Impozitul pe profit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 6694
Mărime: 43.09KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Argument 3

Capitolul I : Impozite directe de natura impozitului pe profit 5

1.1.Concept economic/Rolul impozitului pe profit 5

1.2 Principiile impozitului pe profit 6

1.2.Trăsaturile impozitului pe profit 9

1.3.Elementele impozitului pe profit 8

1.4.Creditul fiscal 16

1.5.Dubla impunere 17

1.6.Evaziunea fiscală 22

Capitolul II : Contabilitatea impozitului pe profit 17

Capitolul III : Calculul , perceperea şi virarea impozitului pe profit la bugetul de stat 23

STUDIU DE CAZ LA S.C.ANDALYS S.R.L 26

Concluzii 28

Bibliografie 23

Anexe

Extras din document

În proiectul ce vizează obţinerea examenului de atestare profesională, am ales tema Impozitul pe profit întrucât constituie un subiect controversat despre care s-au scris pagini numeroase în literatura de specialitate.

Profitul este o formă de venit obţinut prin intermediul unei activităţi economice, ca urmare a investirii unui capital. Pentru ca venitul realizat să poata fi calificat profit, este necesar ca activitatea economică să fie desfaşurată cu scopul obţinerii de beneficiu.

Această subliniere este foarte importantă, întrucât, în practică, există situaţia în care o entitate desfăşoară o activitate producătoare de venit ce nu este calificată drept profit, pentru că nu există intenţia obţinerii unui beneficiu, ci veniturile sunt destinate susţinerii unei alte activităţii proprie entităţii respective. Este cazul persoanelor juridice fară scop lucrativ.

Contribuabilii români, indiferent de mărimea veniturilor sau extinderea averii, sunt preocupati de stabilirea şi plata impozitelor, contribuţiilor şi a altor venituri publice.

Preocuparea aceasta este justificată de dorinţa contribuabililor de a cunoaşte legislaţia fiscală şi limitele în care obligaţiile fiscale ce le revin influenţeaza venitul net de care vor putea dispune.

Lucrarea trateaza impozitul pe profit în raport cu reglementările legale în vigoare.

Pe baza profitului impozabil de la sfârşitul anului fiscal se determină impozitul pe profit de la sfârşit şi plăţile anticipate în contul impozitului pe profit pe tot parcursul anului fiscal următor.

Impozitul pe profit este un impozit personal, iar în cadrul reformei fiscale din România , impozitul pe profit ocupă un rol imortant atât în prisma contribuţiei sale la formarea veniturilor bugetare, cât şi prin influenţarea activităţilor generatoare de profit.

Impozitul pe profit face parte din categoria impozitelor directe şi este un impozit personal.

Impozitele personale privesc în mod direct persoana contribuabilului, care se impune fie pe baza venitului lui global, fie din diferitele sale surse de venituri grupate în clase, cu luarea in considerare a pasivului şi a sarcinilor sale familiale.

Cel mai vechi impozit personal a fost capitaţia, stabilita pe cap de locuitor în suma fixă.

A doua formă a impozitului personal a constituit-o impozitul pe clase, care apare cu timpul, când se face o mai mare deosebire între viaţa satului şi viaţa oraşului.

În perioada concentrării meseriilor la oraş, când se dezvoltă comerţul se instituie impozitul pe clase de venituri.

În România postdecembristă reflectarea financiar-contabilă a impozitului pe profit se reaşează conform standardelor europene si suportă mai multe modificări în acest scop.

Având în vedere fenomenul de instabilitate economică cu care s-a confruntat ţara noastră, din 1990, acestea au condus la implicaţii şi de natură fiscală.

Oricum, cert este că introducerea unui impozit sau majorarea lui nu a constituit niciodată, nicăieri o măsură populistă.

CAPITOLUL I

IMPOZITE DIRECTE DE NATURA IMPOZITULUI PE PROFIT

1.1Concept economic/Rolul impozitului pe profit

Impozitele directe fiind individualizate, reprezintă forma cea mai veche de impunere.

Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar, deoarece acestea constiuie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Până în anii 1970-1980, s-a observat o anumită accentuare a rolului impozitelor pe plan economic, concretizată în încercările statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de intervenţie în activitatea economică.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizează în faptul că, prin intermediul lor, statul procedează la redistribuirea unei părţi importante din produsul intern brut între grupuri sociale şi indivizi, între persoane fizice şi cele juridice.

