Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 23960
Mărime: 333.06KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ovidiu Rujan
Academia de Studii Economice Bucureşti Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Cuprins

1.Introducere

1.1. Integrarea economică europeană 1

1.2. Crearea unei Europe unite 4

1.3. Condiţiile generale ale extinderii Uniunii Europene 6

2. Politica guvernului român privind aderarea la Uniunea Europeană 7

3. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din România

3.1. Evoluţia generală 8

3.2. Aspecte specifice 10

4. Analiza teoretică a pieţelor de competitie

4.1. Structura de piaţă 13

4.2. Cererea pieţei pentru o firmă perfect concurenţială 14

4.3. Maximizarea profitului pe termen scurt în conditii de concurenţă perfectă 15

4.4. Minimizarea pierderilor pe termen scurt în condiţii de concurenţă perfectă 17

4.5. Închiderea firmei pentru minimizarea pierderilor pe termen scurt 19

4.6. Determinarea curbei ofertei pe termen scurt 20

4.7. Determinarea curbei ofertei pe termen scurt pentru o industrie 21

4.8. Echilibrul firmei şi al pieţei 22

4.9. Echilibrul firmei pe termen lung în condiţii de concurenţă perfectă 23

4.10. Ajustarea pe termen lung la scaderea cererii 24

5. România şi extinderea UE

5.1. Condiţii generale 24

5.2. Forţa de muncă 25

5.3. Cultura mediului de afaceri 26

5.4. Mediul înconjurător 27

5.5. Standarde de calitate 28

6. Aspecte privind integrarea europeană din perspectiva întreprinderilor mici şi mijlocii

6.1. Producţie, produse, servicii 29

6.2. Consumatorii 31

6.3. Competitivitatea 32

6.4. Marketingul şi promovarea 34

6.5. Accesul la sursele de finanţare 36

7. Efectele integrării europene asupra întreprinderilor mici şi mijlocii din România

7.1. Industria lemnului 38

7.2. Industria mobilei 39

7.3. Industria textilă şi de confecţii 41 7.4. Industria pielăriei 43

7.5. Industria auto 45

7.6. Industria farmaceutică 47

7.7. Tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) 48

8.Concluzii 49

Extras din document

1. Introducere

1.1. Integrarea economică europeană

Integrarea economică europeană a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări de pe întreg mapamondul, atât dezvoltate, cât şi în curs de dezvoltare.

De la o zonă la alta a economiei mondiale există deosebiri în ceea ce priveşte momentul declanşării procesului de integrare, ritmul evoluţiei sale, formele concrete de manifestare şi, mai ales, performantele obţinute.

Cel de-al doilea război mondial a avut urmări devastatoare. A fost firesc, de aceea, ca după sfârşitul sau, să apară o puternică voinţă politică de apropiere între state, de cooperare internaţională. Niciodată acest proces nu a cunoscut o amploare atât de mare.

Desigur, numai voinţa politic n-ar fi fost suficienta pentru a genera un astfel de fenomen. Cooperarea economică internaţională este un rezultat al adâncirii diviziunii mondiale a muncii, a specializării internaţionale şi, pe acest temei, a creşterii interdependenţelor dintre economiile naţionale.

Prima impresie a acestor tendinţe a fost apariţia, in 1945, a Sistemului Naţiunilor Unite, incluzând numeroase instituţii cu vocaţie universală, având la bază cooperarea internaţională.

În Europa, la 16 aprilie 1948, se semnează Convenţia privind crearea “Organizaţiei Europene de Cooperare Economica” (OECE), organizaţie cu caracter consultant care îşi propune introducerea unor programe pentru încurajarea cooperării în direcţia liberalizării comerţului şi a unui sistem de plăţi multilateral care sa facă posibilă revenirea la libera convertibilitate monetară. Eforturile organizaţiei se concretizează in 1950, odată cu înfiinţarea Uniunii Europene de Plaţi (UEP) şi adoptarea unui Cod al Liberalizării Comerţului pe baza căruia să se realizeze reducerea şi eliminarea restricţiilor cantitative la import între statele membre.

Integrarea economică inter-statală privită ca un proces obiectiv stă, înainte de toate, un proces de cooperare internaţională. Din acest punct de vedere organizaţiile integrationiste inter-statale se aseamănă cu cel din Sistemul Naţiunilor Unite. Ambele tipuri de organizaţii pun la baza activităţii lor principiile dreptului internaţional. Organizaţiile integrationiste nu au luat naştere prin folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa, ci prin liberul consintământ al statelor interesate.

Cele doua tipuri de organizaţii se bazează pe o cooperare multinaţională instituţionalizată. Instituţiile respective au fost create pentru coordonarea activităţilor desfăşurate pe multiple planuri, deosebindu-se, însa, de cele din Sistemul Naţiunilor Unite.

Din punct de vedere al sferei geografice, primele au un caracter regional sau chiar subregional, şi nu universal, cum este cazul in marea majoritate a celor din a doua categorie. O zonă geografică mai restrânsă înseamnă şi o problematică limitată la un număr mai redus de state membre, ceea ce simplifică alegerea unei strategii adecvate de dezvoltare şi oferă şanse mai mari de realizare a unor performante notabile.

