Indicatorii Macroeconomici

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15361
Mărime: 268.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INDICATORII MACROECONOMICI 6

1. 1 Produsul Intern Brut (PIB) 7

1. 1. 1 Definiţie 7

1. 1. 2 Mod de calcul 7

1. 1. 3 Produsul Intern Brut şi creşterea economică 10

1. 2 Inflaţia şi rata inflaţiei 12

1. 2. 1 Definiţie 12

1. 2. 2 Măsurarea şi formele inflaţiei 13

1. 2. 3 Cauzele inflaţiei 16

1. 2. 4 Efecte ale inflaţiei. Costurile inflaţiei 21

1. 2. 5 Politici antiinflaţioniste 24

1. 3 Şomajul şi rata şomajului 29

1. 3. 1 Definiţie 29

1. 3. 2 Cauze, forme şi costuri sociale ale şomajului 33

1. 3. 3 Politici de ameliorare a ocupării 40

1. 3. 4 Probleme ale ocupării şi şomajului în România 41

1. 4 Corelaţii între indicatori 45

1. 4. 1 Corelaţia dintre ritmul de creştere a PIB şi rata inflaţiei 45

1. 4. 2 Corelaţia între rata inflaţiei şi rata şomajului 46

1. 4. 3. Corelaţia dintre ritmul de creştere a PIB şi rata şomajului 48

1. 4. 4 Preţurile, inflaţia şi cursul de schimb 49

Extras din document

1. 1 Produsul Intern Brut (PIB)

1. 1. 1 Definiţie

Produsul Intern Brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unui stat în decurs de un an.

Prin urmare, PIB include valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor rezultate din procesele de producţie în cadrul economiei naţionale, în scopul de a fi investite, consumate, exportate sau stocate.

Când vorbim de bunurile finale, avem în vedere produsele şi serviciile realizate în cursul perioadei de calcul şi care nu mai sunt folosite pentru producerea altor bunuri. În cazul în care acestea vor face obiectul utilizării într – un proces de producţie ulterior, se vorbeşte de producţie intermediară.

Faptul de a nu reţine în calculul PIB aceste bunuri intermediare permite evitarea dublei înregistrări şi deci obţinerea unei imagini deformate a rezultatelor macroeconomice. Bunurile finale, reţinute în calculul PIB, sunt destinate a intra direct în consum, fiind vândute consumatorilor finali.

Produsul intern brut este considerat adesea drept cea mai bună măsură statistică a performanţei unei economii .

1. 1. 2 Mod de calcul

Exprimarea valorică a PIB, şi de fapt a tuturor indicatorilor macroeconomici, reprezintă unica posibilitate de însumare a bunurilor eterogene realizate în cadrul economiei naţionale.

În urma definiţiei PIB – ului, o formulă a acestuia este:

PIB = PGB – Ci.

Dacă presupunem o economie în care se produc doar două bunuri diferite 1 şi 2, în cantităţile q1 şi q2 şi vândute la preţurile p1 şi respectiv p2. Valoarea producţiei realizate în cursul anului se obţine prin însumarea valorilor aferente fiecărui bun în parte.

PIB = p1 q1 + p2 q2

Iar, în general, pentru o economie cu n bunuri PIB = Σ pi qi.

După aşa - numitul calcul originar PIB - ul se calculează scăzând valoarea materialelor folosite în producţie din valoarea producţiei brute. Adăugând acestui calcul taxele de import şi cele de producţie şi scăzând subvenţiile se obţine produsul intern brut.

După aşa - numitul calcul după întrebuinţare PIB - ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodăriilor private şi a organizaţiilor private non - profit, a cheltuielilor brute pentru investiţii, a cheltuielilor statului, a investiţiilor în scopul depozitării ca şi câştigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri.

