Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5223
Mărime: 773.66KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cuprins

1. Evoluția politicii de coeziune

2. Obiective și instrumente ale politicii de coeziune

3. Reguli specifice fondurilor structurale și de coeziune

4. Absorbția fondurilor structurale

5. Politica de coeziune 2014 –2020

6. Concluzii

7. Bibliografie

Extras din document

Introducere

Uniunea Europeană este una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii, cumulând 28 de state, 507 milioane de locuitori, o singură piață și, în cea mai mare parte, o singură monedă. Chiar și asa, importante diferențe privind dezvoltarea economică și socială continuă să existe între statele membre.

Politica regională și de coeziune a UE a fost creată în scopul de a stimula integrarea economică și socială a regiunile europene și statelor membre. Prin acest proiect vom urmări analiza relației dintre obiectivele politicii regionale și fondurile de coeziune alocate pentru a evalua rezultatele obținute și pentru a găsi elemente cheie pentru o politică regională mai eficientă a UE.

Politica de coeziune a Uniunii Europene, prevazută în tratate din 1986, şi-a stabilit ca obiectiv să minimizeze diferenţa între gradul de dezvoltare al diferitelor regiuni, în vederea consolidării coeziunii economice şi sociale.

După aderarea celor zece ţări noi în 2004, urmând Bulgaria şi în anul 2007 România, acest efort de armonizare a trebuit întărit. Principalii beneficiari ai Fondului au fost nevoiti să contribuie la dezvoltarea economică a noilor lor parteneri. Totodată, întreaga Uniune trebuie să faca faţă unor provocări datorate unei accelerări a restructurării economice ca efect al globalizării, al deschiderii schimburilor, al revoluţiei tehnologice, a unei populaţii pe cale de îmbătrânire, al unei creşteri a imigraţiei, dar și al dezvoltării economiei cunoaşterii.

Cel mai important factor care influențează impactul politicii de coeziune reprezintă absorbția fondurilor structurale. Tarile care au aderat la Uniunea Europeană in 2004 și 2007 se confruntă cu cele mai mari probleme de acest gen, excepție făcând țările baltice, precum și Polonia.

1.Evoluția politicii de coeziune

De-a lungul istoriei integrãrii europene postbelice s-a acordat o importanță sporită coeziunii. Însã, pe mãsurã ce Uniunea se extindea, îndeplinirea obiectivului de coeziune economică și socială a devenit mai dificilã, întrucât statele membre deveneau tot mai eterogene.

Fondurile structurale au reprezentat, încă de la înființarea Comunității Oțelului și a Cărbunelui,un important element pentru realizarea politicilor europene în domeniul economic și social. Încă de la redactarea Tratului de la Roma, actul ce a pus bazele viitoarei Comunități Europene, s-au facut precizări la nevoia eliminării disparităților economice dintre regiuni.În 1958 s-au înființat Fondul Social European si Fondul European pentru Orientare și Garantare în Agricultura. În 1975, după intrarea în Comunitate a Danemarcei, Irlandei și a Marii Britanii s-a creat Fondul European de Dezvoltare Regională. A fost pentru prima dată când a aparut noțiunea de redistribuire între regiunile bogate și sărace ale Comunității.În 1986 s-a introdus în Tratat conceptul de coeziune socială și economică, care a avut ca scop să ajute ultimele state intrate (Spania si Portugalia) pentru a face față provocărilor pieței unice. Șefii de stat au hotarât în 1992 dublarea bugetelor pentru regiunile dezavantajate.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht privind Uniunea Europeanã în noiembrie 1993, consolidarea coeziunii economice și sociale a devenit, în mod oficial, unul dintre obiectivele Uniunii Europene, alături de înființarea pieței interne și a Uniunii Economice și Monetare. În 1995, prin aderarea Suediei și Findalndei, regiunile puțin populate au început să primeasca fonduri. În 1999, șefii de state și de guvern au adoptat la Berlin cea de-a doua reformă a fondurilor structurale, accentul fiind pus pe ajutorarea grupurilor sociale și a regiunilor dezavantajate.

2.Obiective și instrumente financiare ale politicii de coeziune

În perioada 2007-2013 politica de coeziune a fost finanțată prin trei instrumente financiare și i-a fost alocată o treime din bugetul UE ( cca. 840 mld euro) :

I. Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR)

Rolul acestor fonduri este de a reduce dezechilibrele între diferitele regiuni ale UE. Este considerat un instrument de corectare a dezechilibrelor regionale datorită importanței acordate alocării de ajutoare financiare în zonele defavorizate. Alocarea acestor fonduri se bazează pe următoarele principii:

- concentrarea pe obiective și regiuni (pentru maximizarea efectelor);

- parteneriatul între Comisia Europeanã, autoritãțile locale și regionale, dar și statele membre ale UE (pentru planificarea și punerea în practicã a intervenției structurale);

- programarea intervenției si adiționalitatea contribuției comunitare (care nu trebuie sã se substituie celei naționale).

Bibliografie

“Assesing the impact of EU cohesion policy: What can economic models tell us? “ , John Bradley, Gerhard Untiedt, 2012

“Modelling the impact of postponed implementation of EU Structural Funds: The case of Slovakia”, Marek Radvansky, Karol Frank 2010

“How small are the regional gaps? How small is the Impact of Cohesion Policy? “ , Daniel Tarschys, 2011

“The impact of regional and Cohesion Policy on the economic development of the EU” , Inese Vaidere, 2011

“Politica de coeziune 2014-2020” , Comisia Europeana, 2011

“Eu structural funds in Greece: high risks and enormous potential” in “Greece Macro Monitor” , Theodosios Sampaniotis, 2012

www.eufinantare.info

http://www.zf.ro/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Preview document

Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 1
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 2
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 3
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 4
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 5
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 6
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 7
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 8
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 9
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 10
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 11
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 12
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 13
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 14
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 15
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 16
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 17
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 18
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 19
Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Impactul Politicii de Coeziune - Absorbtia Fondurilor Structurale.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Reforma Politicii de Coeziune Economică și Socială

INTRODUCERE Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă o sumă de intervenţii la nivel comunitar materializate într-un sprijin...

Masterplan Regional Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est

Introducere Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud este un document strategic complex realizat sub coordonarea Agenției pentru...

Evoluția sectorului transporturilor rutiere

1. Infrastructura rutieră din România Prin poziţia sa geografică, prin tradiţiile şi prin spiritul deschis al politicilor sale de buna vecinătate,...

Managementul Financiar al Proiectelor de Mediu

Eco-Eficienta – efecte/efort Eco-Eficienţa (EE), suprapusã deseori termenului de eco-inovare, constituie parte integrantã a Strategiei de...

Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale

„Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale şi universale ale demnităţii umane, ale...

Politica de coeziune 2014-2020

In partea introductivă a Tratatului de la Roma, semnat în 1957, Statele Membre menţionau necesitatea de „a consolida unitatea economiilor lor în...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea durabilă în România

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Managementul Fondurilor Structurale

INTRODUCERE Lucrarea de faţă expune experienţa statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul managementului fondurilor structurale şi de...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale

Impactul politicii de coeziune . Absortia fondurilor structurale Politica de coeziune este definita prin scopul sau si anume sprijinirea...

Monografia Comunei Sandra

Introducere Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, atât prin...

Studiu de Caz - Fondurile Europene în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexeale Uniunii Europene, statut ce...

Managementul financiar al proiectelor finanțate prin fonduri structurale pentru IMM-uri

Capitolul 1 Locul şi rolul IMM-urilor în economie 1.1 Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii Aşa cum ne demonstrează...

Ai nevoie de altceva?