Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4831
Mărime: 142.96KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I.CARACTERISTICA GENERALA A POLITICII MONETARE 5

1.1. Analiza obiectivelor politicii monetare 5

1.2. Principalele instrumente ale politicii monetare 6

CAPITOLUL II.IMPACTUL POLITICII MONETARE ASUPRA EVOLUTIILOR

MACROECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA 7

2.1. Rezervele bancilor comerciale.Rata dobânzii 7

2.2. Rolul canalului creditului în mecanismul de transmisie a politicii

monetare şi efectelor lui asupra evoluţiei PIB 9

2.3. Canalul cursului de schimb valutar 10

2.4. Inflaţia şi canalul aşteptărilor inflaţioniste 12

CONCLUZII SI RECOMANDARI 14 BIBLIOGRAFIE 15

ANEXE 16

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Politica monetara este componenta de baza a politicii economice, alaturi de alte componente,in principal politica bugetara si politica fiscala , avind un rol important in realizarea obiectivelor principale ale acesteia si anume:stabilitatea preturilor,asigurarea unei cresteri economice echilibrate, ocuparea deplina a fortei de munca si asigurarea echilibrului balantei de plati externe In acest sens, politica monetara are ca misiune principala reglarea cantitatii de moneda disponibila in economie, astfel incit aceasta sa dispuna de lichiditati suficiente, in vederea asigurarii functionarii sale normale si a dezvoltarii echilibrate.

În cadrul politicilor de creştere economică analiştii includ politica monetară, deoarece ea reprezintă un instrument al politicii macroeconomice care încearcă reglarea masei monetare, a volumului creditelor şi a ratei dobânzii în vederea orientării economiei. Aspectul important este, că autorităţile monetare ale oricărei ţări trebuie să poată evalua cât mai exact ritmul şi efectele acţiunii lor asupra economiei. Acest fapt presupune, în primul rând, înţelegerea mecanismelor prin care politica monetară influenţează economia, unul dintre cele mai importante fiind mecanismul de transmisie a politicii monetare.

Scopul lucrării constă în evaluarea impactului acesteia asupra principalelor variabile macroeconomice (PIB, cursul valutar, rata inflaţiei) prin prisma influenţei deciziilor autorităţii monetare asupra conjuncturii economice şi financiare.

Sarcinile referatului.În scopul atingerii obiectivului de bază al cercetării au fost propuse următoarele sarcini:

- Evaluarea contribuţiei politicii monetare la atingerea unui anumit nivel al variabilelor macroeconomice prin intermediul mecanismului de transmisie;

- Elaborarea în baza cercetărilor a modelului de simulare a efectelor politicii monetare asupra variabilelor macroeconomice şi evoluţiei economiei, testarea acestuia şi formularea unor concluzii şi recomandări pentru sporirea eficienţei politicii monetare. Realizarea acestor sarcini este importantă atât din punct de vedere teoretic, deoarece asigura o asigură o complexitate sporită a investigaţiilor efectuate, cât şi din punct de vedere aplicativ, deoarece contribuie la extinderea arealului de soluţii pentru problemele cu care se confruntă economia naţională.

Obiectul investigat. Evaluarea efectelor politicii monetare asupra variabilelor macroeconomice şi evoluţiei economiei

Subiectul cercetări il constituie politica monetară şi impactul ei asupra evolutiilor variabilelor macroeconomice din Republica Moldova.

Metodologia cercetării se bazează pe utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare bazate pe principiile epistemologiei economice. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în ştiinţa economică, în cadrul cercetării au fost utilizate următoarele:

- abstracţia ştiinţifică, în scopul sintetizării şi generalizării principalelor concepte, principii, teorii şi legi economice care determină obiectul cercetării;

-inducţia şi deducţia, care se intercondiţionează şi constituie componentele de bază ale procesului de cercetare economică ştiinţifică;

-metoda analizei, comparaţiei, analogiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor concluzii care sperăm să prezinte interes pentru ştiinţa economică;

Baza informaţională o constituie publicaţiile şi datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei, Departamentului Statistică şi Sociologie, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului etc. Drept bază metodologică şi de informare au servit legile şi hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi alte publicaţii de ordin statistic şi juridic ce ţin de tema de cercetare.

Structura referatului pornind de la obiectivul de bază şi sarcinile propuse spre realizare, referatul este conceput cu următoarea structură: introducere,doua capitole care reflect conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii şi recomandări, bibliografie si anexe. Referatul este expus pe 10 pagini, 2 figuri, 2 tabele, 1 anexa şi 14 surse bibliografice.

