Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5772
Mărime: 36.02KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Mocan
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Corporaţii Multinaţionale

Cuprins

Fuziunea- aspecte teoretice 3

Motivele care determină fuziunea 4

Riscurile fuziunii 6

Studiu de caz - Ramura de transport a coletelor 8

Servicii de transport rapid in SUA 8

Servicii de transport rapid in Europa 8

Sevicii de transport in zona Pacificului 9

Federal Express Corporation 9

Firma Flying Tigers Line 10

Procesul de fuziune a firmelor 10

Probleme apărute in urma fuziunii 11

Probleme privind managementul resurselor umane 11

Probleme ale managementului operaţional 13

Probleme de marketing 13

Probleme financiare 14

Bibliografie 15

Extras din document

Fuziunea- aspecte teoretice

Fuziunea reprezintă ansamblul de operaţiuni prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotarăsc separat:

– transmiterea elementelor de active, datorii şi capitaluri proprii la una dintre societăţi; sau

– constituirea unei noi societăţi comerciale in scopul comasării activităţilor.

Altfel spus, fuziunea este o strategie prin care două sau mai multe firme de mărimi aproximativ egale se unesc pentru a forma o nouă firmă, motivul fiind că aceste firme au resurse şi competenţe care reunite pot genera competenţe esenţiale mai puternice.

Puţine fuziuni corespund sensului real al noţiunii pentru că in majoritatea cazurilor una dintre părţi domină in privinţa cotei de piaţă sau a mărimii firmei.

Ȋn cele mai multe cazuri, fuziunea societăţilor comerciale se realizează prin două modalităţi: – fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societăţi comerciale de către o altă societate comercială; Fuziunea prin absorbţie se realizează atunci când o societate, numită societate absorbantă, absoarbe una sau mai multe societăţi, numite societăţi absorbite.În cazul fuziunii prin absorbţie, societatea comercială care absoarbe dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile societaăţii comerciale pe care o absoarbe.

– fuziunea prin contopirea (reuniunea) a două sau mai multe societăţi comerciale

pentru a constitui o societate comercială nouă; Fuziunea prin contopire se realizează atunci când două sau mai multe societăţi hotărăsc înfiinţarea unei societăţi noi prin transmiterea elementelor de activ şi pasiv societăţii nou înfiinţate.În cazul fuziunii prin contopire drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa trec asupra societăţii nou înfiinţate.

Operaţia de fuziune a societăţilor comerciale are ca efect dizolvarea, fără lichidarea societăţilor care îşi încetează existenţa.

Fuziunea, tot mai des întâlnită astăzi într-o economie de piaţă globală fiind rezultatul unor obiective propuse de managementul întreprinderii:

- eliminarea concurenţei şi consolidarea poziţiei pe piaţă;

- integrarea pe vericală a întreprinderii (absorbirea unui principal furnizor);

- supraveţuirea unei întreprinderi aflate în dificultate;

- rentabilizarea unui grup de societăţi.

Motivele care determină fuziunea

Motivele pentru care firmele urmăresc să fuzioneze sunt destul de numeroase dintre care putem aminti:

a) oportunitate de a dobȃndi şi de a dezvolta competenţe noi – prin creşterea puterii pe

piaţă a firmei. Există situaţii in care firmele consideră că nu au mărimea necesară pentru a profita de competenţele esenţiale de care dispun, fapt pentru care ele caută să-şi mărească dimensiunea şi implicit poziţia pe piaţă prin fuziunea cu o altă afacere concurentă sau a unei afaceri dintr-o industrie puternic corelată. Pe de altă parte prin fuziune, o firmă dobandeşte competenţe noi pe care nu le deţinea pȃnă in momentul respective, cum ar fi competenţe tehnice care ar fi mult mai costisitor de obţinut pe alte căi, precum investiţii proprii care necesită resurse financiare considerabile. Mai mult, fuziunea reprezintă şi un mijloc de imbogăţire a cunoştinţelor intru-cȃt aceasta presupune in etapele pregatitoare a fuziunii propriu - zise cercetări şi studii atȃt ale pieţei cȃt şi ale concurenţei.

b) nevoia de a realiza economii de scară – această nevoie generează scăderea costurilor

pe termen lung ca urmare a creşterii dimensiunii şi a volumului producţiei. În cazul economiilor de scară, raportul producţie-cost se măreşte atunci când creşte nivelul producţiei. Dacă firma îşi propune să pătrundă pe piaţă şi are o structură de cost identică sau comparabilă cu cea a firmelor existente atunci devine necesară realizarea unei dimensiuni importante a producţiei pentru a obţine costuri minime.

c) creşterea poziţiei pe piaţă - o firmă are putere pe piaţă dacă reuşeşte să -şi vȃndă

produsele/ serviciile sale in cantităţi mai mari decȃt concurenţii sau dacă costurile activităţilor primare sau de susţinere sunt mai mici decȃt ale concurenţilor. Prin această acţiune firmele urmăresc să devină lideri pe piaţa pe care activează.

Preview document

Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 1
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 2
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 3
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 4
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 5
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 6
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 7
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 8
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 9
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 10
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 11
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 12
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 13
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 14
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 15
Fuziuni și achiziții de firme pe plan internațional - fuziunea firmelor Federal Express și Flying Tigers Line - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Fuziuni si Achizitii de Firme pe Plan International - Fuziunea Firmelor Federal Express si Flying Tigers Line.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile în afacerile economice internaționale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Riscurile în afacerile economice internaţionale” s-a urmărit stabilirea riscurilor evidente şi mai puţin...

Fuziunea Societăților Comerciale

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Creditarea bancară a clienților corporate în contextul crizei financiare

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITAREA CORPORATE Acțiunea de creditare bancară semnifică orice contract de oferire sau acordare a unei sume de...

Analiza Execuției Bugetare Privind Impozitele Indirecte și Posibilități de Îmbunătățire

CUVINTE CHEIE: execuție bugetară, impozit indirect, eficiența impozitului, încasări bugetare, fiscalitate, cotă de impozitare, evaziune fiscală....

Analiza realizării impozitelor directe la DGFP Botoșani și posibilități de îmbunătățire

CUVINTE CHEIE: realizarea veniturilor, impozit direct, așezare, calcul, percepere, control bugetar, fiscalitate, cotă de impozitare, cotă unică....

Evoluții și tendințe ale bugetului european

1. REZUMAT Uniunea Europeană a reprezentat un deziderat mult dorit de către statele Europei, pentru îndeplinirea unui vis comun mai vechi, pentru...

Locul și Rolul Asigurărilor în Societatea Modernă

1. ROLUL ȘI IMPORTANȚA ASIGURĂRILOR ÎN SOCIETATEA MODERNĂ „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul „asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea...

Piețe de asigurare europene

1. CONCEPTE GENERALE PRIVIND PIEȚELE DE ASIGURĂRI EUROPENE Activitatea de asigurare are o contribuție majoră la creșterea și dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?