Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5993
Mărime: 411.88KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gherjavca Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea „Ştiinţe Economice” Catedra “Finanţe şi Banci”

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. GESTIUNEA STOCURILOR 3

1.1 Rolul, funcţiile şi natura economica a stocurilor. 3

Clasificarea stocurilor 4

Elemente functionale ale procesului de stocare 5

1.2 Modele si metode de gestiune a stocurilor 7

(1) Modelul Wilson 7

(2)Modelul S-s 8

(3) Modelul ABC 9

(4)Strategia IMPACT 13

(5) Metoda "Just în Time" 14

1.3 Aplicarea metodelor de gestiune a stocurilor în Republica Moldova. 15

Capitolul II: Analiza situaţiei economico-financiare a întreprinderii. 16

2.1 Caracteristica generală întreprinderii. 16

2.2. Analiza patrimoniului (activului) întreprinderii. 17

2.3. Analiza surselor de finanţare 20

2.4 Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 22

2.5. Analiza capacităţii de plată a întreprinderii. 25

2.6 Analiza rotaţiei capitalurilor 26

2.7. Analiza eficienţei activităţii economico-financiare. 27

Lista bibliografică 30

Extras din document

Introducere

În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate în aşa fel incât ele să corespundă unui anumit scop, de exemplu: un program de producţie realizat cu beneficii cât mai mari, cu cheltuieli cât mai mici sau intr-un timp cât mai scurt etc. Pornind de la anumite date cunoscute, caracteristice procesului economic, respectiv: beneficii unitare, coeficienţi tehnologici, disponibil de resurse, cheltuieli unitare, consumuri specifice etc., se pot formula probleme care să ţină seama de scopul agenţilor economici atunci când porneşte procesul tehnologic.

Teoria stocurilor a apărut din necesitatea asigurării unei aprovizionări ritmice şi cu cheltuieli minime a stocurilor de materii prime şi materiale în procesul de producţie, sau a stocurilor de produse finite şi bunuri de larg consum în activitatea de desfacere a mărfurilor.

Elementul care asigură deconectarea şi care joacă rolul de tampon, de amortizor al variaţiilor îl reprezintă stocurile.

Ca proces economic complex, gestiunea stocurilor are o sferă largă de cuprindere, aceasta incluzând atât probleme de conducere, dimensionare, de optimizare a amplasării stocurilor în teritoriu, de repartizare a lor pe deţinători, de formare şi evidenţă a acestora, cât şi probleme de recepţie, de depozitare şi păstrare, de urmărire şi control, de redistribuire şi mod de utilizare.

Cu toate că stocurile sunt considerate resurse neactive, este necesar, în mod obiectiv, să se recurgă la constituirea de stocuri (de resurse materiale) bine dimensionate, pentru a se asigura ritmicitatea producţiei materiale şi a consumului.

Formarea stocurilor este predeterminată de o anumită comandă, iar desfăşurarea procesului de stocare poate avea loc în baza organizării sale raţionale. Realizarea în condiţii de eficienţă economică maximă şi de utilitate impune o coordonare permanentă a procesului de stocare şi un control sistematic al modului de derulare al acestuia.

Capitolul I. GESTIUNEA STOCURILOR

1.1 Rolul, funcţiile şi natura economica a stocurilor.

Stocurile reprezinta cantitaţi de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de fabricaţie) acumulate în depozitele de aprovizionare ale unitaţilor

economice intr-un anumit volum şi o anumita structura, pe o perioada de timp determinata, în vederea unei utilizari ulterioare.

Pe perioada respectiva resursele materiale sunt disponibile, dar nu sunt utilizate, deci sunt neactive, scoase din circuitul economic, sau care prelungesc acest circuit (aspect considerat negativ).

Stocul este o rezerva de material destinat s-a satisfaca cererea beneficiarilor, aceştia identificându-se, dupa caz, fie unei clientele (stoc de produse finite), fie unui serviciu de fabricaţie (stocuri de materii prime sau de semifabricate), fie unui serviciu de intreţinere (articole de consum curent sau piese de schimb), fie unui serviciu de dupa vânzare (piese detaşate).

Tratarea procesului de stocare ca proces “obiectiv necesar” se impune, nu numai ca urmare a naturii economice a acestuia, ci şi pentru ca realizarea lui atrage cheltuieli apreciabile, concretizate în afectarea unor importante spaţii de depozitare-pastrare, de utilaje pentru transport-depozitare, de fonduri financiare etc.

Deşi diferite, procesele de stocare au totuşi o serie de caracteristici comune, dintre care esenţiala este acumularea unor bunuri în scopul satisfacerii cererii viitoare. O problema de teoria stocurilor exista doar atunci când cantitatea resurselor poate fi controlata şi exista cel puţin o componenta a costului total care scade pe masura ce cantitatea stocata creşte. [5;18]

Evoluţia nivelului stocului este interesanta din doua puncte de vedere:

- din punctul de vedere al producatorului, care este preocupat de valoarea medie a nivelului stocului, deoarece aceasta valoare permite cunoaşterea imobilizarii totale

Preview document

Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Stocurilor in Cadrul Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Decizii de Finanțare pe Termen Lung

Tema : Decizii de finanţare pe termen lung 1 Finanţarea prin emisiunea de acțiuni obișnuite și preferențiale; 2. Finanțarea prin instrumente...

Specificul metodelor de gestiune logistică a stocurilor în cadrul stocurilor de materii prime

1) Metoda MRP 1 Primele soluţii informatice de planificare a resurselor organizaţiei (întreprinderii) au apărut la mijlocul anilor ’60, atunci...

Decizia de Investiții

Capitolul 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Finanţele firmei Pentru a exista şi funcţiona, orice întreprindere trebuie să dispună de anumite fonduri...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Gestiune financiară a întreprinderii

2.1.1.Conţinutul gestiunii financiare Conţinutul principal al finanţelor întreprinderilor are drept obiectiv maximizarea valorii agenţilor...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Importanța Dimensionării și Gestionării Stocurilor la SC Amismob SA

I N T R O D U C E R E În procesul de dezvoltare economică a unei ţări, un factor important îl constituie comerţul. Pe lângă industrie,...

Organizarea Sistemului Logistic la Întreprindere

INTRODUCERE Procesul tranziţiei de la economia de piaţă necesită aplicarea unor metode netradiţionale şi noi în cercetarea activităţii de...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE ACTIVITĂŢII Fiind o activitate specifică voi începe prin a prezenta o serie de elemente privin...

Tratamente Alternative Privind Stocurile

Capitolul I: Delimitări şi structuri privind stocurile I.1. Noţiuni privind stocurile Orice întreprindere, pentru a-şi atinge obiectivul propus,...

Studiu de Caz SC Farmec SA

Rolul întreprinderii SC Farmec SA în cadrul economiei Întreprinderea este cea mai evoluată soluţie socio-tehnică dezvoltată până în prezent prin...

Gestiunea Financiara, Aprovizionare, Desfacere, Stocuri

Locul gestiunii financiare în sistemul de gestiune al întreprinderii În calitate de proprietari ai firmei, acţionarii deţin autoritatea supremă şi...

Gestiunea Stocurilor - Controlul și Gestiunea Stocurilor în Cadrul SC Graftex SRL

1.1 DEFINIREA STOCURILOR În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se...

Ai nevoie de altceva?