Bibliografie

1.Condor,Ioan -Impozitele,taxele şi contribuţiile datorate de persoanele juridice. - Editura Tribuna Economică,Bucureşti,1998

2.Anghelache,Gabriela Bistriceanu,GheorgheMoşteanu,Tatiana

Bercea,Florin Finanţe publice

Bodnar,Maria Editura Didactică si Pedagogică,Bucureşti,1999

Georgescu,Florin

3.Bistriceanu,Gheorghe Finanţe, manual pentru clasa a-XI-a

Ana,Gheorghe Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti,1995

4.Vuţă,Mariana Finanţe,manual pentru clasa a-XII-a

Braşoveanu,Iulian Editura All Educational,Bucureşti,2002

5.Văcărel,Iulian - Finanţe publice,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2000

6.Ministerul de Finanţe -Sistemul contabil al agenţilor economici

7. www.rubinian.ro - Codul Fiscal

Acte normative :

Hotărâre nr. 402/19 mai 2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul a impozitului pe profit(publicată în Monitorul Oficial nr. 262/12 iunie 2000)

Ordonanţa de Urgenţă nr.246/30 noiembrie 2000 pentru completarea art. 1 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit(publicată în M.O nr. 635/7 dec. 2000)

Ordonanţa de Urgenţă nr.139/14 sept. 2000 pentru completarea art.5 din O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit(publicată în M.O. nr.467/26 sept. 2000)

Preview document

Impozitul pe profit - Pagina 1
Impozitul pe profit - Pagina 2
Impozitul pe profit - Pagina 3
Impozitul pe profit - Pagina 4
Impozitul pe profit - Pagina 5
Impozitul pe profit - Pagina 6
Impozitul pe profit - Pagina 7
Impozitul pe profit - Pagina 8
Impozitul pe profit - Pagina 9
Impozitul pe profit - Pagina 10
Impozitul pe profit - Pagina 11
Impozitul pe profit - Pagina 12
Impozitul pe profit - Pagina 13
Impozitul pe profit - Pagina 14
Impozitul pe profit - Pagina 15
Impozitul pe profit - Pagina 16
Impozitul pe profit - Pagina 17
Impozitul pe profit - Pagina 18
Impozitul pe profit - Pagina 19
Impozitul pe profit - Pagina 20
Impozitul pe profit - Pagina 21
Impozitul pe profit - Pagina 22
Impozitul pe profit - Pagina 23
Impozitul pe profit - Pagina 24
Impozitul pe profit - Pagina 25
Impozitul pe profit - Pagina 26
Impozitul pe profit - Pagina 27
Impozitul pe profit - Pagina 28
Impozitul pe profit - Pagina 29
Impozitul pe profit - Pagina 30
Impozitul pe profit - Pagina 31
Impozitul pe profit - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe profit.docx

Alții au mai descărcat și

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Fundamentare și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Apavital Iași

Capitolul I Organizarea şi Funcţionarea SC ApaVital Iaşi 1.1. Scurt istoric În momentul în care Iaşul a fost atestat documentar printr-un...

Studiul Comparativ al Managementului Guvernarii Corporative Implementat in Cadrul Transelectrica, Petrom – Membru Grup OMV si BMW

Aspecte generale Conceptul de guvernanţă corporatistă a apărut în anul 1992, ca urmare a raportului Cadbury din Regatul Unit. Acesta reprezintă o...

Modele și practici de guvernanță a întreprinderilor romanești

Capitolul I Modelul guvernanţei corporative în întreprinderile din România În practica internaţională există mai multe modele de guvernanţă...

Piata Primara si Secundara de Capital

PIETEI FINANCIARE Piaţa de capital este specializată pe tranzacţii cu active financiare pe termen mediu şi lung, prin intermediul lor...

Impozitul pe Veniturile Microintreprinderilor

CAPITOLUL I. - FISCALITATE 1.1. Sistemul fiscal - Trăsături şi funcţii Denumirea de "fisc" provine din limba latina , unde "fiscus" insemna coş...

Modul de Determinare si de Impozitare a Profitului in Romania. Studiu de Caz - Consecinte ale Relaxarii Fiscale - Reducerea Impozitului pe Profit

Capitolul I 1.1. Noţiunea de profit şi calculul impozabil Modul în care a fost şi este definit impozitul diferă în funcţie de modul cum s-a...

Impozitul pe Profit

Capitolul 1 Impozitul pe profit – noţiuni generale 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Ai nevoie de altceva?