Infiintarea unei companii - SC CookieLicious SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Infiintarea unei companii - SC CookieLicious SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. STATUTUL 2
2. MEMORIU DE ACTIVITATE 5
2.1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII REPREZENTATIVE 5
2.2. ENUMERAREA UTILITĂŢILOR 7
2.3. ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ 7
2.4. SCHIŢA PUNCTULUI DE LUCRU 8
3. ORGANIGRAMA ÎNTREPRINDERII 10
4. FIŞA UNUI POST DIN ORGANIGRAMĂ LA ALEGERE 12
5. DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE 15
6. ADOPTAREA SIGLEI ŞI A SLOGANULUI FIRMEI 17
7. COMPLETAREA UNEI FACTURI ŞI A UNEI CHITANŢE FISCALE 19
BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

1. STATUTUL

Societăţii comerciale cu răspundere limitată

CAPITOLUL 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art.1

Denumirea societăţii este Societatea Comercială COOKIELICIOUS S.R.L.

Art.2

Societatea Comercială COOKIELICIOUS S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul Statut.

Art.3

Sediul societăţii este fixat la domiciliul asociatului unic, România, Oraş Câmpina str. B-ul Carol I nr. 30 A. Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza hotărârii asociatului unic Moldoveanu Denisa Georgiana. În vederea extinderii activităţii, Societatea va putea construi, cumpăra şi închiria alte spaţii, deschizând sucursale sau filiale în ţara şi străinătate.

Art.4

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată cu incepere de la data înscrierii în Registrul Comerţului.

CAPITOLUL 2

Obiectul de activitate al societăţii

Art.5

Obiectul de activitate al societăţii este:

5.1 Activitatea principală:

Secţiunea C : Industria Prelucrătoare

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

5.2 Alte activităţi:

1081 Fabricarea zahărului

CAPITOLUL 3

Capitalul social

Art.6

Capitalul social subscris şi vărsat la Banca Comercială Română având suma de 500.000 lei şi chitanţa nr. 2856 împărţit în 50 părţi sociale egale 10.000 lei a fiecare.

Art.7

Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic.

CAPITOLUL 4

Admistrarea societăţii

Art.8

Societatea este reprezentată de Moldoveanu Denisa Georgiana, unic administrator.

Art.9

Administratorul societăţii are următoarele atribuţii:

• Ia hotărâri obligatorii privind activitatea societăţii.

• Reprezintă societatea în relalţiile cu terţii, semnează în numele acesteia, angajează răspunderea întregii societăţi.

• Se îngrijeşte de buna funcţionare a societăţii şi de patrimoniul acesteia.

• Ia măsuri de recuperare a pagubelor produse de salariaţi şi terţi , acţionând în acest sens cu respectarea legilor în vigoare.

• Angajează personal salariat al societăţii şi stabileşte salariile acestora cu respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea, asigurări sociale, protecţia muncii, etc.

• Modifică statutul.

• Depune la organele de stat situaţiile cerute şi răspunde de exactitatea acestora.

• Se ingrijeşte de întocmirea tuturor actelor societăţii, de registrele societăţii.

CAPITOLUL 5

Activitatea societăţii

Art.10

Exerciţiul economic financiar începe la data constituirii societăţii. Angajarea personalului societăţii se face în cadrul schemei de organizare pe baza de contract individual de muncă, care se înregistrează la Camera de Munca. Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii se stabileşte şi se modifică de către Administratorul societăţii. Drepturile şi obligaţiile personalului angajat se stabilesc de Administratorul societăţii.

Art. 11

Amortizarea fondurilor fixe se plăteşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziţie a fondurilor fixe şi se include, după caz, în preţul de cost al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie şi se utilizează pentru înlocuirea mijioacelor fixe şi alte nevoi ale societăţii.

Prin valuarea de achiziţie a fondurilor fixe se întelege suma cheltuielilor de cumpărare şi a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcţiune a fondurilor fixe.

Art. 12

Lucrările de reparaţii capitale se vor executa pe baza deciziei Administratorului societăţii. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în preţul de cost al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie în anul în care au fost executate sau eşalonat pe mai mulţi ani.

Fisiere in arhiva (1):

  • Infiintarea unei companii - SC CookieLicious SRL.docx

Bibliografie

http://www.model-de.ro
http://www.mediafax.ro
http://www.acasa.ro
http://portalio.ro
http://www.efin.ro
http://www.coduri-caen.com
http://www.rubinian.com
www.referatele.com
http://legislatiamuncii.manager.ro
http://www.plandeafacere.ro
www.ciocolaterie.ro
Curs Economia Întreprinderii 2010 - Guga Lucian