarea primei de fuziune48
 29. 3.3 Procedeele urmate de cele două societăţi implicate în fuziune50
 30. CAPITOLUL IV. Impactul economic şi social al fuziunii82
 31. Concluzii85
 32. Bibliografie87
 33. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu plăti impozite mai multe, firmele din România fuzionează.

Fuziunea este operaţiunea prin care două societăţi se unesc pentru a forma una singură.

Ca importanţă majoră fuziunea reprezintă redresarea întreprinderilor în dificultate-condiţie a continuării si dezvoltării activităţii întreprinderii. Strategia de îmbunătăţire a marketingului, de schimbare a managementului neperformant pot duce cu succes la revigorarea unei întreprinderi aflată în impas.

Fuziunea urmăreşte eficientizarea structurii organizaţionale, fluidizarea procesului decizional şi concentrarea resurselor economice ale firmei. De cele mai multe ori fuziunea reprezintă cea mai bună soluţie pentru viitorul unei societăţi economice.

Obiectivele prezentei lucrări sunt : tratarea caracteristicelor teoretice şi practice ale fuziunii prin absorbţie a societăţii S.C. Spirt Ghidigeni S.A. cu S.C. Vincon Vrancea S.A.

Modul de desfăşurare şi înlănţuire a capitolelor a fost tratat în concordanţă cu tematica lucrării sugerată şi prin titlul acesteia ,,Contabilitatea operaţiunilor de fuziune. Studiu de caz la S.C. Spirt Ghidigeni S.A.”.

Studiul cuprinde patru capitole, ele fiind structurate astfel :

Capitolul I intitulat <<Fuziunea societăţilor comerciale>> cuprinde reglementările Legii31/1990, republicată, referitoare la operaţiunea de fuziune a societăţilor comerciale, precum şi reglementări internaţionale privind fuziunea, care intră sub incidenţa standardului IFRS 3 <<Combinări de întreprinderi >>.

Voi urmări intr-o formă succintă clasificarea operaţiunii de fuziune si voi descrie tipurile de fuziune .Pe parcursul acestui capitol voi prezenta etapele si avantajele operaţiunii de fuziune, precum si operaţiunile care se fac cu ocazia fuziunii prin absorbţie.

Capitolul II intitulat <<Prezentarea generală a S.C. Spirt S.A. Ghidigeni si S.C. Vincon Vrancea S.A.> tratează separat cele două societăţi implicate în fuziune. În subcapitole voi descrie organizarea si funcţionarea S.C. Vincon Vrancea S.A., cu prezentarea evoluţiei cifrei de afaceri, a relaţiilor cu furnizorii şi a decontărilor cu clienţii.

În partea de prezentare a S.C. Spirt Ghidigeni S.A. voi începe cu istoricul firmei, al obiectului de activitate si voi continua cu patrimoniul şi structura producţiei înainte de fuziune, precum şi punctele tari şi slabe care au dus la decizia de fuziune cu S.C. Vincon Vrancea S.A.

Capitolul al doilea se concretizează prin caracteristicile sistemului informatic utilizat de S.C. Vincon Vrancea S.A., cu avantajele imediate şi pe termen lung rezultate în urma folosirii acestuia .

S.C. Vincon Vrancea S.A utilizează programul SAP R/3 ca sistem informatic si a decis implementarea lui în cadrul societăţii. Angajaţii companiei au participat la cursul R/3 organizat de SAP şi au obţinut în acest fel toate cunoştinţele necesare implementării, utilizării şi întreţinerii sistemului.

Capitolul III se numeşte << Metodologia contabilă a operaţiunilor de fuziune>> şi cuprinde calculul valorii unitare a acţiunilor, calculul raportului de schimb al acţiunilor, precum şi determinarea primei de fuziune.

În continuarea acestui capitol voi arăta procedurile urmate de cele două societăţi implicate în fuziune şi înregistrările contabile aferente acestei operaţiuni şi voi reda bilanţurile înainte şi după ce a avut loc operaţiunea de fuziune, atât la S.C. Spirt Ghidigeni S.A. cât şi la S.C. Vincon Vrancea S.A.

Capitolul IV intitulat <<Impactul economic şi social al fuziunii>> tratează efectul pe care l-a avut fuziunea S.C. Spirt S.A. Ghidigeni cu S.C. Vincon Vrancea S.A.

În acest capitol voi încerca să descriu impactul pe care l-a avut fuziunea asupra salariaţilor S.C. Spirt S.A. Ghidigeni, precum şi impactul zonal de după fuziune.

S.C. Vincon Vrancea S.A. cu sediul în Focşani , cu o vechime de peste 50 ani în producerea, îmbutelierea şi comercializarea vinului şi a coniacului, a preluat S.C. Spirt S.A. Ghidigeni în scopul măririi capacităţii de producţie şi a gamei de produse şi cu gama de lichioruri şi produse sanitare de aici. Pentru o productivitate cât mai mare linia de îmbuteliere de la Punctul de Lucru Ghidigeni trebuia neapărat modernizată, spaţiile de lucru igienizate şi modernizate cu tehnologie nouă .

