Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 25402
Mărime: 184.28KB (arhivat)
Publicat de: Todor Scurtu
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel

Extras din proiect

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI ORAŞULUI IAŞI

1.1 Interpretări şi semnificaţii cu privire la noţiunea de instituţie publică

Studiul de caz de faţă s-a efectuat la instituţia publică Primăria Municipiului Iaşi. Aceasta este organizată şi funcţionează pe principiile unei instituţii publice. Ca atare, este necesară definirea noţiunii de instituţie publică.

O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea finanţelor publice conform căreia: „Instituţiile publice, în înţelesul prezentei legi, cuprind Preşedinţia României, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi instituţiile de stat de subordonare centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare al activităţii acestora”.

Conform acestei definiţii, din punctul de vedere al finanţelor publice, sunt instituţii publice cele care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. Sunt instituţii de drept ale statului, care desfăşoară activitate politică sau executivă, reprezentând puterea şi administraţia de stat în societate.

2. Sunt instituţii care compun, la nivel central sau local, aparatul puterii şi al administraţiei de stat.

3. Sunt instituţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu bugetul public privind resursele financiare constituite în cadrul acestuia, la nivel central, local sau prin fonduri speciale, pentru acoperirea cheltuielilor, pe destinaţii specifice stabilite prin clasificaţia bugetară.

O altă modalitate de a defini instituţiile publice este aceea legată de caracteristicile bunurilor produse de către acestea şi modul de valorificare sau, altfel spus, de modul de distribuire a acestora către beneficiari.

Din acest punct de vedere, se poate spune că instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit (preţul este zero), urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor.

Bunurile publice corespund în mod direct cerinţelor stării de optim social.

Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de activitate al unei instituţii publice. De aceea, fiind legate din punct de vedere financiar de bugetul public, instituţiile publice sunt organizate după principiul „nonprofit”.

Pentru producerea de bunuri în afara celor care definesc obiectul de activitate şi pentru care primesc finanţare bugetară, instituţiile respective pot stabili preţuri, tarife, deci încasează venituri denumite venituri extrabugetare sau venituri proprii, dar care nu conduc la obţinerea de profit. Cu alte cuvinte, o instituţie publică nu poate să obţină profit, iar dacă obţine, acesta trebuie cheltuit în scopuri investiţionale în fiecare an financiar.

Domeniile în care funcţionează instituţiile de stat producătoare de bunuri publice, a căror sferă este delimitată de dependenţa acesteia de bugetul public, sunt, aşa cum rezultă din legile bugetare, următoarele:

1. Acţiunile social-culturale, care devin preponderente, prin importanţa lor dată de semnificaţie, prin instituţiile mijlocitoare sau producătoare ale acestei acţiuni, prin gradul de modernizare al lor, prin eficienţa şi calitatea acţiunilor finanţate. Principalele categorii de acţiuni (şi de instituţii) sunt:

• acţiuni de învăţământ;

• acţiuni în domeniul sănătăţii;

• acţiuni în domeniul asistenţei sociale;

• acţiuni sportive şi de tineret;

• acordarea de alocaţii, ajutoare pentru copii;

• pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate de la bugetul de stat;

• pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate prin sistemul asigurărilor sociale;

• ajutoarele de şomaj şi alte acţiuni legate de problema şomajului.

2.Apărare naţională, prin unităţile militare, subordonate Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unităţile de învăţământ specializate (nivel mediu şi universitar). Acţiunile cuprind şi participarea armatei române la Programul de Parteneriat pentru Pace.

3. Acţiuni privind ordinea publică, prin unităţile de poliţie, pompieri şi jandarmi, Serviciul român de informaţii.

4.Acţiuni desfăşurate de către autorităţile publice: Preşedenţia, Senatul, Camera Deputaţilor, Guvernul, ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei de stat centrale şi la nivel central, consiliile locale, primăriile, prefecturile, organe ale administraţiei de stat pe plan local, autorităţile judecătoreşti, Curtea de Conturi, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurenţei şi altele.

5. Acţiuni economice desfăşurate prin instituţiile specializate în cercetare ştiinţifică, unităţi de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, instituţii de protecţie a mediului, de gospodărire a apelor. Unele acţiuni se realizează direct sub forma transferului de sume ca subvenţii sau finanţarea investiţiilor la nivelul întreprinderilor cu obiect de activitate distinct, de la bugetul statului.

1.2. Scurt istoric

Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea comunală din 1864, votată de Adunarea generală a României (Parlamentul) în ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie 1864. Astfel, un nou capitol se deschidea în istoria administraţiei comunale moderne prin înfiinţarea Primăriei.

Preview document

Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 1
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 2
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 3
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 4
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 5
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 6
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 7
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 8
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 9
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 10
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 11
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 12
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 13
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 14
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 15
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 16
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 17
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 18
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 19
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 20
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 21
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 22
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 23
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 24
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 25
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 26
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 27
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 28
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 29
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 30
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 31
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 32
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 33
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 34
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 35
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 36
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 37
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 38
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 39
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 40
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 41
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 42
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 43
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 44
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 45
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 46
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 47
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 48
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 49
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 50
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 51
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 52
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 53
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 54
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 55
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 56
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 57
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 58
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 59
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 60
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 61
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 62
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 63
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 64
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 65
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 66
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 67
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 68
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 69
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 70
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 71
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 72
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 73
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 74
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 75
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 76
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 77
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 78
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 79
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 80
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 81
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 82
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 83
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 84
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 85
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 86
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 87
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 88
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 89
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 90
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 91
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 92
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 93
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 94
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 95
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 96
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 97
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 98
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 99
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 100
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 101
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 102
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 103
Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Primariei Municipiului Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Organizarea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Iași

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Moinesti

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Introducere "Domnia" este principala institutie centrala a statului feudal Moldova, al carei detinator reuneste...

Lucrare de practică - în cadrul serviciului finanțelor publice al Primăriei Municipiului Iași

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Roman

Cap.I Organizarea si functionalitatea Primariei municipiului Roman 1. Scurt istoric Institutia publica la care s-a realizat acest studiu este...

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Organizarea gestiunii financiar-bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al Primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima...

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Monografie Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I.1. Localizarea institutiei în sistemul organizational Studiul de caz de...

Ai nevoie de altceva?