Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 27142
Mărime: 114.70KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobu Stella
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „FINANŢE” CATEDRA „BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ ”

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CRIZELE

FINANCIARE INTERNAŢIONALE. 8 1.1. Abordări istorice ale crizelor financiare internaţionale. 8

1.2. Cauzele şi efectele crizelor financiare internaţionale 13

1.3. Strategii de management ale crizelor financiare internaţionale 23

CAPITOLUL II. IMPLICAŢIILE INSTITUŢIILOR FINANCIARE

INTERNAŢIONALE ÎN GESTIUNEA CRIZELOR

FINANCIARE 29

2.1. Implicaţiile Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale în

managementul crizelor financiare 29

2.2. Implicaţiile Băncilor Centrale în managementul crizelor financiare 44

2.3. Implicaţiile G-8 în managementul crizelor financiare 55

CAPITOLUL III. IMPLICAŢIILE INSTITUŢIILOR FINANCIARE

INTERNAŢIONALE ASUPRA DEZVOLTĂRII

ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA 61

3.1. Reforme implementate de Republica Moldova în contextul implicării

instituţiilor financiare internaţionale 61

3.2. Impactul şi efectele crizelor financiare internaţionale asupra economiei

Republicii Moldova 68

3.3. Perspectivele ale colaborării Republicii Moldova cu instituţii financiare

internaţionale în vederea evitării impactului crizelor financiare 71

CONCLUZIE 76

BIBLIOGRAFIA 80

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea cercetării.

Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi, de aceea, se studiază cauzele, modul de apariţie şi manifestări a acestora, consecinţele lor. Crizele sunt astfel de disfuncţionalităţi. Ele au implicaţii majore în viaţa şi activitatea oamenilor, cu consecinţe şi urmări întotdeauna nedorite.

Economiştii analizează criza după criterii specifice, atribuindu-i caracteristicile unor fenomene cu urmări nefaste pentru organizaţii, instituţii şi grupuri sociale afectate: inflaţia, şomajul, stagnarea, recesiunea etc.

O criză financiară veritabilă are drept caracteristică faptul că un accident bine localizat are capacitatea de a se propaga la nivelul întregului sistem financiar, date fiind externalităţile, inerente în cazul prezenţei riscului de sistem. În decursul ultimului secol globalizarea financiară a antrenat accidente disparate şi recurente.

De aceea, importanţa cercetării temei date implică în sine analiza despre influenţele crizelor financiare internaţionale asupra economiei ţărilor şi modalităţile de diminuare a riscurilor privind domeniile bancare şi nebancare, piaţa de capital, fondurile de investiţii, activitatea imobiliară, marile companii, I.M.M.-uri, etc.

Acest studiu arată că problema apărută într-o ţară dacă nu este soluţionată la timp afectează şi economia ţărilor vecine. Şi atunci efectele crizei respective sunt mai grave. Prin urmare gestiunea corectă a crizelor financiare presupune nu numai politici şi strategii de prevenire a acesteia, dar şi metode de management adecvat tipului de criză.

Deobicei aceasta se face cu ajutorul unor organisme financiare internaţionale specializate, care adoptă strategii şi măsuri de gestionare a crizelor în ţările cu grad diferit de dezvoltare şi în corespundere cu tipul crizei sau a sectorului în care au apărut probleme.

Astfel, se evidenţiază că importante instituţii financiare internaţionale sunt FMI şi BM, principala preocupare a cărora sunt politicile macroeconomice şi de sector financiar. FMI îşi concentrează atenţia în mod deosebit asupra politicilor macroeconomice ceea ce înseamnă strategii referitoare la bugetul guvernului, managementul banilor şi creditului, şi rata de schimb şi a politicilor de sector financiar, incluzînd supravegherea băncilor şi a altor instituţii financiare. În plus FMI acordă atenţie binemeritată politicilor structurale care sunt capabile să afecteze în măsura destul de mare performanţele la nivel macroeconomic ceea ce include politica statală faţă de piaţa muncii, care afectează rata şomajului şi creşterea sau scăderea nivelului salariului de bază. FMI şi BM oferă consultanţa fiecărui membru în ceea ce priveşte modul de abordare a acestor arii menţionate mai sus, pentru a permite realizarea obiectivelor cu o eficienţă crescută - obiective precum: inflaţie şi rata a şomajului scăzută şi creştere economică susţinută.

Deaceea, principalul obiectiv de cercetare în lucrarea dată este gradul de implicaţie a instituţiilor financiare internaţionale şi politici care promovează acestea în vederea gestiunii crizelor financiare internaţionale.