Am trăit momentul când în 22 şi 23.06.2005 Adunarea Generală Extraordinară a hotărât fuziunea prin absorbţie a S.C.SPIRT GHIDIGENI S.A. cu S.C.VINCON VRANCEA.S.A.

Din acest motiv mi-am ales tema «Contabilitatea operaţiunilor de fuziune. Studiu de caz la S.C. Spirt Ghidigeni S.A.».

Lucrarea se încheie cu partea de concluzii şi sugestii, după care urmează bibliografia .

Mulţumesc doamnei Conferenţiar Doctor Economist Moisescu Florentina pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrări.

CAPITOLUL I

FUZIUNEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Din punct de vedere juridic, operaţiunile de fuziune sunt reglementate prin Legea nr.31/1990 republicată, privind societăţile comerciale. Fuzionarea propriu-zisă este actul juridic şi economic prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc unirea patrimoniului şi punerea în comun a activelor lor.

Fuziunea constituie modalitatea de reorganizare a societăţilor comerciale, un instrument de creştere externă. Fuziunea ca şi cesiunea unei întreprinderi determină apropieri între firme, cu deosebirea că plata se efectuează în titluri şi nu în lichidităţi. Aceasta face ca fuziunea să fie foarte atractivă ca formă a reorganizării.

Operaţia de fuziune nu este rezervată doar societăţilor de capital, ci şi societăţilor de persoane, ea putând avea loc între societăţile de capital şi societăţile de persoane. Divizarea societăţilor comerciale şi aportul parţial de activ prezintă analogii cu operaţiile de fuziune atât pe plan juridic şi al tehnicii contabile, cât şi în ceea ce priveşte obiectivele economice.

Preview document

Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 1
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 2
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 3
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 4
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 5
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 6
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 7
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 8
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 9
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 10
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 11
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 12
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 13
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 14
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 15
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 16
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 17
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 18
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 19
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 20
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 21
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 22
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 23
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 24
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 25
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 26
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 27
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 28
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 29
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 30
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 31
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 32
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 33
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 34
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 35
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 36
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 37
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 38
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 39
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 40
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 41
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 42
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 43
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 44
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 45
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 46
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 47
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 48
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 49
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 50
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 51
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 52
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 53
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 54
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 55
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 56
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 57
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 58
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 59
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 60
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 61
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 62
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 63
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 64
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 65
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 66
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 67
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 68
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 69
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 70
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 71
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 72
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 73
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 74
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 75
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 76
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 77
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 78
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 79
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 80
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 81
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 82
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 83
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 84
Fuziunea Societăților Comerciale - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Anexe
  • ANEXE.shs
  • BILANT GHIDI 3 ANI.shs
  • BILANT VN VN.shs
  • profit si pierdere.shs
 • Fuziunea Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Piața de capital - analiza utilității indicilor bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Aspecte Contabile privind Fuziunea

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă, activitatea societăţilor comerciale s-a diversificat foarte mult. În consecinţă, pe lângă...

Fuziunea prin Absorbție

Cap. 1 Fuziunea societăţilor comerciale Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic , prin Legea nr. 31/1990 privind...

Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line

Fuziunea- aspecte teoretice Fuziunea reprezintă ansamblul de operaţiuni prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotarăsc separat: –...

Fuziunea Societăților Comerciale

Capitolul 1 Considerente generale ale fuziunii societăţilor comerciale Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi...

Analiza Execuției Bugetare Privind Impozitele Indirecte și Posibilități de Îmbunătățire

CUVINTE CHEIE: execuție bugetară, impozit indirect, eficiența impozitului, încasări bugetare, fiscalitate, cotă de impozitare, evaziune fiscală....

Analiza realizării impozitelor directe la DGFP Botoșani și posibilități de îmbunătățire

CUVINTE CHEIE: realizarea veniturilor, impozit direct, așezare, calcul, percepere, control bugetar, fiscalitate, cotă de impozitare, cotă unică....

Forward rate agrements

I.1. Introducere în ingineria financiara Ingineria financiara reprezinta activitatea de creare si adoptare de instrumente, tehnici si institutii...

Te-ar putea interesa și

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Fuziunea societăților comerciale

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea I Scurte considerente privind societăţile comerciale 1.1. Elemente definitorii şi noţiune...

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Fuziunea societăților comerciale - Sibif și Simec SA

1. ASPECTE GENERALE: Reglementarea de drept comun a fuziunii societăţilor comerciale este cuprinsă în Titlul VI, Capitolul II al Legii 31/1990...

Fuziunea Societăților Comerciale

Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic, prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu...

Ai nevoie de altceva?