Impactul TVA în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8648
Mărime: 50.94KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Argument

Capitolul 1- TVA-ul pricipalul impozit indirect

1.1 Caracteristicile si importanta TVA

1.2 Principiile TVA

1.3 Sfera de aplicare a TVA

1.4 Legislatie

Capitolul 2 - Analiza elementelor TVA

2.1 Subiectul si obiectul TVA

2.2 Operatiunile impozabile

2.3 Cote de impunere

2.4 Baza impozabila

Cap 3 - Efectele TVA asupra economiei

3.1. Efecte ale aplicări TVA la nivel microeconomic

3.2. Efecte ale aplicării TVA la nivel macroeconomic

3.3. Efecte ale majorării TVA în România

Concluzii si propuneri

Bibliografie

Extras din document

Argument

Fiecare dintre noi a auzit măcar o singură dată despre TVA (Taxa pe Valoare Adăugată). Chiar dacă suntem înterprinzători, având propria afacere sau cumpărători, aceasta ne vizează în ambele cazuri. De la bonul de casă, şi până la facturile fiscale, ea apare scrisă pe aproape toate documentele legate de vânzâri şi cumpărări.

Franţa, este prima ţară care a trecut la impunerea directă asupra cheltuielilor după Primul Război Mondial.

TVA-ul devine prin Legea Financiară din 29 decembrie 1978 sursă de bază în alimentarea bugetului de stat şi principalul impozit indirect.

Ţările membre ale Pieţei Comune au adoptat acest sistem de impozitare începând cu 1 ianuarie 1970 urmărindu-se eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, iar în 1977, în ţările membre Uniunii Europene s-a realizat amortizarea definitivă a cotei de TVA.

În prezent, mecanismul TVA s-a extins rapid cuprinzând toate statele membre Organizatiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică dar şi majoritatea statelor lumii a teria. Astfel, taxa pe valoare adăugată a fost adoptată în 1988 în peste 50 de ţari. De altfel, o cerinţă esenţială a Uniunii Europene este introducerea TVA deoarece aplicarea acesteia facilitează legături comerciale între statele membre.

Lucrarea de fata , intitulata “Impactul TVA in Romania” este structurata pe 3 capitole, in fiecare dintre ele fiind prezentate anumite date despre TVA.

Astfel in primul capitol al lucrarii am vorbit despre importanta pe care TVA-ul o are in cadrul economiei, dar si caracteristicile specifice ale acestuia. Tot in acest capitol am incercat sa evidentiez unele dintre principiile de functionare ale TVA-ului, sfera asupra careia se apilca TVA-ul dar si o mica parte din legislatia care riveste TVA-ul.

In al doilea capitol al lucrarii, intitulat „Analiza elementelor TVA” am prezentat unele dintre elementele TVA-ului, incepand chiar cu subiectul si obiectul TVA-ului, operatiunile asupra carora se poate aplica TVA-ul, dar si despre baza impozabila . Unul din subpunctele capitolului este legat de prezentarea catorva cote alte TVA-ului impuse in statele europene si nu numai , inclusiv in Romania.

Ultimul capitol la lucrarii este un capitol dedicat in exclusivitate impactului pe care TVA-ul l-a avut si il are asupra economie romanesti.

Astfel aici am prezentat pe scurt impactul pe care majorarea TVA-ului de la 19% la 24% l-a avut asupra micromediului dar si macromediului intreprinderior romanesti.

Capitolul 1 – TVA-ul, principalul impozit indirect

1.1 Caracteristicile si importanta TVA

Taxa pe valoare adăugată apare pentru prima dată în Franţa, din iniţiativa lui M.Laure, legea care introduce denumirea de taxă pe valoare adăugată fiind adoptată la data de 10 aprilie 1954. În anii ce au urmat, TVA s-a extins în mai multe ţări din Europa, America de Sud, Africa ş.a mai puţin în S.U.A şi Australia unde se aplică un sistem de taxare asupra vânzărilor.

La nivelul Uninunii Europene, după mai mulţi ani de tratative, la 11 aprilie 1967 au fost emise primele două directive prin care diferitele impozite asupra cifrei de afaceri au fost înlocuite cu un sistem comun de taxă pe valoare adăugată. Unul dintre motivele esenţiale ce au stat la baza acestui sistem a fost nevoia unei neutralităţi fiscale a schimburilor economice dintre statele membre.

