Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 20455
Mărime: 124.90KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cap. 1: Integrare Europeană.3

Obiective majore.4

De ce extinderea?.4

Statele candidate.7

Criteriile pentru a deveni stat membru.8

Cap. 2: Impactul extinderii Uniunii Europene asupra ţărilor candidate.11

Impactul extinderii.11

Liberalizarea comerţului.13

Intrările de capital.13

Liberalizarea pietelor.14

Cele patru libertăţi.15

Cap. 3: Impactul extinderii Uniunii Europene asupra vechilor membri.16

Perspective economice mai bune pentru actualele state membre.17

Politica de vecinătate.18

Politica agricola.18

Politica regională.20

Politica Comercială.20

Politica socială.22

Politica mediului.23

Politica monetară.24

Politica bugetară.25

Cap. 4: Extinderea Uniunii Europene şi influenţa asupra procesului de integrare.27

Efectele economice.27

Comerţul.27

Investiţiile.28

Migraţia şi piaţa muncii.29

Cap. 5: Perspective.30

Ce va schimba extinderea?.30

Unificarea monetară.30

Unificarea politică.33

O Europă mai democratică şi mai transparentă.34

O Europă mai eficientă.34

O Europă a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei.35

Europa ca actor pe scena internaţională.35

Tendinţele şi viitorul Uniunii Europene.36

Ce ne rezervă viitorul?.36

Provocarea democratică.36

Noua poziţie a Europei într-o lume aflată in plin proces de globalizare.36

Aşteptările cetăţenilor europeni.37

Europa la răscruce.38

Bibliografie.39

Extras din document

Cap. 1: Integrare Europeană

Integrarea europeană reprezintă un proces gradual de schimbare pentru economia și societatea românească in ansamblu, care, prin transformările aduse, implică efecte pozitive semnificative dar și o diversitate de costuri.

Procesul Integrării în Uniunea Europeană îşi are începuturile încă din septembrie 1946, când Primul – ministru al Marii Britanii Winston Churchill lansa ideea „construirii Statelor Unite ale Europei” pentru care socotea că trebuia organizat „un parteneriat între Franţa şi Germania”.

Transformările politice, economice şi sociale declanşate în Europa în urma Revoluţiilor din Estul şi Centrul Continetului în anii 1989 – 1991 au avut un impact hotărâtor asupra evoluţiei relaţiilor inter-europene şi mondiale- Diplomaţia europeană a cunoscut schimbări semnificative, adaptându-se din mers la noile cerinţe determinate de reaşezarea raporturilor politice dintre statele Continentului.

În urma victoriei revoluţiilor împotriva regimurilor totalitare, Uniunea Europeană a devenit „un punct de atracţiei” pentru popoarele din Centrul şi Estul Continetului, punându-se problema „integrării lor în sistemul de valori reprezentat de această Uniune de state”.

Ţinând seama de faptul că procesul de integrare este deosebit de complex, presupunând „ajustări economice structurale” în cazul fiecărei ţări candidate, după analize aprofundate, după contracte diplomatice la nivele diferite, şi după evaluări privind costurile acestui proces s-a ajuns la concluzia că „integrarea ţărilor din Centrul şi Estul Continentului trebuie să parcurgă două etape.

• O etapă în care aceste ţări să aibă statutul de „asociat la Uniunea Europeană”

• Etapa „integrării propriu-zise”

Uniunea Europeană exercită o puternică forţă de atracţie mai ales prin „nivelul vieţii cotidiene a oamenilor”.

Europa Occidentală este atractivă prin gradul de dezvoltare, nivelul de trai al populaţiei, prin standardele de civilizaţie atinse şi, nu în ultimul rând, prin posibilităţile de realizare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Experienţa demonstrează că negocierile de aderare şi integrare reprezintă un act de cea mai mare răspundere, deoarece miza acestor negocieri o constituie statutul politic, economic şi financiar al ţărilor respective, în perspectiva includerii lor ca state membre cu drepturi depline în Uniunea Europeană.

