Impozitarea Globala a Veniturilor Persoanelor Fizice si Impactul sau Social-Economic

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Impozitarea Globala a Veniturilor Persoanelor Fizice si Impactul sau Social-Economic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 82 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Gheorghe Filip

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL I 3
IMPOZITUL PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE 3
-COMPONENTA A SISTEMULUI DE IMPOZITE 3
1.SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL 3
1.1.Caracterizarea sistemului de impozite actual 3
1.2.Structura sistemului de impozite actual 4
1.2.1.Impozitele directe 6
1.2.2.Impozitele personale 6
1.2.3.Impozitele pe venit 7
1.2.4.Impozitele pe veniturile persoanelor fizice 7
2. SISTEME DE IMPOZITARE A VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 7
2.1. Delimitari conceptuale 7
2.2 Principii care stau la baza impunerii veniturilor persoanelor fizice 8
2.3. Sisteme de impunere practicate 10
2.3.1. Impunerea separata a veniturilor persoanelor fizice 11
2.3.1.1 Aspecte generale 11
2.3.1.2.Impunerea separata a veniturilor persoanelor fizice în România 12
2.3.2.Impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice 19
CAPITOLUL II 20
ANALIZA TEHNICILOR DE IMPOZITARE GLOBALA A VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 20
1. TEHNICI DE IMPOZITARE GLOBALA-COMPARATII INTERNATIONALE 20
2.ANALIZA TEHNICII IMPOZITARII GLOBALE ÎN ROMÂNIA 25
1.GENEZA SI EVOLUTIA IMPOZITARII GLOBALE 25
2.CONTRIBUABILII SI SFERA DE APLICARE 28
2.1.Contribuabili 28
2.2.Sfera de aplicare 28
2.2.1Venituri care se supun impozitarii 28
2.2.2.Venituri neimpozabile 30
2.2.4.Cheltuieli deductibile 32
3.DETERMINAREA VENITURILOR CE INTRA SUB INCIDENTA IMPOZITARII GLOBALE 33
3.1.Determinarea si impozitarea veniturilor din activitati independente 33
A.Definitii si aspecte teoretice 33
B.Metode de determinare a venitului impozabil 34
1.Determinarea venitului impozabil în sistem real 34
2.Determinarea venitului impozabil pe baza de norme de venit 35
3.Determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala 36
4.Determinarea veniturilor din activitati independente realizate într-o forma de asociere 37
3.2.Determinarea si impozitarea veniturilor din salarii 38
A.Definitii si aspecte teoretice 38
B.Metoda de determinare a venitului impozabil 39
C. Obligatiile platitorilor de venituri de natura salariala si ale contribuabililor 41


3.3.Determinarea si impozitarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor 42
A.Definitii si aspecte teoretice 42
B.Metoda de determinare a venitului impozabil 43
4.Aspecte fiscale internationale 43
4.1.Creditul fiscal în cazul veniturilor care se globalizeaza 44
4.1.Creditul fiscal în cazul veniturilor care nu se globalizeaza 44
5.Globalizarea veniturilor, determinarea si plata impozitului anual global 45
5.1 Determinarea venitului global impozabil 45
5.2.Determinarea impozitului anual global 47
5.3. Plata impozitului pe venitul global 49
6. Sanctiuni 51
CAPITOLUL III 51
ANALIZA APLICARII IMPOZITARII GLOBALE ÎN SITUATII CONCRETE ÎN ROMÂNIA 51
1.MODUL DE APLICARE A IMPOZITARII GLOBALE 51
2.ANALIZA SITUATIEI ÎNCASARILOR ÎN CONTEXTUL IMPOZITARII GLOBALE LA NIVELUL ADMINISTRATIEI FINANCIARE FALTICENI 57
3.ANALIZA APLICARII IMPOZITARII GLOBALE LA NIVEL NATIONAL 60
CAPITOLUL IV 65
IMPACTUL SOCIAL -ECONOMIC A IMPOZITARII GLOBALE A VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 65
1.ASPECTE GENERALE A IMPACTULUI SOCIAL-ECONOMIC A IMPOZITARII GLOBALE 65
2.IMPACTUL INTRODUCERII IMPOZITARII GLOBALE ÎN ROMÂNIA 68
3.PERSPECTIVE DE MODIFICARE IMPOZITARII GLOBALE ÎN ROMANIA SI IMPACTUL LOR 70
CONCLUZII SI PROPUNERI 71

Extras din document

Timp de decenii sistemul de impozite al României a functionat si s-a dezvoltat ca o componenta a modelului administrativ de conducere, constructia si structura sa fiind integrate într-un centralism excesiv tipic economiei socialiste.

