Impozitul pe Profit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 10046
Mărime: 512.99KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul 1- Importanţa şi rolul impozitului pe profit
 3. 1.1 Cadrul legislativ.5
 4. 1.2 Importanţa impozitului pe profit.6
 5. 1.3 Rolul impozitului pe profit.6
 6. 1.4 Elementele impozitului pe profit.7
 7. 1.5 Principiile de impozitare.7
 8. 1.6 Impozitul pe profit văzut de Adam Smith.9
 9. 1.7 Prezentarea impozitului pe profit în România.10
 10. Capitolul 2- Participarea impozitului pe profit la formarea veniturilor statului
 11. 2.1 Politica financiară în domeniul veniturilor statului.19
 12. 2.2 Politica financiară în domeniul veniturilor statului în ţările dezvoltate.19
 13. 2.3 Impozitul pe profit în ţările „Grupul celor 8”.20
 14. 2.4 Impozitul pe profit în scădere în comparaţie cu impozitele indirecte.21
 15. 2.5 Veniturile din impozitul pe profit din România.22
 16. 2.6 Comparaţia impozitului pe profit din România cu alte state.29
 17. 2.7 Măsuri fiscale anticriză în Europa de Est care au legătură cu impozitul pe profit.30
 18. Capitolul 3- Studiu de caz privind calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit la S.C ROMSEH TOOLS S.R.L- Focşani
 19. 3.1 Prezentarea societăţii.31
 20. 3.2 Calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit la S.C ROMSEH TOOLS S.R.L- Focşani, la 31 decembrie 2008.34
 21. 3.3 Noţiuni privind impozitul forfetar şi calculul acestuia la S.C ROMSEH TOOLS S.R.L- Focşani.38
 22. Concluzii.41
 23. Bibliografie.43

Extras din proiect

INTRODUCERE

În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare.

Impozitul reprezintă un instrument cu caracter istoric şi cu influenţe asupra sferei economice şi sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire şi, în acelaşi timp, una din importantele surse de finanţare a cheltuielilor publice.

Impozitele sunt prelevate cu titlu nerambursabil, în sensul că, odată făcute în scopul formării fondurilor generale ale societăţii, sunt utilizate numai la finanţarea unor acţiuni şi obiective necesare tuturor membrilor societăţii.

Noţiunea de impozit a apărut odată cu primele forme de organizare statală şi a evoluat în strânsă legătură cu funcţiile şi sarcinile statului. Materia impozitului este, aşadar, tot atât de veche ca şi însăşi organizarea societăţii. Chiar dacă la conducerea problemelor obşteşti s-au aflat Biserica şi nobilii feudali, statul totalitar sau statul de drept, nevoile acoperirii cheltuielilor publice, au necesitat întotdeauna o formă de redistribuire a veniturilor individuale.

Pentru cetăţeanul contribuabil, impozitul este înainte de toate perceput ca o restricţie a libertăţii sale, tocmai ca urmare a elementului de autoritate.

Puterea publică rezultă din monopolul de stabilire a impozitului, de care dispun autorităţile competente, pentru autorităţile centrale şi, de asemenea, organele executive locale pentru prelevările colectivităţilor locale.

Cu ajutor impozitelor statul implementează o fază sau alta a procesului reproducţiei sociale, în funcţie de interesul pe care îl are la un moment dat.

Astfel, statul foloseşte pârghia impozitelor pentru a stimula creşterea producţiei în anumite ramuri ale economiei, de a implanta unităţi economice, în anumite zone geografice rămase în urmă din punct de vedere economic.

Impozitul este un instrument esenţial al politicii economice a statului.

România face parte, incepând cu 1 ianuarie 2007, din Uniunea Europeană, şi în acest context, trebuie să promoveze politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii

Europene. Reforma sistemului fiscal fiind o necesitate a armonizării sistemelor fiscale europene, a determinat frecvente modificări ale reglementărilor legale în acest domeniu.

Organismul cu rol de iniţiere şi urmărire a modului de aplicare a legislaţiei fiscal bugetare este Comisia Europeană, înfiinţată prin Tratatul de la Manstricht- Olanda, semnat in 1992 şi intrat in vigoare în 1993.

Legislaţia fiscală din ţara noastră, aplicată în ultima perioadă, conţine prevederi menite să contribuie la armonizarea acesteia cu aceea a Uniunii Europene.

