Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4042
Mărime: 21.64KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Nastase

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Concepte de baza ale analizei inflatiei

1.1. Cauzele apariţiei inflaţiei

1.2. Efectele şi combaterea inflaţiei

1.2.1 Principalele efecte ale inflaţiei

1.2.2 Model de înlăturare a inflaţiei

CAPITOLUL II Corelatii ale inflatiei

2.1. Corelaţia inflaţie –şomaj

2.2. Corelaţia salarii-inflaţie

2.3. Inflaţia şi rata dobânzii

CAPITOLUL III Analiza evolutiei si formei de manifestare a procesului inflationist in Romania in perioada 2007-2009. Evolutia principalilor indicatori macroeconomici

3.1. Evoluţia inflaţiei in perioada 2007-2009

3.2. Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici in perioada 2007-2009

3.2.1. Produsul intern brut

3.2.2 Producţia globală industrială

3.2.3 Formarea brută a capitalului fix

3.2.4 Investiţii directe de capital străin

3.2.5 Balanţa contului curent

3.2.6 Şomajul

3.2.7 Inflaţia

CAPITOLUL IV Programe antiinflaţioniste

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Inflaţia reprezintă unul dintre cele mai „nocive” fenomene economice care se manifestă în economiile contemporane. Totuşi, aceasta nu reprezintă un fenomen nou, manifestările ale ei fiind întâlnite încă din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, şi conşiderată drept o maladie cronică, greu de stăpânit. Tema inflaţiei a fost adesea pusă în discuţie de numeroşi specialişti (economişti şi nu numai), aceştia încercând sa definească fenomenul, să explice cauzele apariţiei inflaţiei, impactul acesteia asupra populaţiei şi agenţilor economici, formele sale de manifestare etc.

În acest context, în lucrarea de faţă am urmărit atingerea celor mai importante probleme legate de inflaţie care au apărut în lucrările cu caracter economic, social, etc.

CAPITOLUL I Concepte de baza ale analizei inflatiei

În istoria lor, toate tările au cunoscut perioada de inflaţie. În unele epoci preţurile sunt, în ansamblul lor, aproape stabile, pentru ca, în alte epoci să asistăm neputincioşi la năvala unui val inflaţionist. Pentru a se menţine consumul este nevoie de mai mulţi bani sau, ceea ce reprezintă acelaşi lucru, preţul mărfurilor creşte şi banii îşi pierd puterea de cumpărare.

Din punct de vedere etimologic, termenul de inflaţie provine de la latinescul « inflare « , care are semnificaţia de a se umfla in mod exagerat. Preluarea şi folosirea acestui termen in limbajul de specialitate al teoriei economice sunt pe deplin motivate, de la începutul manifestării sale şi până în zilele noastre , fenomenul denumit inflaţie, s-a caracterizat sub raportul conţinutului şi al formei de manifestare , printr-o creştere exagerată a preţurilor.

Deşi este foarte uşor perceptibilă, inflaţia reprezintă unul dintre fenomenele complexe, foarte greu de explicat şi încadrat în anumite graniţe fixe. Din acest motiv definiţia inflaţiei nu este una strictă, unanim acceptată de specialiştii economişti, ci ea se înscrie intr-o gamă foarte variată, fiecare dintre cei care o definesc încercând să includă ceea ce este esenţial in conţinutul şi manifestarea procesului. De-a lungul timpului au avut loc numeroase controverse privind natura fenomenului şi, de aici , polemici şi privind definirea inflaţiei.

1.1. Cauzele apariţiei inflaţiei

Fenomen economic deosebit de complex şi cuprinzător, inflaţia a generat o amplă dezbatere intre economişti. In prezent nu exista o teorie general acceptată a inflaţiei, cauzele care generează acest proces economic putând fi de ordin economic, psihologic, social-politic, intern sau extern, incluse prin relaţiile economice internaţionale şi al creşterii interdependenţelor dintre economiile naţionale.

