Impactul aderararii României la UE asupra IMM

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 23474
Mărime: 182.54KB (arhivat)
Publicat de: Sabrina Nițu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sasu C-tin
prezentat la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Iasi

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1- România şi Uniunea Europeană.6
 2. 1.1. Istoricul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi România.6
 3. 1.2. Cadrul instituţional al relaţiilor U.E.– România.7
 4. 1.3. Documente ale asocierii dintre România si Uniunea Europeană.9
 5. 1.4.Negocieri.11
 6. 1.5. Strategii post - aderare 2007-2013.13
 7. 1.6. România anului 2013 – stat cu un standard ridicat de dezvoltare si partener credibil în spatiul european.14
 8. 1.7. Surse de informare in Romania.16
 9. CAPITOLUL 2- Sectorul IMM după aderarea / integrarea României la / în Uniunea Europeană.17
 10. 2.1. Definirea IMM-urilor .17
 11. 2.2. Delimitarea sectorului IMM-urilor ca obiect al cercetării ştiinţifice specifice.19
 12. 2.3. Rolul IMM-urilor în economie.20
 13. 2.4. Distribuţia IMM-urilor pe regiuni de dezvoltare după volumul cifrei de afaceri.21
 14. 2.5. Politica întreprinderii în Uniunea Europeană.22
 15. 2.6. Importanţa şi implicaţiile Uniunii Europene pentru IMM-uri.24
 16. 2.7. Efecte asupra economiei româneşti după aderare .25
 17. 2.8. Sectoare competente şi sectoare incompetente după integrare.27
 18. CAPITOLUL 3-IMM-urile ce activează în domeniul textile-confecţii.31
 19. 3.1.Sectorul textile/ confecţii - Definirea sectorului textile- confecţii.31
 20. 3.2. Impactul aderării României la UE asupra comerţului cu textile.37
 21. 3.3. China duşmanul textilelor româneşti.44
 22. 3.4. Direcţii de dezvoltare în perspectivă anului 2008.45
 23. CAPITOLUL 4- Cercetare de piaţă privind impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra IMM-urilor din sectorul textile-confecţii.48
 24. 4.1. Scopul cercetării.48
 25. 4.2. Obiectivele şi ipotezele cercetării .48
 26. 4.3. Alegerea surselor de informaţii .49
 27. 4.4. Modalitatea de culegere a datelor .49
 28. 4.5. Recoltarea datelor .49
 29. 4.6.Prelucrarea şi analiza rezultatelor .49
 30. CAPITOLUL 5- Concluzii.71
 31. Anexe.78
 32. Bibliografie. 82

Extras din proiect

Introducere

Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la Thessaloniki (Salonic) din anul 2004 s-a declarat că Uniunea Europeană sprijină acest obiectiv. Aceste lucruri erau difuzate frecvent pe orice post de televiziune,radio, presă.

Am ales această temă deoarece Uniunea Europeană reprezenta pentru mine,ca şi pentru mulţi dintre români, un miraj, mai ales datorită nivelului de trai ridicat din ţările membre. Am incercat de multe ori să inţeleg ce implică integrarea României in Uniunea Europeană. Daca ne va fi mai bine după integrare sau dacă vom rămâne la acelaşi nivel de trai şi după. Lucrarea s-a dezbătut pe tema impactului aderării României la Uniunea Europeană asupra IMM-urilor.

După realizarea părţii de teorie, am efectuat o parte practică, ce implică o cercetare de piată privind IMM-urile din sectorul textile. Acest sector l-am ales prin simplul fapt că sunt inginer de producţie in domeniul textile, iar efectele integrării asupra acestuia din urmă, erau de mare interes personal.

Ideea realizării chestionarului pentru partea practică, a venit tocmai pentru a mă ajuta să inteleg clar, pentru o eventuală confirmare sau infirmare a ceea ce bănuiam că se va intâmpla cu sectorul de textile- confecţii după integrarea in Uniunea Europeană.

Pâna să ajung la prezentarea concluziilor, voi defini câteva cuvinte cheie, pentru o inţelegere mai bună la ceea ce urmează.

Uniunea Europeană este o organizaţie care include 25 de state de pe continentul european, printre care, se include, din anul 2007 şi România.

Obiectivele U.E.:

- crearea unei cetăţenii europene,

- consolidarea unui spaţiu al libertăţii, securităţii si justiţiei,

- promovarea progresului economic şi social,

- afirmarea rolului Europei in lume.

Trecem la definirea tipului de activitate şi modul de organizare al sectorului de textile- confecţii, cel puţin până in prezent.

Sectorul industrial de textile şi confecţii constituie o componentă a economiei naţionale româneşti generatoare de aport valutar, de dezvoltare regională echilibrată, de stabilitate socială şi un mediu proprice formării iniţiativei particulare.

Până in prezent tipul de activitate prestat de acest sector, se baza pe sistemul lohn.

Sistemul lohn. Afacerile în regim de lohn sunt axate pe producerea unor articole folosind mână de lucru necalificată sau puţin calificată locală, considerată ieftină pe plan internaţional. În cazul în care se foloseşte o materie primă, aceasta este importată, prelucrata, apoi exportată din nou. Părţile sunt formate din exportator şi importator, sau ordonator şi executant.

De obicei ordonatorul este o firmă cu prestigiu, cunoscută pe piaţă internaţională. Acest tip de contract se întâlneşte mai mult în industria uşoară (textilă, de fabricare a încălţămintei sau a ţesăturilor şi ornamentelor).

