Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 23545
Mărime: 515.04KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Sorin Ungureanu
UNIVERSITATEA “SEXTIL PUŞCARIU”BRAŞOV Facultatea de Ştiinţe Economice

Cuprins

Cap. 1: INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.5

1.1 Definiţia managementului resurselor umane.5

1.2 Principalele activităţi ale MRU.7

Cap. 2: STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE.8

2.1 Conţinutul strategiilor din domeniul resurselor umane.9

2.2 Tipuri de strategii în domeniul resurselor umane.11

2.3 Politici în domeniul resurselor umane.12

2.4 Cerinţe ale politicilor de resurse umane.13

2.5 Politici de resurse umane specifice.13

2.6 Elaborarea politicii de resurse umane.14

Cap. 3: INTEGRAREA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ. TEORII ALE ÎNVĂŢĂRII. ÎNVĂŢAREA ÎN ORGANIZAŢII.15

3.1 Integrarea profesională. Definire. Obiective şi responsabilităţi. .15

3.2 Programe şi metode de integrare profesională.17

3.3 Pregătirea şi perfecţionarea profesională. Definiţii. Identificarea cerinţelor de pregătire profesională a angajaţilor.18

3.4 Forme de stimulare a pregătirii profesionale.20

3.5 Programe şi metode de pregătire profesională. Evaluarea pregătirii profesionale .20

3.6 Teorii ale învăţării.23

3.7 Învăţarea în organizaţii.31

Cap. 4: EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE.33

4.1 Definiţia evaluării performantei.33

4.2 Evaluarea instruirii profesionale.35

4.3 Obiectivele evaluării performanţelor.36

4.4 Etapele procesului de evaluare ale performanţelor.37

4.5 Cine efectuează evaluarea?.38

Cap. 5: MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR.40

5.1 Strategii şi politici de recompensare. Definiţii. Caracteristici.40

5.2 Sistemul de recompense.41

5.3 Recompensele directe.43

5.4 Recompensele indirecte.44

Cap. 6: STUDIU DE CAZ.46

6.1 Prezentarea Direcţiei de Telecomunicaţii Covasna.46

6.2 Structura organizatorică a Direcţiei de Telecomunicaţii Covasna.46

6.3 Obiectul de activitate al D. Tc. Covasna.47

Cap.7: ANALIZA POTENŢIALULUI UMAN ÎN CADRUL D. Tc. COVASNA.52

7.1 Aspecte ale analiza potenţialului uman în cadrul D. Tc. Covasna.52

Cap. 8: ANALIZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR.61

8.1 Analiza cheltuielilor.61

8.2 Metode de analiză a cheltuielilor.62

8.2.1 Analiza structurală a cheltuielilor la D. Tc. Covasna.63

8.3 Analiza veniturilor.66

8.3.1 Analiza structurală a veniturilor la D. Tc. Covasna.70

Cap. 9: ANALIZA REZULTATELOR ŞI PERFORMANŢELOR OBŢINUTE DE CĂTRE D. Tc. COVASNA.76

9.1 Analiza cifrei de afaceri.76

9.2 Analiza valorii adăugate.79

Cap. 10: ANALIZA PERFORMANŢELOR OBŢINUTE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS – G.I.S.) ÎN CADRUL D. Tc. COVASNA.83

10.1 Implementarea GIS în cadrul D. Tc. Covasna.83

10.2 Eficienţa procesului de formare a personalului care gestionează GIS-ul.87

10.3 Rolul fiecărui salariat din cadrul D. Tc. Covasna.88

Cap. 11: CONCLUZII.90

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII

Lucrarea de faţă este structurată în două părţi , care conţin în total 10 capitole. Prima parte oferă definiţiile necesare abordării problematicii, un scurt istoric al evoluţiei conceptelor domeniului, iar în a doua parte a lucrării este prezentat studiul de caz cu privire la performanţele obţinute de către cei trei participanţi la cursul de implementare a sistemului GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) în cadrul Direcţia de Telecomunicaţii Covasna.

Obiective:

După parcurgerea acestei lucrări vom putea :

• să definim şi să identificăm diferitele activităţi ale M. R.U.;

• să descriem strategiile şi politicile şi să le alegem pe cele mai potrivite pentru scopul organizaţiei;

• să înţelegem câteva dintre cele mai importante teorii referitoare la management, teorii care au dus la sporirea eficacităţii practicii manageriale;

• să identificăm corect serviciile pe care le oferă D. Tc. Covasna;

• să definim principalul ţel pe care îl pot atinge echipele în cadrul organizaţiei, ca şi în ceea ce priveşte individul;

• să recunoaştem în ce măsură poate fi afectată performanţa grupului de către diferiţi factori contextuali şi interni;

• să monitorizăm nivelul de performanţă faţă de standardele fixate şi să încercăm să ne aliniem cerinţelor solicitate;

• să identificăm principalele surse şi mijloace de strângere a informaţiilor necesare în procesul de implementare a datelor necesare sistemului;

• să facem legătura între ideile şi temele cursului şi conceptul de schimbare , care reprezintă o componentă importantă a activităţii oricărui manager;

• să monitorizăm şi să măsurăm performanţele;

• să ne dezvoltăm capacitatea de a oferi oamenilor un feedback constructiv şi efectiv asupra felului în care muncesc;

• să găsim metode prin care să ne putem îmbunătăţi mijloacele de cercetare a locului unde ne desfăşurăm activitatea;

• să definim ţelurile sistemelor de evaluare a performanţelor şi să arătăm cum pot fi utilizate pentru a spori calitatea rezultatelor obţinute prin muncă.

