Infiintarea Agentiei Romantic Travel

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 4514
Mărime: 567.75KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Economia si Gestiunea Intreprinderii Universitea Crestina Dimitrie Cantemir

Cuprins

Cap. 1. Constituirea unei firme – aspecte conceptual – metodologice.1

1.1. Motivaţia înfiinţării unei firme.1

1.2. Etapele înfiinţării unei firme.1

1.3. Legislaţia românească privind înfiinţarea unei întreprinderii.2

1.4. Studiul pieţei specifice.3

Cap. 2. Plan de afaceri privind înfiinţarea unei firme.4

2.1. Rezumatul planului de afaceri.4

2.2. Cuprinsul planului de afaceri.6

2.3. Perspective de dezvoltare ale afaceri.6

Cap. 3. Contractul de societate al firmei “Romantic Travel”.7

3.1. Acţionarii, asociaţii viitoarei firmei.7

3.2. Denumirea, emblema şi forma juridică a societăţii.7

3.3. Sediul, durata societăţii.7

3.4. Obiectul de activitate.8

3.5. Capitalul social şi acţiunile.8

3.6. Conducerea şi administrarea societăţii.8

3.7. Gestiunea societăţii.9

3.8. Modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea societăţii.9

3.9. Activitatea societăţii.9

3.10. Litigii.10

3.11. Dispoziţii finale.10

Cap. 4. Elaborarea planului de afaceri privind înfiinţarea firmei “Romantic Travel”.11

4.1. Prezentarea afaceri.11

4.2. Administrarea, organizarea şi personalul.11

4.3. Produsele şi serviciile oferite pieţei.14

4.4. Piaţa pe care va acţiona firma ce va fi înfiinţată şi analiza acesteia.15

4.5. Analiza contextului concurenţial.16

4.6. Strategia de marketing.17

4.7. Date financiare.18

4.8. Perspective de dezvoltare a afaceri.18

Cap. 5. Concluzii.19

Extras din document

Capitolul 1 - Constituirea unei firme – aspecte conceptual – metodologice

1.1. Motivaţia înfiinţării unei firme

Motivaţia înfiinţării unei firme poate varia de la caz la caz, aceasta fiind, de cele mai multe ori susţinută de obţinerea de profit, scopul principal al oricărei întreprinderi. Există şi cazuri în care motivaţia înfiinţării unei societăţi nu este dată de dorinţa de a obţine profit ci de a proteja (mediul înconjurător, anumite categorii de oameni, animale etc.)

1.2. Etapele înfiinţării unei firme

- Alegerea formei juridice de societate (societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată);

- Alegerea şi rezervarea denumirii societăţii: se aleg cel puţin 3 denumiri, în ordinea preferinţelor;

- Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificării activităţilor din economia naţionala (codul CAEN); stabilirea obiectului principal de activitate şi a obiectelor secundare de activitate;

- Stabilirea locului / spaţiului unde societatea va avea sediul principal şi, dacă este cazul, a sediilor secundare;

- Stabilirea administratorului sau administratorilor societăţii;

- Stabilirea tipului de societate pentru a fixa baza de impozitare: întreprindere mică - microîntreprindere (3% impozit) sau întreprindere mare - macroîntreprindere (16% impozit);

- Se întocmeşte actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociaţii au ales-o;

- Declaraţii ale asociaţilor privind faptul că nu au antecedente penale şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi asociaţi şi administratori;

- Încheierea contractului de comodat sau de închiriere, indiferent dacă spaţiul unde se desfăşoară activitatea este proprietate sau nu;

- Cazierele fiscale ale viitorilor asociaţi - se eliberează de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

- Capitalul social al firmei - se stabileşte suma, se alege banca la care se doreşte deschiderea contului şi se depun banii de către un administrator, asociat sau un împuternicit al acestora. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL iar pentru o societate pe acţiuni capitalul social minim este de 25.000 EURO;

- Depunere specimen semnătură la Registrul Comerţului sau la notarul public;

- Se face cererea de înregistrare a societăţii;

- Declaraţie pe propria răspundere pentru desfăşurarea unei activităţi sau fără activitate.

După finalizarea întregii documentaţii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului. În termen de aproximativ 4 zile vor ieşi actele de înfiinţare ale societăţii, adică: încheierea judecătorească de autorizare a funcţionării societăţii, certificatul de înregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care ţin loc de autorizaţii (în cazul în care nu se desfăşoara o activitate care să aibă un impact semnificativ asupra mediului).

Începand din acest moment firma poate funcţiona legal.

1.3. Legislaţia românească privind înfiinţarea unei întreprinderii

Conform legislaţiei române o persoană fizică sau juridică poate face investiţii în România sub o varietate de forme legale, de la societăţi cu răspundere limitată (S.R.L.), societăţi pe acţiuni (S.A.), la parteneriate filiale şi reprezentante şi alte sedii secundare.

Cadrul general privind înfiinţarea, funcţionarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea şi

lichidarea societăţilor comerciale este reglementat de Legea 31/1990 recent republicată şi

de OUG nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi

autorizarea funcţionării comercianţilor

Preview document

Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 1
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 2
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 3
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 4
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 5
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 6
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 7
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 8
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 9
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 10
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 11
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 12
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 13
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 14
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 15
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 16
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 17
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 18
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 19
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 20
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 21
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 22
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 23
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 24
Infiintarea Agentiei Romantic Travel - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Infintarea Agentiei Romantric Travel.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Economice - SC Dumoco SA

Capitolul 1 Prezentarea generala a S.C. DUMOCO S.A. 1.1 Denumirea societatii, sediul, magazinele si depozitul Denumirea societatii Societatea...

Infiintarea Firmei - SC Butangas Romania SA

Capitolul 1 - Constituirea unei firme – aspecte conceptual – metodologice 1.1. Motivaţia înfiinţării unei firme Motivaţia înfiinţării unei firme...

Infiintarea unei Firme - SC ButanGas RO SA

Capitolul 1 - Constituirea unei firme – aspecte conceptual – metodologice 1.1. Motivaţia înfiinţării unei firme Motivaţia înfiinţării unei firme...

Etapele Infiintarii unei Afaceri - SC Consvitraliu SRL

INTRODUCERE Micul business reprezintă viitorul unei economii. Afacerea proprie oferă posibilitați de manifestare a abilitaților și talentului , de...

Initierea unei Afaceri

1.a. Etapele initierii unei firme Pregatirea procesului de creare a intreprinderii Din punct de vedere legal, infiintarea unei firme presupune...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza SWOT a unei Firme

1. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica” a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de...

Te-ar putea interesa și

Căi de Diversificare a Ofertei Agenției de Turism Romantic Travel

CAP. I - Firma „Romantic Travel” – participant activ în cadrul sistemului turistic românesc Romantic Travel a fost infiintata in 1995 ca urmare a...

Proiect Managementul Turismului - Agentia Romantic Travel

Romantic Travel Capitolul 1 – Agenţia de turism Prezentare generală S.C Romantic Travel S.A. Bucureşti este o agenţie de turism touroperatoare...

Ai nevoie de altceva?