Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 30115
Mărime: 247.24KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1 Abordări conceptuale privind criza economică 4

1.1. Noţiunea de criză economică 4

1.2. Forme şi tipologii de crize 6

1.3. Coordonate istorice privind crizele economice din secolele XX şi XXI 9

1.4. Geneza şi evoluţia crizei economice actuale 15

CAPITOLUL 2 Impactul crizei economice în Uniunea Europeană. O perspectivă de ansamblu 20

2.1. Cauzele crizei economice în Uniunea Europeană 20

2.2. Impactul crizei economice actuale asupra statelor în curs de dezvoltare din Uniunea Europeană 22

2.3. Măsuri de ansamblu pornind de la situaţia S.U.A. 25

CAPITOLUL 3 Ţările membre ale UE în contextul crizei. Profile de ţară 31

3.1. Situaţia Greciei în comparaţie cu celelalte state membre ale Uniunii Europene 31

3.1.1. Economia Greciei 31

3.1.2. Situaţia economică a Greciei între anii 1981 – 2006 33

3.1.3. Cum a ajuns economia Greciei de la o dezvoltare spectaculoasă la o criză profundă 34

3.1.4. Măsuri de austeritate impuse în Grecia 38

3.2. Ascensiunea Poloniei faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene 43

3.2.1. Aderarea la Uniunea Europeană 43

3.2.2. Polonia în faţa crizei economice 44

3.3. Statele din Europa Centrală şi de Răsărit. Studiu de caz – situaţia României 46

3.4. Păstrarea pe linia de plutire a pilonilor Uniunii Europene: Marea Britanie, Franţa, Germania 48

CAPITOLUL 4 Soluţii şi măsuri în combatarea crizei actuale 54

4.1. Viitorul monedei euro sub semnul crizei economice 54

4.2. Măsurile de contracarare a efectelor crizei impuse de Uniunea Europeană prin Planul de Relansare Economică 58

4.3. Previziuni asupra situaţiei actuale 61

Concluzii 66

Bibliografie 70

Extras din document

INTRODUCERE

Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi, de aceea, se studiază cauzele, modul de apariţie şi manifestări a acestora, cât şi consecinţele lor. Crizele sunt astfel de disfuncţionalităţi. Economiştii analizează criza după criterii specifice, atribuindu-i caracteristicile unor fenomene cu urmări nefaste pentru organizaţii, instituţii şi grupuri sociale afectate: inflaţia, şomajul, stagnarea, recesiunea etc.

O criză financiară veritabilă are drept caracteristică faptul că un accident bine localizat are capacitatea de a se propaga la nivelul întregului sistem financiar. De aceea, importanţa temei acestei lucrări implică analiza influenţelor şi impactului crizei economico – financiare actuale asupra economiilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Problemele apărute într-o ţară, dacă nu sunt soluţionate la timp, afectează şi economia altor ţări. Şi atunci, efectele crizei respective sunt mai grave. Prin urmare gestiunea corectă a crizelor economico – financiare presupune nu numai politici şi strategii de prevenire a acesteia, dar şi metode de management adecvat tipului de criză.

Luând în considerare rolul şi importanţa stabilităţii economico – financiare a unui stat, analiza crizelor prezintă un interes deosebit.

Criza actuală diferă de alte crize prin amploarea ei, afectând în momentul de faţă un număr foarte mare de ţări. Dacă până acum erau afectate cu precădere ţările în curs de dezvoltare, în actuală criză au fost implicate şi cele mai dezvoltate ţări ale lumii. De aceea este important să cunoaştem cum a apărut această criză şi care sunt implicaţiile acesteia asupra economiilor ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Principalul obiectiv de cercetare al lucrării de faţă îl constituie modul cum a apărut criza economico - financiară mondială din Statele Unite ale Americii, canalele de transmisie şi răsfrângerea ei asupra ţărilor emergente.

Structura lucrării a fost determinată de scopul şi motivaţia temei, de cadrul problematicii abordate, astfel încât lucrarea conţine: introducere; patru capitole; încheiere, ce inserează concluziile; bibliografie; în scopul detalierii obiectivelor lucrării, capitolele sunt divizate în subcapitole.

Capitolul I: se referă la definirea conceptului de criză, formele şi tipologiile de crize, la abordari istorice ale crizelor economico – financiare internaţionale şi la geneza actualei crize economico – financiare.

Capitolul II: reflectă impactul actualei crize economico – financiare asupra statelor membre ale Uniunii Europene, cât şi unele măsuri impuse de S.U.A., dar şi de Uniunea Europeană.

Capitolul III: vizează o analiză comparativă a impactului crizei economice asupra unor state din Uniunea Europeană, studii de caz pe state membre ale Uniunii Europene precum Grecia, Polonia şi România.

Capitolul IV: se referă la măsurile şi soluţiile adoptate de statele din Uniunea Europeană, cât şi a unor ameninţări referitoare la „apusul” monedei euro, dar şi a unor previziuni referitoare la criza economică.