Având în vedere importanţa covârşitoare a acestor negocieri pentru destinul ţărilor candidate se cer respectate trei condiţii fundamentale:

• transparenţa totală

• cunoaşterea până la detaliu a dosarelor

• profesionalismul negociatorilor

Anii 1990 – 1993 au rămas în istoria diplomaţiei europene drept „anii negocierii condiţiilor şi modalităţilor de asociere a ţărilor din centrul şi Estul Continetului la Uniunea Europeană.

Rezultatul negocierilor diplomatice din acesti ani a fost consemnat în acordurile de asociere, încheiate între fiecare ţară asociată, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

S-a convenit ca „asocierea să includă o perioada de tranziţie de maxim 10 ani”, împărţită „în doua etape succesive”, fiecare durând, în principiu, cinci ani. Atât în prima, cât şi în a doua etapă, ţările asociate s-au angajat sa efectueze reformele economice care se impun şi să introducă factorii necesari pentru cooperarea şi apropierea reală între sistemele părţilor, iar Uniunea Europeană s-a angajat să stabilească instrumente de cooperare şi de asistenţă economică, tehnică şi financiară pentru a ajuta ţările respective, să facă faţă consecinţelor economice şi sociale ale reajustării structurale.

Lărgirea Uniunii Europene, prin includerea statelor din Europa Centrală şi de est, constituie o evoluţie firească a reaşezării structurilor economice continentale în condiţiile transformărilor din economia mondială, reprezentând o garanţie a menţinerii unor ritmuri adecvate ale proceselor dezvoltării economie şi expansiunii comerţului internaţional.

Acest proces complex include reamplasarea continuă a industriilor şi serviciilor, în condiţiile dezvoltării exporturilor. Sunt evoluţii continentale care presupun o forţă de muncă ieftină şi deosebit de calificată.

Principiul cooperării capătă o importanţă şi mai mare în anii finalizării procesului integrării ţărlor asociate. Atât Uniunea Europeană, cât şi fiecare ţară asociată trebuie să coopereze pentru a găsi cele mai bune soluţii. Cooperarea presupune stabilirea unor obiective comune şi întreprinderea măsurilor ce se impun pentru realizara lor.

Obiective majore

• În actuala etapă a procesului integrării, ţările asociate au de îndeplinit, cu prioritate obiectivele economice. După cum sublinia Comisarul European pentru Extindere.

• Cooperarea are rol în domeniul industriei; vizează promovarea şi protecţia investiţiilor; urmăreşte atingerea standardelor agroindustriale şi aprecierea conformităţii; se desfăşoară în ştiinţă şi tehnologie; în învăţământ şi pregătire profesională.

• De asemenea, cooperarea cunoaşte noi dimensiuni în agricultură şi sectorul agroindustrial; în domeniul energiei; în domeniul gospodăririi apelor; în domeniul transporturilor, telecomunicaţiior, serviciul poştal şi cel al transmisiunilor, etc.

Integrarea Europei are loc într-un ritm alert, dar care este, în acelaşi timp, prea lent. Privită din perspectiva provocărilor cărora trebuie să le facă faţă - competitivitate economică, securitate internă, întărirea rolului său politic pe plan internaţional – cooperarea este prea slabă, iar rezultatele sunt adeseori nesemnificative.

De ce extinderea?

Extinderea este proiectul cel mai ambiţios întreprins de UE: el reprezintă, de fapt, reunificarea continentului european, divizat în urma ultimului război mondial. Au existat în trecut şi alte valuri ale extinderii într-o Europă divizată, dar actualul proces de extindere ajută la îndeplinirea visului părinţilor fondatori ai UE: o Europă unită şi liberă.

