Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 25809
Mărime: 245.95KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Adnotare la teza de licentă pe tema ,,Impozitarea nerezidentilor în Republica Moldova”

Annotation on the thesis of license on the topic „Non-residents taxation in the Republic of Moldova”

Introducere 3

Capitolul I: Continutul social-economic al impozitelor si taxelor 8

1.1 Notiuni generale aplicate în scopul impozitării 8

1.2 Principiile si functiile impozitelor în Republica Moldova 12

1.3 Sistemul impozitelor si taxelor percepute în Republica Moldova 16

Capitolul II: Modul de administrare si achitare a impozitelor si taxelor de către nerezidenti în Republica Moldova 24

2.1 Modul de achitare a impozitelor directe de către nerezidenti în Republica Moldova 26

2.2 Modul de achitare a impozitelor indirecte de către nerezidenti în Republica Moldova 36

2.3 Facilităti fiscale acordate nerezidentilor în Republica Moldova 49

Capitolul III: Directiile de perfectionare a sistemului de impozitare a nerezidentilor în Republica Moldova 52

3.1 Problemele administrării impozitelor percepute de la nerezidenti 52

3.2 Solutionare problemelor privind dubla impunere în Republica Moldova 58

Încheiere 65

Bibliografie 67

Anexe

Extras din document

Introducere

Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, după aceleasi legi, principii si regulamente, cuprinzînd atît drepturile, cît si obligatiile, responsabilitatile inspectoratelor fiscale. În Republica Moldova, ca si în URSS, a fost stabilit un sistem strict centralizat de calculare si încasare în buget a impozitelor si altor plati percepute de la întreprinderile si organizatiile de stat, cooperativele agricole si de producere, precum si de la populatie.

Începînd cu anul 1991, în Republica Moldova a început să se aplice propria legislatie fiscală, tinîndu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale

Actualmente în Republica Moldova actionează nouă titluri ale Codului fiscal, si anume: dispozitii generale, impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru resursele naturale si taxele rutiere.

În scopul optimizării administrării impozitului pe proprietate au fost initiate lucrări de elaborare a unui nou sistem de impozitare a contribuabililor prin implementarea Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul fiscal”, ce constituie la ora actuală un sistem complex elaborat în baza tehnologiilor web.

Un alt proiect semnificativ elaborat de Serviciul Fiscal de Stat, ce oferă o metodă alternativă de prezentare a dărilor de seamă fiscale, alta decît cea pe suport de hîrtie, si anume în mod electronic cu aplicarea semnăturii digitale, a fost initierea creării SIA „e-Declaratii”. Proiectul respectiv constituie un pas marcant în facilitarea lucrului cu contribuabilii, precum si în cîstigarea încrederii acestora. Pentru informarea contribuabililor, pe larg a fost popularizat site-ului official precum si oportunitătile oferite de acesta.

La capitolul cooperare internatională, pe lîngă relatiile de colaborare bilaterală, Serviciul Fiscal de Stat este membru a două organizatii internationale de profil:

- Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fis¬cale din statele membre ai Comunitătii Statelor Inde¬pendente (CCCSF),

- Organizatia Intra-Europeană a Administratiilor Fiscale (IOTA).

Trebuie de mentionat si faptul că, Serviciul Fiscal de Stat conlucrează în baza programelor de cooperare bilaterale cu administratiile fiscale din Regatul Tărilor de Jos, Franta, România, Estonia, Cehia, Lituania, etc.

Sistemul Fiscal de Stat este un sistem centralizat de organe fiscale, inclusiv activitatea funcţionarilor fiscali care deţin funcţii în aceste organe, orientată spre exercitarea atribuţiilor de administrare fiscală, conform legislaţiei fiscale; este un organ de stat, activitatea căruia este orientată spre asigurarea încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget, care sunt îndreptate ulterior la dezvoltarea statului, asistenţa şi protecţia socială a populaţiei.