Conluziile lucrării sunt axate pe extragerea celor mai importante aspecte cu privire la criza economico – financiară şi previziunile pentru viitorul economiilor statelor afectate de criză, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL 1

Abordări conceptuale privind criza economică

Motto: „Criza economică nu atinge deloc

pe cei bogaţi, găsitori întotdeauna

a unor soluţii pentru a-şi proteja

milioanele ci pe dezmoşteniţii soartei”

(Camil Petrescu)

1.1. Noţiunea de criză economică

Criza, ca şi războiul, face parte integrantă din viaţa societăţii omeneşti, în ansamblu ei. Nici o societate nu s-a dezvoltat şi nu se dezvoltă linear, ci cunoaşte momente simetrice, asimetrice, evoluţii rapide şi stagnări, progrese şi regrese, situaţii de normalitate şi de anormalitate, crize şi conflicte.

Crizele devin probleme prioritare de reflecţie şi acţiune când manifestările lor afectează ordinea socială, viaţa unor mari comunităţi de oameni, iar efectele sau consecinţele lor multiple nu mai pot fi controlate. Crizele, indiferent de natura şi aria lor de manifestare (generală sau particulară), reprezintă un factor de tulburare a ordinii şi stabilităţii sociale.

În funcţie de domeniul de manifestare, crizele pot fi: politice, financiare, economice, administrative, educaţionale, medicale, alimentare, morale, instituţionale, militare, nucleare, ale valorilor spirituale, ale culturii naţionale, ale sistemelor şi tehnologiei, ale codurilor juridice etc. Criza politică şi criza economică – în formele lor explozive – au cel mai puternic impact social, fiind generatoare de situaţii insurmontabile pentru cetăţeni, datorită consecinţelor directe ale acestora asupra celorlalte domenii de activitate socială.

Unele crize, cum ar fi cea financiară, cea alimentară, militară sau nucleară, dobândesc un caracter global, devenind crize mondiale, datorită impactului produs şi uşurinţei cu care se extind de la o ţară la alta.

Noţiunea de criză prezintă o relevanţă cognitivă specială pentru ştiinţele despre om şi societate. Spre deosebire de fenomenele şi procesele din natură, care se produc independent de voinţa şi conştiinţa oamenilor, fenomenele şi procesele caracteristice lumii social – umane influenţează în mod direct viaţa oamenilor şi, ca atare, se impun cu prioritate în registrul de cunoaştere al ştiinţelor sociale.

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române criza este definită ca fiind o manifestare a unor dificultăţi (economice, politice, sociale etc.) sau perioade de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) care se manifestă în societate, iar criza economică este definită ca fiind acea fază a ciclului economic în care se formează un surplus relativ de mărfuri în raport cu capacitatea de cumpărare limitată a populaţiei, ceea ce duce la scăderea producţiei, faliment, şomaj etc. În general, criza economică reprezintă situaţia de impas în care se află la un moment dat activităţile economice, materializându-se printr-o încetinire, scădere sau stagnare a activităţilor de esenţă economică.

Preview document

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 1
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 2
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 3
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 4
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 5
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 6
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 7
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 8
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 9
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 10
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 11
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 12
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 13
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 14
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 15
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 16
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 17
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 18
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 19
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 20
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 21
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 22
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 23
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 24
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 25
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 26
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 27
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 28
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 29
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 30
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 31
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 32
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 33
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 34
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 35
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 36
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 37
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 38
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 39
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 40
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 41
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 42
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 43
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 44
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 45
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 46
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 47
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 48
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 49
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 50
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 51
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 52
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 53
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 54
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 55
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 56
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 57
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 58
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 59
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 60
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 61
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 62
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 63
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 64
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 65
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 66
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 67
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 68
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 69
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 70
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 71
Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Impactul Crizei Economice asupra Economiilor Tarilor din Uniunea Europeana. O Perspectiva Comparativa.docx

Alții au mai descărcat și

Criza economică în România

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Politicile Uniunii Europene

Politicile Uniunii Europene De la infiintarea sa, Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci si...

Criza Economică

INTRODUCERE Criza financiară actuală este poate cea mai gravă criză ce a afectat pieţele mature şi din păcate ea nu se termină aici. În perioada...

Te-ar putea interesa și

Tratatul de la Maastricht - Cazul României

1. Carateristiciile Tratatul de la Maastricht Tratatul privind Uniunea Europeană (numit și Tratatul de la Maastricht) a fost semnat de Consiliul...

Interdependențe între Criza Financiară și Activitatea Bursieră

INTRODUCERE "Să nu pretindem ca lucrurile să se schimbe dacă tot timpul facem acelaşi lucru.Criza este cea mai binecuvântantă situaţie care poate...

Crizele Financiare Internationale

CAPITOLUL I CRIZELE FINANCIARE. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Aspecte generale Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări...

Criza datoriilor suverane - cauze și consecințe

1.Introducere În anii ’90, SUA ṣi Zona Euro au avut traiectorii similare în ceea ce priveṣte contractarea de datorii. Drept urmare, ponderea...

Fluxurile ISD pe plan mondial, tendințe și efecte asupra dezvoltării

Fluxurile ISD pe plan mondial tendinţe şi efecte asupra dezvoltării Investitiile straine directe, expresia politicilor de expansiune a unor firme...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Integrare Economică Europeană

Modul 1. Europa în cautarea unei noi identitati Modulul are drept scop introducerea studentului în filosofia integrarii europene, în întelegerea...

Integrare Economică Europeană

Modul 1. Europa în cãutarea unei noi identitãti Modulul are drept scop introducerea studentului în filosofia integrãrii europene, în întelegerea...

Ai nevoie de altceva?