Odată cu 21 aprilie 1970 bugetul Comunităţii Europene este întreţinut cu o parte din veniturile obţinute de statele membre prin TVA, denumită “resursa TVA”. La data de 17 mai 1977 se adoptă Directiva a VI-a privind TVA ce armonizează sfera de aplicare a TVA in cadrul Comunităţii Europene şi specifică lista operaţiunilor scutite de TVA.

La propunerea Comisiei Financiare a Comunităţii Europene, TVA a fost adoptată la 1 ianuarie 1970 de către toate ţările Pieţei Comune, înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor care duce la impunerea în “cascadă”.

Începând cu anul 1933, odată cu foramarea pieţei unice se trece la un sistem tranzitoriu al TVA care a permis renunţarea la controlul la frontiere, însă nu şi renunţarea la frontierele fiscale. Conform acestui sistem regula generală este ca impozitarea să se facă la locul unde îşi are sediul furnizorul bunului sau serviciului, de la această regulă existând o serie de excepţii bine definite. Dezvoltarea serviciilor cum ar fi telecomunicaţiile, televiziunea prin cablu au făcut tot mai dificilă aplicarea impozitării la locul furnizării serviciului, preocupările actuale în domeniul TVA vizând modificarea locului impozitării de la locul furnizării la locul consumului in România, taxa pe valoare adăugată a fost introdusă la 1 ianuarie 1993, iar în prezent este reglementată prin Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, Titlul VI.

Taxa pe valoare adăugată reprezintă principalul impozit indirect în ceea ce priveşte volumul încasărilor la bugetul statului, precum şi în privinţa sferei de aplicare.

Preview document

Impactul TVA în România - Pagina 1
Impactul TVA în România - Pagina 2
Impactul TVA în România - Pagina 3
Impactul TVA în România - Pagina 4
Impactul TVA în România - Pagina 5
Impactul TVA în România - Pagina 6
Impactul TVA în România - Pagina 7
Impactul TVA în România - Pagina 8
Impactul TVA în România - Pagina 9
Impactul TVA în România - Pagina 10
Impactul TVA în România - Pagina 11
Impactul TVA în România - Pagina 12
Impactul TVA în România - Pagina 13
Impactul TVA în România - Pagina 14
Impactul TVA în România - Pagina 15
Impactul TVA în România - Pagina 16
Impactul TVA în România - Pagina 17
Impactul TVA în România - Pagina 18
Impactul TVA în România - Pagina 19
Impactul TVA în România - Pagina 20
Impactul TVA în România - Pagina 21
Impactul TVA în România - Pagina 22
Impactul TVA în România - Pagina 23
Impactul TVA în România - Pagina 24
Impactul TVA în România - Pagina 25
Impactul TVA în România - Pagina 26
Impactul TVA în România - Pagina 27
Impactul TVA în România - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Impactul TVA in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

TVA-ul ca sursă de finanțare a bugetului de stat

INTRODUCERE În ascensiunea finanţelor publice, bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca instrument principal de...

Economia Subterana - Fenomene Ilicite de Evaziune si Frauda Fiscala

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se...

Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor

I N T R O D U C E R E În domeniul fiscal sunt vehiculate mai multe noţiuni care , în ultimă instanţă , se referă la unul şi acelaşi obiect şi...

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

INTRODUCERE Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii...

Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice...

Sfera de aplicare TVA

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este o taxă generală de consum aplicată activităţilor comerciale care implică producţia şi distribuţia de bunuri şi...

Taxa pe Valoare Adăugata

Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este principalul impozit indirect din punct de vedere al volumului incasarilor la bugetul statului, precum si din...

Te-ar putea interesa și

Impactul politicii fiscale a statului asupra activității întreprinderii

CAPITOLUL 1. POLITICA FISCALĂ – COMPONENTA PRINCIPALĂ A POLITICII FINANCIARE A STATULUI. 1.1 Conţinutul politicii fiscale a statului. Una din...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA) ÎN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Taxa pe Valoarea Adăugată ( TVA ) este un impozit...

Impozite Indirecte în România

Lucrarea de faţă abordează problematica „Impozitelor indirecte în sistemul fiscal din România ", fiind un raport de cercetare ştiinţifică de...

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA

Capitolul 1 Conceptul teoretic. Rolul şi importanţa taxei pe valoarea adăugată în cadrul economiei de piaţă 1.1. Trăsăturile taxei pe valoarea...

Taxa pe Valoare Adăugată

Introducere Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect care se stabilește asupra operațiunilor privind livrările de bunuri mobile,...

Ai nevoie de altceva?