Efectele integrării nu au intârziat să apară si asupra acestui sector. Din nefericire ele au fost de cele mai multe ori negative. Activitate practicată a avut şi ea de suferit. Stiind că multe firme au ajuns in pragul falimentului dupa integrare, am ales pentru cercetare , un numar de 30 de firme din Iasi. Intervievaţii au fost fie managerii firmei,fie inginerii. Intrebările au fost realizate in funcţie de necesarul de informatii pe care il doream.

Ideea pusă in discuţie a fost exact tema lucrării: Impactul Aderării României la Uniunea Europeană Asupra IMM- urilor (IMM-urile din sectorul textile- confecţii).

Rezultatele obţinute au fost foarte aproape de ceea ce bănuiam dinaintea cercetării.

Efectele integrării au fost nefaste asupra acestui sector, prin simplul fapt că a crescut nivelul de trai, s-au mărit salariile, au crescut costurile cu utilităţile din firmă. Firmele mari de la care se subcontracta până in prezent, au apelat la alte ţări cu “mâna de lucru” mai ieftina, pentru realizarea comenzilor. Mărcile înregistrate devin o necesitate şi în industria textilă românească

Trecerea de la producţia în lohn la marcă proprie a început să devină o necesitate pentru marea majoritate a producatorilor autohtoni din industria textilă.Agenţii economici din această industrie trebuie să conştientizeze importantă şi necesitatea înregistrării produselor ca marcă proprie. Este singura şansa de salvare a industriei de textile româneşti.

CAPITOLUL 1

România şi Uniunea Europeană

1.1. Istoricul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi România

România este prima ţara din Europa Centrală şi de Est care a derulat relaţii oficiale cu Comunitatea Europeana. Cele două părţi au semnat un acord prin care, în 1974, România era inclusă în Sistemul Generalizat de Preferinţe, iar în 1980 Acordul asupra Produselor Industriale.

Relaţiile diplomatice ale României cu Uniunea Europeana datează din 1990. În 1991 a fost semnat Acordul privind Comerţul şi Cooperarea, ca urmare a reorientarii României către valorile democratice. Acordul European a intrat în vigoare pe 1 februarie 1995, după ce prevederile comerciale intraseră deja în vigoare în 1993, printr-un “Acord Provizoriu”.

România depune cererea de a deveni membră a Uniunii Europene în 22 iunie 1995. În iulie 1997, Comisia Europeana publicata “Opinia asupra Cererii României de a deveni membru al UE”, iar în anul următor este produs un “Raport periodic privind progresele înregistrate de România în vederea aderării” .

În cel de al doilea “Raport periodic” asupra României, publicat în octombrie 1999, Comisia recomanda începerea negocierilor cu România, în anumite condiţii, printre care îmbunătăţirea situaţiei copiilor instituţionalizaţi şi elaborarea unei strategii economice pe termen mediu. Rapoartele periodice sunt publicate anual. Urmare a Deciziei Consiliului European din Decembrie 1999 de la Summit-ul de la Helsinki, negocierile pentru aderare au început cu România în februarie 2000. Pentru a sprijini România în eforturile de pregătire în vederea aderării la UE, în 2002 Comisia Europeana a elaborat “Foaie de parcurs pentru Bulgaria şi România-Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European”.

Preview document

Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 1
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 2
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 3
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 4
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 5
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 6
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 7
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 8
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 9
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 10
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 11
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 12
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 13
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 14
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 15
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 16
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 17
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 18
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 19
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 20
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 21
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 22
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 23
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 24
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 25
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 26
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 27
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 28
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 29
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 30
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 31
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 32
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 33
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 34
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 35
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 36
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 37
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 38
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 39
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 40
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 41
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 42
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 43
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 44
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 45
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 46
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 47
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 48
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 49
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 50
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 51
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 52
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 53
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 54
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 55
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 56
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 57
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 58
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 59
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 60
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 61
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 62
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 63
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 64
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 65
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 66
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 67
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 68
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 69
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 70
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 71
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 72
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 73
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 74
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 75
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 76
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 77
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 78
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 79
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 80
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 81
Impactul aderararii României la UE asupra IMM - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • cuprins.doc
 • Impactul Aderararii Romaniei la UE asupra IMM.doc

Alții au mai descărcat și

Relațiile comerciale ale României cu țările europei răsăritene - realități și perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Relațiile SUA-China în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale

Introducere Astăzi Statele Unite ale Americii și China constituie două cele mai mari economii a lumii. Relațiile bilaterale dintre acestea au un...

Abordarea eticii în managementul afacerilor internaționale

Introducere Etica in afaceri este un subiect pe care multi oameni il i-au in raspar: pe unii ii amuza copios iar altora li se pare o gluma...

Bursa de valori și scopul acesteia

1. DefinireBursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara...

Falimentul corporației Worldcom

1. Infiintarea si activitatea Worldcom WordCom a fost a doua mare companie de telefonie fixa la distanta din Statele Unite ale Americii, cu peste...

Motivații în Înființarea unei Mici Afaceri

Introducere În întrega lume, o importanta din ce în ce mai mare o reprezinta noile programe legate de afaceri ceea ce presupune a organiza si a...

Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana

1. Introducere 1.1. Integrarea economică europeană Integrarea economică europeană a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări de pe întreg...

Ai nevoie de altceva?