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA ŞI ROLUL IMPOZITULUI PE PROFIT

“Impozitul înseamnă ceea ce plătim

pentru o societate civilizată”

( Justice Oliver Wendell Holmes)

1.1 Cadrul legislativ

Potrivit Constitutiei României, art 138, impozitele datorate bugetului de stat se stabilesc numai prin lege.

Legea care reglementează impozitul pe profit în România este Legea 571/ 22 decembrie 2003 privind Cadrul Fiscal ( Titlul II ).

În cadrul reformei fiscale din România, prin legislaţia privind impozitul pe profit s-a urmărit armonizarea acesteia cu cea comunitară . Transformările prevederilor legale sunt evidente în domeniul impozitului pe profit, îndeosebi de la 1 ianuarie 2000, procesul de armonizare continuând, astfel încât de la 1 iulie 2002 intră în vigoare Legea 414/ 26 iunie 2002, privind impozitul pe profit.

Codul Fiscal reglementat de legea 571 din 2003 a suportat numeroase modificări de-a lungul timpului. Astfel pâna la 15 aprilie 2009 s-au înregistrat 10 modificări prin Lege, 4 modificări de H.G şi 17 modificări de O.U.G survenite în perioada 2004-2007.

Prin H.G 44/ 2004 au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Legii 575/ 2003 privind cazul fiscal.

Preview document

Impozitul pe Profit - Pagina 1
Impozitul pe Profit - Pagina 2
Impozitul pe Profit - Pagina 3
Impozitul pe Profit - Pagina 4
Impozitul pe Profit - Pagina 5
Impozitul pe Profit - Pagina 6
Impozitul pe Profit - Pagina 7
Impozitul pe Profit - Pagina 8
Impozitul pe Profit - Pagina 9
Impozitul pe Profit - Pagina 10
Impozitul pe Profit - Pagina 11
Impozitul pe Profit - Pagina 12
Impozitul pe Profit - Pagina 13
Impozitul pe Profit - Pagina 14
Impozitul pe Profit - Pagina 15
Impozitul pe Profit - Pagina 16
Impozitul pe Profit - Pagina 17
Impozitul pe Profit - Pagina 18
Impozitul pe Profit - Pagina 19
Impozitul pe Profit - Pagina 20
Impozitul pe Profit - Pagina 21
Impozitul pe Profit - Pagina 22
Impozitul pe Profit - Pagina 23
Impozitul pe Profit - Pagina 24
Impozitul pe Profit - Pagina 25
Impozitul pe Profit - Pagina 26
Impozitul pe Profit - Pagina 27
Impozitul pe Profit - Pagina 28
Impozitul pe Profit - Pagina 29
Impozitul pe Profit - Pagina 30
Impozitul pe Profit - Pagina 31
Impozitul pe Profit - Pagina 32
Impozitul pe Profit - Pagina 33
Impozitul pe Profit - Pagina 34
Impozitul pe Profit - Pagina 35
Impozitul pe Profit - Pagina 36
Impozitul pe Profit - Pagina 37
Impozitul pe Profit - Pagina 38
Impozitul pe Profit - Pagina 39
Impozitul pe Profit - Pagina 40
Impozitul pe Profit - Pagina 41
Impozitul pe Profit - Pagina 42
Impozitul pe Profit - Pagina 43
Impozitul pe Profit - Pagina 44
Impozitul pe Profit - Pagina 45
Impozitul pe Profit - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, sursă a capitalurilor

INTRODUCERE Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care...

Studiu de caz - SC Magic RYZ Construcții SRL

CAPITOLUl 1: FORMALITATI NECESARE INFIINTARII UNEI FIRME 1.1.Alegerea formei de organizare a firmei Societatea comerciala cu raspundere...

Leasing-ul - element de finanțare al firmei

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 1.1. PREZENTAREA REGIEI Regia Autonomă de Gospodărire...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL 1 1.1 NOŢIUNEA DE IMPOZIT 1.1.1 INSTITUŢIA IMPOZITULUI Pe parcursul evoluţiei societăţii, impozitele reflectau diversele dări plătite...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit este un impozit direct si real. Pentru a întelege mai bine aceasta afirmatie vom da câteva definitii. Impozitul este o forma...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern „În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai...

Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă

INTRODUCERE Unul din cele mai motivante obiective care justifică existenţa unei întreprinderi este obţinerea de profit. În cadrul primei...

Ai nevoie de altceva?