Pentru popoarele din Europa Centrală şi de Est, Europa simboliza valorile la care cei care au trăit, mai bine de o generaţie, în perioada Cortinei de Fier şi a Războiului Rece, aspirau să se reîntoarcă. Dar reîntoarcere în Europa a fost mai mult decât un simbol pentru aceste popoare: perspectiva aderării, ca membru, la UE le-a ajutat să transforme în ireversibilă opţiunea lor pentru o democraţie pluralistă şi o economie de piaţă şi le-a încurajat să meargă mai departe pe calea reformei. Perspectiva acestei ancore de stabilitate a fost o condiţie prealabilă a refacerii prosperităţii economice, care la rândul său reprezintă fundamentul stabilităţii pe termen lung în regiune. Dar drumul acestor popoare către Europa nu a fost uşor. Procesul de transformare a determinat schimbări masive în întreaga Europă Centrală şi de Est: nu toată lumea a beneficiat în egală măsură de noile oportunităţi apărute, iar unele structuri asociate cu un sentiment de securitate au dispărut. Costurile reale ale extinderii nu pot fi cuantificate prin prisma bugetului UE: efectele cele mai considerabile ale adaptării au fost deja resimţite în viitoarele state membre. Pentru popoarele din actuala Uniune Europeană, stabilitatea şi democraţia din Europa Centrală şi de Est au dus deja la obţinerea unor beneficii semnificative, nu numai pe planul securităţii, ci şi al prosperităţii: dezvoltarea rapidă a comerţului a contribuit la crearea de oportunităţi pentru libera iniţiativă, investiţii, noi locuri de muncă şi o creştere economică marcată în Europa Occidentală.

Preview document

Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 1
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 2
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 3
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 4
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 5
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 6
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 7
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 8
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 9
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 10
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 11
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 12
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 13
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 14
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 15
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 16
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 17
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 18
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 19
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 20
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 21
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 22
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 23
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 24
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 25
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 26
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 27
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 28
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 29
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 30
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 31
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 32
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 33
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 34
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 35
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 36
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 37
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 38
Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Rolul Migrației în Procesul Dezvoltării Economiei Românești

Introducere După 1989, când barierele de frontieră au căzut, migraţia a atins punctul culminant în România. Este cunoscut faptul că ţara noastră...

Efectele migrației internaționale în România

În prezenta lucrare ne propunem să evidenţiem fluxurile migraţiei internaţionale a forţei de muncă din România şi impactul procesului migratoriu...

Impactului Fenomenului Migraționist Asupra Forței de Muncă

INTRODUCERE „Civilizaţiunea care ne-a eliberat pretinde de la noi respectul pentru dânsa şi ne obligă să prăbuşim în noul stat orice privilegiu şi...

Evoluția și structurile populației totale - structura pe grupe de varstă, sexe, medii în România - Migrația internă a populației (2000-2006)

Capitolul 1. Date generale privind pouplaţia toală şi migraţia În abordarea problemelor unei populaţii este necesar să se ţină cont de cele două...

Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În “Dicționarul stiinței economice” elaborat de către Allain Cotta, acesta definește șomajul ca fiind “situația individului privat de...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu Privire Speciala la Domeniul Bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Parlamentul European

ARGUMENT Unul din proiectele de anvergură care venea în “ajutorul Europei suferinde de dezastrul economic şi social” parvenit la sfârşitul celui...

Uniunea Europeană

La începutul secolului XXI, largirea Uniunii Europene este considerata una dintre cele mai mari sanse de unificare pasnica a continentului...

Extinderea Uniunii Europene Către Europa Centrală

INTRODUCERE Uniunea Europeană este un proces de integrare deplină, economică, socială şi instituţională, situându-se, din punct de vedere politic,...

Implicațiile Economice ale Extinderii UE Către Europa Centrală și de Răsărit

Introducere Uniunea Europeană este un proces de integrare deplină, ecnomică, socială şi instituţională, situându-se, din punct de vedere politic,...

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Uniunea Europeană

ISTORICUL RELAŢIILOR DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA România este prima ţară din Europa Centrală şi de Est care a derulat relaţii oficiale cu...

Probleme și Costuri ale Extinderii Uniunii Europene

Introducere Actualitatea temei: lucrarea abordează subiectul actual de extindere a Uniunii Europene și integrarea țărilor în asociația voluntară...

Ai nevoie de altceva?