PIB = consum + investiţii + exporturi − importuri

Economiştii - pornind de la Keynes - au împărţit termenul de consum general în două părţi; consumul privat şi cheltuielile sectorului public. Astfel PIB poate fi exprimat:

PIB = consum privat + consumul statului+ investiţii + exporturi nete

exporturi nete = exporturi − importuri

Produsul intern brut, principalul agregat macroeconomic al contabilităţii naţionale, se poate calcula prin următoarele metode :

a) Metoda de producţie (metoda valorii adăugate) :

PIB = VAB + IP + TV – SP, unde:

PIB = Produsul intern brut (preţuri de piaţă) ;

VAB = Valoarea adăugata brută (preţuri de bază);

IP = Impozitele pe produs inclusiv taxa pe valoare adăugata;

TV = Taxele vamale;

SP = Subvenţiile pe produs şi pentru import.

b) Metoda cheltuielilor (metoda utilizării finale) :

PIB = CF + FBCF + VS + (E – I), unde:

CF = Consumul final;

FBCF = Formarea bruta de capital fix;

VS = Variaţia stocurilor;

E = Exporturi;

I = Importuri.

c) Metoda veniturilor (metoda repartiţiei) :

PIB = R + EBE + IPRI – SE, unde :

R = Remunerarea salariaţilor ;

EBE = Excedentul brut de exploatare ;

IPRI = Impozitele legate de producţie şi import .

Produsul intern brut îl întâlnim în trei forme :

1) PIB nominal sau real şi cresterea PIB ;

2) Nivelul PIB nominal sau real si cresterea PIB ;

3) PIB si PIB / locuitor.

PIB nominal măsoară valoarea producţiei finale brute la preţurile din perioada când bunurile şi serviciile au fost produse, în timp ce PIB real măsoară valoarea producţiei la preţurile unui an de bază.

Preview document

Indicatorii Macroeconomici - Pagina 1
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 2
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 3
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 4
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 5
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 6
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 7
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 8
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 9
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 10
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 11
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 12
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 13
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 14
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 15
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 16
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 17
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 18
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 19
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 20
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 21
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 22
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 23
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 24
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 25
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 26
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 27
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 28
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 29
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 30
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 31
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 32
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 33
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 34
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 35
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 36
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 37
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 38
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 39
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 40
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 41
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 42
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 43
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 44
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 45
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 46
Indicatorii Macroeconomici - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Indicatorii Macroeconomici.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul de stat - trecut, prezent și perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Analiza evoluției indicatorilor macroeconomici ai României după 1990 - tendințe, consecințe, context, cauzalități, perspective

ARGUMENT Produsul intern brut este calculat de toate ţările şi el reprezintă, sub formă sintetizată, evoluţia cantitativă şi calitativă,...

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Introducere Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent...

Situația Economică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez...

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Indicatori Macroeconomici

Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza intr-o...

Poziția Uniunii Europene în Economia Mondială

ARGUMENT Lumea, de când există ea, se află într-o continuă transformare şi evoluţie. Omenirea a cunoscut primele conflagraţii mondiale, a asistat...

Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB

Introducere Lucrarea propune o analiză macroeconomica a influenţei indicatorilor asupra produsului intern brut al României. Perioada analizată...

Te-ar putea interesa și

Analiza evoluției indicatorilor macroeconomici ai României după 1990 - tendințe, consecințe, context, cauzalități, perspective

ARGUMENT Produsul intern brut este calculat de toate ţările şi el reprezintă, sub formă sintetizată, evoluţia cantitativă şi calitativă,...

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

INTRODUCERE Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii...

Indicatori Macroeconomici

Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza intr-o...

Euro - moneda uniunii economice și monetare europene

Introducere Lucrarea de faţă prezintă o acumulare de informaţii ce tratează într-un cadru intergrat şi sistematic moneda euro şi Uniunea Economică...

Indicatorii macroeconomici utilizați în sistemul conturilor naționale

1.1 Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza...

Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009

INTRODUCERE Inflaţia reprezintă unul dintre cele mai „nocive” fenomene economice care se manifestă în economiile contemporane. Totuşi, aceasta nu...

Raport de țară - Marea Britanie

I. INTRODUCERE 1.1 Prezentare generala Marea Britanie a jucat un rol istoric de lider in dezvoltarea democratiei parlamentare si a literaturii si...

Ai nevoie de altceva?