Scopul şi sarcinile cercetării

Scopul cercetării este analiza implicării organismelor financiare internaţionale în managementul crizelor financiare, precum şi efectele acestora asupra economiei ţărilor cu nivelul diferit de dezvoltare, inclusiv a Republicii Moldova.

Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele sarcini de cercetare:

-Abordări conceptuale ale crizelor financiare internaţionale

-Cauzele şi efectele crizelor financiare internaţionale

-Strategii de management a crizelor financiare intenaţionale; precum şi :

-Implicaţiile instutuţiilor financiare internaţionale şi naţionale, cum sunt FMI, BM şi Băncile Centrale, precum şi G8, în gestiunea crizelor financiare internaţionale

-De asemenea am analizat un şir de reforme economico-financiare implementate de Republica Moldova în contextul implicării instituţiilor financiare internaţionale

-Impactul crizelor financiare internaţionale asupra economiei RM

-Efectele crizelor financiare internaţionale în RM

-Şi perspectivele ale colaborării Republicii Moldova cu instituţii financiare internaţionale în vederea evitării impactului crizelor financiare internaţionale

Inovaţia şi originalitatea ştiinţifică a lucrării

Luînd în considerare rolul şi importanţa stabilităţii economico- financiare a unui stat, analiza crizelor financiare prezintă interesul deosebit privind metode şi strategii de aplicare în vederea prevenirii sau gestionării acesteia.

Preview document

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 1
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 2
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 3
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 4
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 5
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 6
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 7
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 8
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 9
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 10
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 11
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 12
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 13
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 14
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 15
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 16
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 17
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 18
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 19
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 20
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 21
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 22
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 23
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 24
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 25
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 26
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 27
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 28
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 29
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 30
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 31
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 32
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 33
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 34
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 35
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 36
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 37
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 38
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 39
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 40
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 41
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 42
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 43
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 44
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 45
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 46
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 47
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 48
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 49
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 50
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 51
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 52
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 53
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 54
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 55
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 56
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 57
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 58
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 59
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 60
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 61
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 62
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 63
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 64
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 65
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 66
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 67
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 68
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 69
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 70
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 71
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 72
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 73
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 74
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 75
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 76
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 77
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 78
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 79
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 80
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 81
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 82
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 83
Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • CONTINUTUL.doc
  • titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Criza Economico-Financiara Actuala si Implicatiile Acesteia asupra Pietelor Emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Managementul calității implementat la Pegas Business Consultant

Introducere În zilele noastre, oriunde ai merge, ţi se pare că auzi mereu cuvântul „calitate”, mai ales în legătură cu cerinţele standardelor ISO...

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Criza Economică și România

INTRODUCERE De ce ne-am ales aceasta tema? De ce sa nu facem o astfel de alegere, atata timp cat de o buna bucata de vreme, este un subiect care a...

Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții

Capitolul 1. Banca Europeană de Investiţii: înfiinţare, misiune şi obiective 1.1. Înfiinţarea Băncii Europene de Investiţii Instituţie europeană...

Efecte Negative ale Globalizarii - Comertul cu Droguri

1 Globalizarea ca fenomen 1.1 Ce este globalizarea? Nu exista o definitie a globalizarii intr-o forma universal acceptata, si probabil nici...

Sisteme, Metode și Tehnici de Management - SC UM Sadu SA

CAPITOLUL I SISTEME, METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT SISTEME SI METODE GENERALE DE MANAGEMENT Sistemul de management reprezinta un ansamblu de...

Criza financiară actuală - cauze, consecințe și soluții

Criza financiară actuală: cauze, consecinţe şi soluţii Criza financiară şi economică actuală pare să fie fără precedent în ultima jumătate de...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea și criza economică

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Relația dintre Globalizare și Investiții Străine Directe

INTRODUCERE Globalizarea reprezintă o realitate care a devenit din ce în ce mai prezentă în vieţile noastre şi care a apărut din transformarea...

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Rolul băncilor centrale în asigurarea stabilității financiare

Introducere Stabilitatea financiară a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare în mediul economic şi financiar actual, devenind un deziderat pe...

Criza Bancară

Introducere Teoria banilor, a creditului bancar şi a pieţelor financiare constituie sfidarea teoretică cea mai importantă pentru ştiinţa...

Stabilitatea Financiară și Moneda

Introducere Capitalismul pare a fi cel mai eficient sistem economic, al carui reglaj însă, în lipsa unor reglementări adecvate, determină apariţia...

Rolul băncilor centrale în asigurarea stabilității financiare

Rolul băncilor centrale în asigurarea stabilităţii financiare Realizarea şi menţinerea stabilităţii financiare a devenit un obiectiv politic cheie...

Ai nevoie de altceva?