Obiectivul fundamental al întregului sistem fiscal îl constituie cresterea gradului de acceptare voluntară a impozitelor si taxelor orientate spre sensibilizarea acestora la obligatiile fiscal care le revin. Politica de administrare fiscală este îndreptată către comoditatea contribuabililor, minimizarea costurilor activităţilor de raportare fiscală a mediului de afaceri, soluţionarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă contribuabilii, toate acestea direcţionînd spre majorarea atitudinei fiscale.

Pentru obtinerea unui grad adecvat de acceptare voluntară a obligatiilor fiscale de către contribuabili, există patru căi principale de actiune cărora - în cadrul unui sistem fiscal eficient - este necesar să li se acorde o atentie permanentă:

- derularea continuă a unor programe cît mai cuprinzătoare de educare fiscală a contribuabililor;

- simplificarea sistemului de declarare si plată a impozitelor si taxelor;

- detectarea cu promtitudine si urmărirea silită a contribuabililor care nu-si îndeplinesc obligatiile fată de buget;

- perfectionarea continuă a controlului fiscal în scopul identificării si combaterii evaziunii fiscale.

Veniturile fiscale constituie contribuţia majoră la buget, iar Guvernul Republicii Moldova se concentrează atît pe nivelul de colectare a acestor venituri, cît şi la implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. În acest scop se impune o misiune cuprinzătoare, priorităţi, obiective şi plan de implementare a acestora, o reformă majoră în administrarea fiscală, ce este necesară în deosebi în situaţia actuală, implementarea căreia conduce la beneficii atît pentru ţară, cît şi la beneficii instituţionale. Realizarea schimbărilor calitative în administrarea fiscală sînt dictate şi de diversificarea relaţiilor şi formelor de cooperare, perfecţionarea mecanismelor de management şi a proceselor tehnologice, dezvoltarea

tehnologiilor informaţionale, dar şi pentru menţinerea competitivităţii în raport cu progresele mediului de afaceri.

Într-un mediu economic în care inflatia se poate croniciza la niveluri ridicate, cresterea economică poate deveni constant negativă, somajul se găseste în căutarea propriei rate naturale, iar dificitul bugetar nu permite nici măcar o relaxare fiscală, cât de firavă ar putea fi ea.

Preview document

Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 1
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 2
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 3
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 4
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 5
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 6
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 7
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 8
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 9
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 10
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 11
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 12
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 13
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 14
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 15
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 16
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 17
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 18
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 19
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 20
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 21
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 22
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 23
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 24
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 25
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 26
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 27
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 28
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 29
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 30
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 31
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 32
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 33
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 34
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 35
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 36
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 37
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 38
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 39
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 40
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 41
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 42
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 43
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 44
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 45
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 46
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 47
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 48
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 49
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 50
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 51
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 52
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 53
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 54
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 55
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 56
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 57
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 58
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 59
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 60
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 61
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 62
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 63
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 64
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 65
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 66
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 67
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 68
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 69
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 70
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 71
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 72
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 73
Impozitarea Nerezidenților în Republica Moldova - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Impozitarea Nerezidentilor in Republica Moldova
  • anexa 1 nr nerezid.doc
  • anexa 2 distributia inv.doc
  • anexa 3 tarile conventie.doc
  • anexa 4 lista ch.doc
  • anexa cauzele impunerii.doc
  • cuprins teza.doc
  • teza.doc

Alții au mai descărcat și

Inspectoratul Fiscal in Republica Moldova

INTRODUCERE Acest sistem constituie sistemul osos al fiecărei organizaţii, iar structura sa predominant ierarhicfuncţională, aşa cum s-a mai...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

Societatea comercială și impunerea

Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață....

Dubla Impunere Fiscală

INTRODUCERE Dubla impunere reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale,...

Leasing și Franchising

Introducere În perioada tranziţiei la economia de piaţă businessul mic şi mijlociu mai devreme sau mai tîrziu, este pus în dilema soluţionării...

Problema TVA in Republica Moldova

INTRODUCERE Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Încă de...

Taxe și Impozite

În perioada de tranzitie la economia de piata, prin masuri politice în domeniul fiscal, s-au asigurat resursele bugetare si extrabugetare care...

Sistemul fiscal din Republica Moldova

Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova

Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare...

Ai nevoie de altceva?