Atributele instituţiilor specifice celor două tipuri de organizaţii nu sunt identice. Cele din cadrul organizaţiilor integrationiste, pe lângă dreptul de a încheia Tratate şi Acorduri, au un important rol legislativ şi de control; ele s-au dovedit mai eficiente în traducerea în fapt a obiectivelor fixate şi în auto-perfecţionarea lor. Ritmul şi amploarea transformărilor instituţionale au fost superioare în cadrul oganizaţiilor integraţioniste. În consecinţă, structurile acestora au evoluat mai repede, au fost mai dinamice.

O trăsătură distinctivă a organizaţiilor integraţioniste constă în raportul specific dintre statele membre şi instituţiile comunitare pe linie decizională. Astfel, se remarcă tendinţa ca primele să renunţe la o parte din prerogativele lor în favoarea celor din urmă. Acest lucru este liber consimţit şi are drept scop eficientizarea actului de decizie la nivelul organizaţiei.

În fine, specific pentru o organizaţie integraţionistă este şi modul de acceptare a membrilor. În timp ce la ONU orice stat care se angajează să respecte Carta Naţiunilor Unite este primit ca membru, indiferent de nivelul sau de dezvoltare, cât de sărac sau cât de bogat ar fi, în cazul unei organizaţii integraţioniste, statele candidate trebuie să îndeplinească anumite standarde prevăzute în ceea ce se cheamă “acquis”-ul comunitar.

Putem spune, deci, că organizaţia economică integrationistă interstatală ar putea fi definită drept o entitate rezultată dintr-un proces de cooperare multilaterală instituţionalizată, care are drept scop crearea unui spaţiu economic unificat capabil să genereze un efect multiplicator. Raţiunea economică a creării unei organizaţii inter-statale, elementul său de atracţie cel mai important, constă în faptul că performanţele obţinute în cadrul organizaţiei sunt superioare sumei rezultatelor realizate de fiecare ţară în parte, înainte de aderare.

O astfel de organizaţie presupune:

- Existenţa unor interese comune şi, pe baza lor, a liberului consinţământ al părţilor.

O stare de adecvare a economiei statelor aflate în curs de integrare.

“Organizaţia integrationistă inter-statală este chemată să înlăture disciminările din interiorul ei şi, tot odată, să asigure securitatea economică şi politică a membrilor proprii.”

Pe planul relaţiilor economice internaţionale, apariţia acestor noi entitatea, pe rangă o serie de avantaje pe care le oferă, prezintă şi un risc, acela de a promova discriminarea şi, de aici, declanşarea unor adevărate războaie comerciale. O bună cooperare poate reduce sau chiar elimină acest risc.

Preview document

Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 1
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 2
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 3
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 4
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 5
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 6
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 7
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 8
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 9
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 10
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 11
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 12
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 13
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 14
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 15
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 16
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 17
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 18
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 19
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 20
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 21
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 22
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 23
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 24
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 25
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 26
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 27
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 28
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 29
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 30
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 31
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 32
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 33
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 34
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 35
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 36
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 37
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 38
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 39
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 40
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 41
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 42
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 43
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 44
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 45
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 46
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 47
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 48
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 49
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 50
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 51
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 52
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 53
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 54
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 55
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 56
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 57
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 58
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 59
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 60
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 61
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 62
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 63
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 64
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 65
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 66
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 67
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 68
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 69
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 70
Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Imbunatatirea Mediului Economic pentru IMM-uri in Urma Aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Aderararii Romaniei la UE asupra IMM

Introducere Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la...

Competitivitate Economica

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Abordarea Eticii in Managementul Afacerilor Internationale

Introducere Etica in afaceri este un subiect pe care multi oameni il i-au in raspar: pe unii ii amuza copios iar altora li se pare o gluma...

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Bursa de Valori si Scopul Acesteia

1. DefinireBursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara...

Bursa de Valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Intreprinderea - Un Mediu Competitiv - SC Alice SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “ALICE”S.R.L. a fost infiintata pe data de 05. 07. 2006, ca urmare a...

Derularea unei operațiuni de export pentru produsul obiecte decorative la S.C. Icco S.A.

Constituita ca S.A. in anul 1991,prin legea numarul 15/1990 si hotararea guvernamentala numarul 1224/1990, S.C. ICCO S.A. are un capital social de...

Te-ar putea interesa și

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Obiectivele Uniunii Europene

Cap I. Obiective generale şi istoric Începutul procesului de integrare europeană - caracterizat prin trăsături originale şi specifice,care...

Uniunea vamală

1.Uniunea Vamala a UE Uniunea vamala a fost formata la 1 iulie 1968 de catre cele 6 membre de atunci ale Comunitatii Europene. Intre timp, numarul...

Competitivitate

1. Domeniul de definitie al competitivitatii In general cand vorbim despre competitie, consideram in mod implicit ca domeniul d definitie al...

Grile Examen IMM

1. Intrebare : Raspuns 2. Acumularea de cunostinte si de abilitati permite IMM-urilor: imbunatatirea pozitiei competitive pe piata si conduce la...

Ai nevoie de altceva?