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1 Definiţia managementului resurselor umane

1.2 Principalele activităţi ale MRU

”Managementul resurselor umane accentuează raporturile de reciprocitate dintre patroni şi angajaţi: scopuri reciproce, influenţe reciproce, respect reciproc, recompense reciproce, responsabilităţi reciproce.” 1

1.1 Definiţia managementului resurselor umane

Marea majoritate a specialiştilor în domeniu consideră că managementul resurselor umane, ca orice alt domeniu ştiinţific, este rezultatul cercetării specializate şi se înscrie pe traiectoria, deja cunoscută, a unei evoluţii şi diversificări, relativ rapide, în numeroase domenii de activitate.

Astfel, în funcţie de scopul urmărit, de cercetarea întreprinsă, de problematica abordată, managementul general s-a divizat într-o multitudine de domenii specializate, în rândul cărora se înscrie şi managementul resurselor umane, domeniu care, de-a lungul timpului, a cunoscut schimbări semnificative.

Prin urmare, desprinzându-se de managementul general, managementul resurselor umane s-a diferenţiat şi s-a automatizat, restrângându-şi problematica sau obiectul de studiu, şi, în consecinţă s-a specializat, având în prezent un loc bine precizat în cadrul managementului general.

În literatura de specialitate există, după cum se poate constata, un număr relativ mare de definiţii ale managementului resurselor umane, unele dintre acestea fiind destul de dezvoltate. Dincolo de aspectul ştiinţific, diferenţele dintre diferitele definiţii ascund, pe de o parte, aspecte formale, de formulare, mai strictă sau mai detaliată, mai restrânsă sau mai cuprinzătoare, iar pe de altă parte, unele deosebiri privind filozofia care stă la baza interpretării problematicii resurselor umane sau unele deosebiri de opinii în ceea ce priveşte rolul, conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane.

În ultimul timp, sensurile şi semnificaţiile teoretice şi practice ale managementului resurselor umane s-au amplificat în aşa măsură, încât orice încercare de traducere sau de definire exhaustivă ar fi greu de realizat. Cu toate acestea, cea mai mare parte dintre definiţii poate contribui la o mai bună înţelegere a conţinutului managementului resurselor umane.

Preview document

Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 1
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 2
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 3
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 4
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 5
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 6
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 7
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 8
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 9
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 10
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 11
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 12
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 13
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 14
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 15
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 16
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 17
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 18
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 19
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 20
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 21
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 22
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 23
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 24
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 25
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 26
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 27
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 28
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 29
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 30
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 31
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 32
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 33
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 34
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 35
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 36
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 37
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 38
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 39
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 40
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 41
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 42
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 43
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 44
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 45
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 46
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 47
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 48
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 49
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 50
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 51
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 52
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 53
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 54
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 55
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 56
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 57
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 58
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 59
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 60
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 61
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 62
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 63
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 64
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 65
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 66
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 67
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 68
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 69
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 70
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 71
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 72
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 73
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 74
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 75
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 76
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 77
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 78
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 79
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 80
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 81
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 82
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 83
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 84
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 85
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 86
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 87
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 88
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 89
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 90
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 91
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 92
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 93
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 94
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 95
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 96
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 97
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 98
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 99
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 100
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 101
Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performantelor Economice ale Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea unei Strategii de Resurse Umane

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA ELABORĂRII STRATEGIEI DE PERSONAL PENTRU ORGANIZAŢIE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse,...

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Relatia Resurse Umane - Logistica

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Relatia Globalizare-Regionalizare

INTRODUCERE Acest studiu examinează implicaţiile şi consecinţele globalizării şi regionalizării în economia mondială din prisma diferitelor teorii...

Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar...

Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIE 1.1. Definirea conceptului de resursă umană Evoluţia practicii şi gândirii manageriale a...

Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane Succesul, performanţa şi...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Managementul Resurselor Umane la SC Delaco SRL

Capitolul I Aspecte privind managementul resurselor umane în economia contemporană 1. Resursele umane – factor de producţie esenţial în...

Plan de Afaceri

INTRODUCERE În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze deciziile...

Motivarea Angajatilor

Managerul unei organizatii trebuie sa asigure atingerea obiectivelor strategice prin efortul altora. Realizarea unui climat propice cresterii...

Elementele Componente ale Culturii Organizaționale în Cadrul SC X SRL

Societatea X, aflată pe piaţa de 20 de ani, produce materiale tipografice: etichete, pliante, cataloage, reviste, afişe, materiale...

Managementul Resurselor Umane - Continut, Functii, Obiective.

Managementul resurselor umane este un factor de creştere a competitivităţii firmei şi a economiei naţionale în ansamblu, un factor important de...

Ai nevoie de altceva?