In capitolul I “Caracteristica generala a politicii monetare “este identificat locul şi importanţa politicii monetare în cadrul politicilor de macrostabilizare şi este evaluată contribuţia acesteia la atingerea unui anumit nivel al variabilelor macroeconomice. De asemenea, sunt analizate obiectivele si instrumentele politicii monetare.

In capitolul II “Impactul poloticii monetare asupra evolutiilor variabilelor macroeconomice din Republica Moldova” este identificat şi argumentat rolul primordial al Băncii Naţionale a Moldovei în crearea cantităţii necesare de bani şi aprovizionarea cu bani a economiei prin măsurile de politică monetară pe care le adoptă. Sunt identificate canalele de transmisie a politicii monetare în Republica Moldova, este evaluată funcţionalitatea şi eficienţa acestora şi sunt analizate efectele politicii monetare asupra variabilelor macroeconomice şi evoluţiei economiei naţionale.

Capitolul I. CARACTERISTICA GENERALA

A POLITICII MONETARE

1.1. ANALIZA OBIECTIVELOR POLITICII MONETARE

Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul careia se actioneaza asupra cererii si ofertei de moneda din economie. Importanta politicii monetare rezulta din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea preturilor, la care se adauga limitarea inflatiei si mentinerea valorii interne si externe a monedei. Responsabilitatea îndeplinirii acestor obiective revine bancii centrale, care detine monopolul în formularea si transpunerea în practica a obiectivelor politicii monetare.Stabilitatea preturilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar, în acelasi timp, reprezinta un obiectiv central al politicii economice, alaturi de: cresterea economica durabila, ocuparea deplina a fortei de munca, sustenabilitatea balantei de plati. Pentru atingerea acestor obiective, la nivelul fiecarei tari, sunt identificate instrumentele care sa conduca la cele mai bune rezultate, dintre care cele mai însemnate sunt: politica fiscala, politica veniturilor, politica monetara, politica valutara si politica comerciala. Politica monetara contribuie la realizarea politicii economice si prin obiectivele specifice care constau in urmatoarele:

- cresterea masei monetare pâna la un nivel optim ( Acest obiectiv cantitativ se concretizeaza în determinarea de catre autoritatea monetara a unui nivel de crestere a masei monetare, cât mai apropiat de rata de crestere reala a economiei. Astfel, în anii ’70, în tarile dezvoltate, obiectivele formulate au vizat dinamica agregatelor monetare, însa regulile au demonstrat ca este dificil si limitat un control al masei monetare, atunci când economiile tarilor respective participa puternic la

relatiile comerciale si financiare internationale.)

- mentinerea ratei dobânzii la un nivel corespunzator ( Rata dobânzii si nivelul optim al acesteia a fost considerata ca obiectiv fundamental al politicii monetare pâna în anii ’70, situându-se în centrul analizelor lui Keynes , care evidentiaza ca banca centrala poate echilibra piata monetara prin utilizarea unui nivel de echilibru al ratei de dobânda. În prezent, rata de dobânda prezinta un rol important în cadrul politicii monetare, prin aceea ca permite mentinerea unui anumit nivel al cursului de schimb si influenteaza investitiile agentilor economici.)

Preview document

Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 1
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 2
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 3
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 4
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 5
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 6
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 7
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 8
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 9
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 10
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 11
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 12
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 13
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 14
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 15
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 16
Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Impactul Politicii Monetare asupra Evolutiilor Macroeconomice din Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Sistemul Financiar al României

INTRODUCERE Sistemul financiar care are în calitate de obiect relatiile financiare, instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu de...

Rolul Politicii Fiscale asupra Cresterii Economice

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Cresterea economica constituie o problema de maxima importanta pentru organele de guvernamant din...

Impactul Politicii Cursului Valutar asupra Evoluțiilor Macroeconomice din Republica Moldova

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA CURSULUI VALUTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA Piaţa valutară reprezintă piaţa pe care persoanele juridice si fizice...

Politica monetară - factor activ al tranziției în țările centrale și est-europene

Introducere Creşterea economică constituie o problemă de maximă importanţă pentru organele de guvernământ din toate ţările şi reprezintă o...

Experiențe de reforme monetare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Politica monetară este componentă de bază a politicii economice, alături de alte componente,în...

Ai nevoie de altceva?