Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA

Proiect
8.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 23169
Mărime: 4.60MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A.

1.1 SCURT ISTORIC

Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul producerii vinurilor de calitate de elita si pe drept cuvint este considerat perla vinificatiei moldave.

„CRICOVA’’ - de la trecut la prezent

“CRICOVA’’ activează pe piaţă vinicolă de ceva vreme,ca descendent al Combinatului agricol din Chişinău, în anul 1991, în urma procesului de privatizare, întreprinderea în cauză a căpătat un nou avânt în comercializarea producţiei. O bună parte din vinurile moldoveneşti era exportată în Federaţia Rusă. In 1995-1996 fabrica producea anual 700 mii de sticle. In 1996 -”CRICOVA’’ a procurat o linie nouă de îmbuteliere din Italia la preţul de peste 800 mii de dolari SUA, cu capacitatea de 5 mii de sticle pe oră. La acel moment acesta era cel mai modern utilaj în domeniu. In 1996 volumul de producere s-a ridicat la 5,5 mln de sticle, iar în 1997 - a atins nivelul culminant - 14 mln de unităţi. Vinurile moldoveneşti deveniseră foarte solicitate pe piaţa Rusiei, aici fiind efectuate 85 la sută din export. In 1998 a fost atestată o perioada de stagnare, condiţionată de criza economică din Rusia. Ca rezultat, “CRICOVA’’ , la fel ca alte întreprinderi de vinificaţie din ţară, a suportat unele pierderi. In 1997 vinurile întreprinderii erau exportate în Belarus (3-4%), Lituania etc. “CRICOVA’’ a efectuat exporturi si in statul California (SUA) în cadrul programului Guvernului de promovare a vinurilor în Occident. Potrivit estimărilor, importul total al vinurilor moldoveneşti în Rusia constituie 67%. In prezent, 45 la suta din producţia societăţii este exportată în Rusia, 30% - în Belarus, 5% - în ţările Baltice, 5% - în Kazahstan, 1-2% - în Ucraina etc.

S.A. ”Cricova’’ produce la ora actuală o gama variată de vinuri – circa 9 serii sau 90 de denumiri. In prezent, pe piaţa internă sunt expuse 5 la suta din volumul total de producţie.

Prezentarea generală a unităţii:

Societatea comercială CRICOVA S.A. îşi desfăşoară activitatea în ramura agriculturii şi industria alimentară, sectorul „fabricarea băuturilor”.

S.C.”CRICOVA” S.A înregistrată la Registrul Comerţului J22-298/1991, cu codul fiscal AR – 1958800 îşi are sediul central în municipiul CHISINAU, OR.CRICOVA, str.Ungureanu 1, MD-2084S. Societatea are forma juridică de societate pe acţiuni, activitatea acesteia desfăşurându-se potrivit statutului aprobat prin hotărârea de înfiinţare şi în conformitate cu legislaţia .Obiectul de activitate de bază al societăţii constă în prelucrarea strugurilor, producerea şi comercializarea acestora cât şi a produselor pe bază de vin.

Societatea desfăşoară următoarele activităţi:

-Prestarea de servicii în viticultură;

-Asigurarea materiilor prime;

-Vinificarea precum şi fabricare derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;

-Îmbutelierea şi comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, a derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;

-Realizarea de prestări servicii pentru terţi;

-Efectuarea de operaţiuni de export în domeniul său de activitate;

-Comercializarea en-gross şi en-detail a produselor proprii şi a altor produse agrozootehnice şi industriale;

-Producerea şi comercializarea materialului săditor horti-viticol şi prestarea de servicii pentru terţi ( cantare şi bascule, transport de mărfuri).

-Excursii prin “orasul vinicol”.

1.1.2. Structura organizatorică a firmei

S.C.” CRICOVA”. S.A prezintă o structură de tip funcţional, iar exercitarea conducerii se face în mod predominant centralizat. Firma are o serie de fililale in ţară.

Modul în care este structurată organizarea activităţii în societate evidenţiază faptul că acesta a căutat să se adapteze cerinţelor economice de piaţă.

S.C.”CRICOVA” .S.A este organizată ca o societate comercială pe acţiuni, condusă de Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă este hotărâtă de AGA şi în subordinea căruia se află directorul general.

Adunarea Generală a Acţionarilor decide asupra activităţii firmei şi asigură politica economică şi comercială. Pe linie financiar-contabilă, principala sarcină este aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere, şi repartizarea profitului.

Dintre atribuţiuni amintim:

- Să discute, să aprobe sau să modifice bilanţul după ascultarea raportului administratorilor şi cenzorilor şi să fixeze dividendul;

-Să aleagă pe administratori şi cenzori;

-Să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin contractul de societate;

-Să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;

-Să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul următor;

- Să hotărască gajarea, încheierea sau desfiinţarea unei sau mai multora dintre unităţile societăţii.

Consiliul de Administratie este format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri aleşi de AGA pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii. Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi directorul general al societăţii, Valentin Bodiul. Acesta urmăreşte realizarea obiectivelor decise de A.G.A. şi Consiliul de Administraţie. El reprezintă societatea în relaţiile cu terţii. Are următoarele atribuţii:

• aplică strategia şi negociază contractele individuale de muncă şi participă la negocierea contractelor colective de muncă;

• încheie acte juridice în numele societăţii, aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, operaţiuni de vânzare / cumpărare de bunuri.

Activitatea firmei este organizată în cinci compartimente principale conduse de 5 directori adjuncţi ce se află pe nivelul 2 de conducere: directorul departamentului comercial (Ion Caragea), directorul departamentului marketing (Sorin Maslo), directorul departamentului tehnic (Dorel Cojoc), directorul departamentului economic (Valerii Tira), directorul departamentului producţie vegetală.

Preview document

Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 1
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 2
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 3
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 4
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 5
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 6
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 7
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 8
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 9
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 10
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 11
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 12
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 13
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 14
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 15
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 16
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 17
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 18
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 19
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 20
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 21
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 22
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 23
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 24
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 25
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 26
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 27
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 28
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 29
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 30
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 31
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 32
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 33
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 34
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 35
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 36
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 37
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 38
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 39
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 40
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 41
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 42
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 43
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 44
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 45
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 46
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 47
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 48
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 49
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 50
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 51
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 52
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 53
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 54
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 55
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 56
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 57
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 58
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 59
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 60
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 61
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 62
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 63
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 64
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 65
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 66
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 67
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 68
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 69
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 70
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 71
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 72
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 73
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 74
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 75
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 76
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 77
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 78
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 79
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 80
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 81
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 82
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 83
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 84
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 85
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 86
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 87
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 88
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 89
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 90
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 91
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 92
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 93
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 94
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 95
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 96
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 97
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 98
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 99
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 100
Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii SC Cricova SA.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu - Combinatul de Vinuri Cricova SA

1.Descrierea companiei Date semnificative: 1947-“Cricova” ca mină de piatră; 1952- Fondarea combinatului în mina din satul Cricova; 1954-...

Ai nevoie de altceva?