Ca toate celelalte reforme impuse de tranzitia la economia de piata, reforma sistemului de impozite si taxe a fost amplu dezbatuta în literatura de specialitate, fiind considerata de numerosi economisti foarte importanta pentru succesul tranzitiei.

Reforma sistemului de impozite si taxe, componenta esentiala a reformei economice si sociale, a urmarit „ constituirea” unui sistem coerent, echitabil si eficient, pentru a putea face fata cerintelor asezarii economiei pe bazele pietei si reconsiderarii rolului statului în activitatea economica.

În ultimii ani , reforma sistemului de impozite în diferite tari a avut ca scop pe termen lung, stimularea economiilor, a investitiilor, a comportamentelor pentru munca, si, în final, a cresterii economice. În mod obiectiv, sensul reformei impozitelor în fostele tari socialiste nu a fost similar celui derulat în tarile dezvoltate, dar va trebui în mod inevitabil, sa urmeze acelasi sens.

Amploarea si viteza reformei în fostele tari socialiste din Europa Centrala si de Est si Uniunea Sovietica, cu economie în tranzitie, au înregistrat diferentieri considerabile, de la tarile care au implementat rapid reformele (Cehia, Ungaria, Polonia, Estonia), la tarile care au refuzat în mod constant implementarea reformelor(Turkmenistan, Belorusia ).

La fel ca în celelalte economii fost centralizate, sistemul de impozite din România contine înca o serie de imperfectiuni din punct de vedere al functiilor pe care trebuie sa le îndeplineasca impozitele într-o economie de piata. Principiile si tehnicile caracteristice sistemelor de impozite practicate în fostele tari socialiste au avut si au în continuare un impact profund asupra modului de asezare si functionare a mecanismelor impozitelor în aceste tari.

Spre deosebire de alte domenii ale reformei economice, în problematica impozitelor recomandarile au fost de abordare graduala a reformei, datorita absentei cadrului institutional, a personalului slab calificat etc.

Astfel, accentul a cazut într-o prima faza pe cresterea stabilitatii si transparentei impozitelor existente si pe îmbunatatirea structurii sistemului de impozite, abia ulterior introducându-se impozite cu eficacitate sporita, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venitul global al persoanelor fizice.

Directiile strategice ale reformei sistemului de impozite au în vedere:

- Diversificarea structurii sistemului de impozite prin adoptarea impozitului pe venitul global si a altor impozite utilizate în economia de piata;

- Restructurarea sistemului de impozite, astfel încât acesta sa corespunda restrictiilor si conditionalitatilor existente în economie.

Astfel în perioada de tranzitie a României spre economia de piata sistemul de impozite a înregistrat urmatoarele modificari esntiale:

- introducerea impozitului pe profit realizat de agentii economici, prin eliminarea vechiului sistem;

- practicarea unui nou sistem de impozitare pe circulatia marfurilor si utilizarea lui ca stadiu preliminar pentru introducerea în iulie 1992 a taxei pe valoarea adaugata;

- introducerea impozitului pe salarii, a impozitelor pe dividende, precum si introducerea unui nou sistem de taxe vamale;

- modificarea unor taxe cu caracter fiscal si nefiscal si introducerea de noi taxe pe activitati desfasurate în domeniul economico-social;

- descentralizarea puterii de a impozita între diferite niveluri ale administratiei.

- introducerea impozitarii globale a veniturilor persoanelor fizice, considerata o etapa distincta si foarte importanta în reforma sistemului de impozite, care permite adaptarea sistemului fiscal românesc la practicile fiscale comunitare.

1.2.Structura sistemului de impozite actual

Ca urmare a modificarilor ce au avut loc prin aplicarea reformei în domeniul impozitelor, structura sistemului de impozite din România, prezinta în momentul actual o mare varietate de impozite care se deosebesc ca forma si continut.

Pornind de la diversitatea impozitelor dar si de la efectele lor în plan economic, financiar, social si politic se impune gruparea acestora pe baza unor criterii stiintifice.

1. Dupa trasaturile de fond si de forma, impozitele pot fi grupate în impozite directe si impozite indirecte;

Fisiere in arhiva (4):

  • Impozitarea Globala a Veniturilor Persoanelor Fizice si Impactul sau Social-Economic
    • BIBL.doc
    • CUPRINS1.doc
    • proiect lic 1I.doc
    • Tabele.doc

Alte informatii

Universitatea ,,A.I.Cuza" Facultatea de economie si administrarea afacerilor, Specializarea Finante-Banci, Catedra de Finante