Anumite procese inflaţioniste provin din partea cererii, altele, din partea ofertei. P. Samuelson spunea referitor la aceste procese ca “trăsătura caracteristică esenţială a inflaţiei moderne este că ele au o dinamică internă şi că sunt greu de oprit după ce s-au declanşat”. Este vorba in acest caz de aceea ce specialiştii numesc inflaţia inerţială, anticipată sau fundamentală, adică acea rata a inflaţiei pe care agenţii economici o anticipează şi o iau in calcul atunci când incheie contracte şi acorduri oficiale.

Integrată in acest mod, in acţiunile şi comportamentele agenţilor economici, instituţiilor şi populaţiei, rata inflaţiei anticipate poate fi un punct de reper pentru rata inflaţiei efective in viitor, care are tendinţa să dureze atât timp cât un şoc o face să crească sau să se diminueze.

Preview document

Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 1
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 2
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 3
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 4
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 5
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 6
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 7
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 8
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 9
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 10
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 11
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 12
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 13
Inflația în România. Studiu de caz 2007-2009 - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Inflatia in Romania. Studiu de Caz 2007-2009.doc

Alții au mai descărcat și

Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării

Capitolul I EVOLUŢIA ECONOMIEI MONDIALE ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ Economia mondială se bazează pe un amplu sistem de interdependenţe economice...

Inflația în România - cauze, consecințe, remedii

Pentru a putea vorbi despre fenomenul inflatiei în România, vom porni cu prezentarea câtorva aspecte teoretice legate de acesta. Inflatia are o...

Principalele Instituții Europene și Rolul Acestora

Introducere Instituţiile comunitare au răspunderea directă pentru atingerea obiectivelor comunitare, chiar dacă statele membre au şi ele obligaţii...

Studiu Privind Influența Lichidității asupra Inflației în Politica Monetară

Introducere Inflaţia este un fenomen şi un proces economico-social complex, care a devenit general şi persistent în epoca noastră. Ea se...

Analiza inflație în România

Noţiuni teoretice privind inflaţia Inflaţia reprezintă un proces cumulativ de creştere a preţurilor, proces mai mult sau mai puţin important, după...

Analiza Corelației inflație-șomaj în România în Perioada 2005-2012

Expunerea problemei Care este relația dintre inflație și somaj în România? Prezentarea generală a proiectului Acest proiect îşi propune să aducă...

Măsurile antiinflaționiste aplicate de BNR

Cap.I Politici antiinflaţioniste Inflaţia nu este un fenomen simplu de analizat. Obiectivul central al politicii antiinflaţioniste este stabilirea...

Politica fiscală în Romănia

Politica fiscală - cheia echilibrului macroeconomic Politica fiscală- definiții si obiective Politica fiscala a statului reprezinta o anumita...

Te-ar putea interesa și

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Politica monetară a BNR și eficiența acesteia în asigurarea stabilității monedei naționale

Capitolul 1 Politica monetară – componentă principală a politicii economice Politica economică reprezintă ansamblul deciziilor adoptate de către...

Rolul băncii centrale în procesul de pregătire pentru adoptarea monedei unice europene, cu referire la BNR

INTRODUCERE Aderarea la UE și participarea preconizată la Eurosistem au avut un rol decisiv în îmbunătățirea independenței Băncii Naționale a...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro începe aproximativ cu 50 de ani în urmă prin semnarea în anul 1957 a Tratatului de la Roma de către cele şase...

Studiu privind impozitele directe în România și în statele membre UE

1. Impozite-notiuni generale Impozitele reprezinta participarea cvasivoluntara a cetatenilor inspre realizarea binelui comun si nu a binelui...

Analiza riscului pe piața clienților

1.1 Introducere In afaceri, ca si in alte domenii ale activitatii umane, riscul si castigul sunt inseparabile. Cum toate deciziile sunt legate de...

Inflația în România

INFLAŢIA – NOŢIUNI GENERALE Inflaţia, problematica de mare importanţă a gândirii şi practicii economice în perioada de tranzacţie spre o economie...

Rolul asigurărilor de viață în crearea fondurilor pensiilor private

CAPITOLUL 1 ASIGURARI DE VIATA 1.1 Notiunea de asigurare de viata Asigurarea de viaţă este o formă de protecţie financiară a dependenţilor sau a...

Ai nevoie de altceva?