Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3938
Mărime: 31.68KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Ploscaru

Cuprins

1. Acquis comunitar. Definiţie. Caracteristici

5

1.1. Principii de bază ale dreptului comunitar dezvoltate prin jurisprudenţa CEJ 6

1.2. Aplicabilitatea actelor juridice din dreptul comunitar 6

1.3. Domeniile acqius-ului comunitar:

7

2. Prejudecăţi, mentalităţi, atitudini şi comportamente contra-productive privind calitatea în România

9

3. Casa Europeană a Calităţii

9

4. Principii europene privind calitatea

12

5. Concluzii 14

Extras din document

1. Acquis comunitar. Definitie. Caracteristici

Acquisul comunitar, respectiv normele juridice adoptate in baza tratatelor constitutive ale UE, in principal Tratatele de la Roma, Maastricht si Amsterdam, reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza activitatea institutiilor UE, actiunile si politicile comunitare, si consta in:

- continutul, principiile si obiectivele politice cuprinse in Tratatele originare ale Comunitatilor Europene si in cele ulterioare (Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht si Tratatul de la Amsterdam);

- legislatia adoptata de institutiile UE pentru punerea în practica a prevederilor Tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii si recomandari);

- jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;

- declaratiile si rezolutiile adoptate in cadrul Uniunii Europene ;

- actiuni comune, pozitii comune, conventii semnate, rezolutii, declaratii si alte acte adoptate in cadrul Politicii Externe si de Securitate Comuna (PESC) si al cooperarii din domeniul Justitiei si al Afacerilor Interne (JAI);

- acordurile internationale la care CE este parte, precum si cele încheiate intre statele membre ale UE cu referire la activitatea acesteia.

Acquis-ul include toată legislaţia primară (tratatele), legislaţia secundară (Regulamente, Directive, Decizii, Recomandări etc.) şi studii de caz (verdicte ale Curţii Europene de Justiţie şi Curţii Europene de Primă Instanţă). Prin urmare, de vreme ce regulile UE se află în continuă schimbare (sunt adoptate noi Directive, sunt adoptate Regulamente şi sunt judecate alte cazuri), acquis-ul nu este un document static, ci unul aflat în continuă evoluţie.

1.1. Principii de bază ale dreptului comunitar dezvoltate prin jurisprudenţa CEJ

1. Spre deosebire de cea mai mare parte a tratatelor internaţionale, dreptul comunitar nu angajează numai Statele membre în raport unele cu altele, ci conferă particularilor drepturi care pot, în anumite condiţii, să fie invocate în faţa instanţelor naţionale împotriva organismelor publice sau a altor particulari. Este ceea ce se numeşte efectul direct al dreptului comunitar. CEJ a impus pentru prima dată acest principiu în hotărîrea Van Gend en Loos din 5.2.1963, rămasă de referinţă.

2. Tratatele comunitare nu conţin nici o dispoziţie conform căreia ele ar trebui să prevaleze asupra dreptului intern al statelor membre. Din acest motiv s-ar putea susţine că revine fiecărui stat membru să fixeze el însuşi nivelul la care dreptul comunitar ar trebui să fie inserat în ordinea sa juridică. Unele jurisdicţii naţionale au început prin a decide că în caz de conflict între o normă comunitară şi o normă internă, cea mai recentă ar trebui să prevaleze. O asemenea abordare dădea statelor membre posibilitatea de a anihila efectele dreptului comunitar, edictand reguli interne cu valoare juridică superioară sau chiar egală cu a normelor comunitare. De aceea, CEJ, printr-o altă hotărâre devenită celebră (Costa vs.Enel din 15.7.1964) a consacrat principiul supremaţiei dreptului comunitar asupra dreptului intern al statelor membre. Pentru CEJ, obiectivul integrării pe care îl urmăreşte Comunitatea nu poate fi realizat decât dacă dreptul comunitar este respectat şi interpretat uniform în toate statele membre. S-a decis astfel că, decurgând din natura proprie a Comunităţii, supremaţia dreptului comunitar asupra celui naţional este o condiţie sine qua non a integrării. De aceea, normele comunitare primează asupra tuturor normelor naţionale, chiar ulterioare şi - aspect deosebit de important-, indiferent de natura sau rangul textului naţional în cauză (constituţie, lege, decret, hotărâre) ori ale textului comunitar (tratat, regulament, directivă, decizie).

Preview document

Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 1
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 2
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 3
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 4
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 5
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 6
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 7
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 8
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 9
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 10
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 11
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 12
Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Implementarea Aquis-ului Comunitar in Domeniul Calitatii si al Protectiei Consumatorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Economie Europeana

Politica agricola Fundamente pragmatice ale integrarii: Politica Agricola Comunitara (PAC) Autoritatile Comunitare luau, in 1962, o decizie care...

Subiecte Examen Economie Europeana

1. Analiza comparativa a modelelor regionale de economie Astazi in lume se confrunta trei modele de economie si societate (sunt in acelasi timp si...

Acquis-ul Comunitar în Domeniul Vamal

Scurt istoric Comunitatea Economică Europeană a fost înfiinţată prin Tratatul de la Roma, semnat de cele şase state fondatoare (Belgia, Franţa,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Legislative, Institutionale si Practice cu Privire la Producerea, Comercializarea si Siguranta Produselor Alimentare

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva...

Protecția Consumatorilor în România și pe Plan Mondial

CAPITOLUL 1 Rolul şi locul consumatorului în activitatea comercială Economia de piaţă reprezintă o formă a economiei care lasă mecanismelor...

Semnatura Electronica

INTRODUCERE Integrarea este o strategie cu o dimensiune constructivă, iar această componentă constructivă este una cât se poate de bine profilată....

Politica Comerciala a Romaniei in Domeniul Agroalimentar

Capitolul 1 Cadrul general 1.1 Scurt istoric Evolutia comertului cu produse agricole pana in 1940 Inceputa tarziu si intr-o tara inapoiata din...

Implementarea Acquis-ului Comunitar în Agricultura României

Implementarea acquis-ului comunitar în agricultura României 1. Agricultura României între moştenirea comunismului şi integrare. Deşi România şi-a...

Politica Sectorială în Agricultură

I N T R O D U C E R E Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, a marcat o epocă nouă în economia agricolă şi de dezvoltare rurală a...

Filiera fructelor

Introducere Fructele sunt produse cu o cerere foarte mare datorită calităților lor nutritive, psihosenzoriale, estetice; ele oferă cantități...

Acquis Comunitar

ACQUIS COMUNITAR INTRODUCERE Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor și a obligațiilor comune care decurg din statutul de...

Ai nevoie de altceva?