Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 5156
Mărime: 533.96KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Cuprins

Introducere 1

1) Noţiuni teoretice 2

2) Analiza descriptivă a datelor 6

Interpretarea indicatorilor 7

3) Analiza indicatorilor 11

Modelul econometric unifactorial PIB-Consum final 11

Modelul econometric unifactorial PIB-Export Net 17

Modelul econometric multifactorial 22

Concluzii 31

Bibliografie 32

Extras din document

Introducere

Lucrarea propune o analiză macroeconomica a influenţei indicatorilor asupra produsului intern brut al României. Perioada analizată este de 14 ani, dezbătând astfel, din mai multe perspective, influenţa indicatorilor, care se dovedeşte a avea o importanţă majoră. Printre cei mai semnificativi factori amintim: factori macroeconomici, statistici si culturali.

Lucrarea este structurata în trei capitole mari. Primul capitol – Noţiuni teoretice - dezvaluie ideea centrală a lucrării şi anume noţiunile teoretice despre principalii indicatori macroeconomici evaluaţi în lucrarea prezentă. Pentru analizarea situaţiei economice a României am considerat următorii indicatori: PIB, Consumul final, Variatia stocurilor, Expoturile si Importurile.

Cel de-al doilea capitol – Analiza descriptivă a datelor - prezintă evoluţia nivelului produsului intern brut al României, din perspectiva mai multor factori ce intră în componenţa acestuia. Pentru aceasta am studiat principalele statistici descriptive, şi anume media, abaterea standard, skewness şi kurtosis, și quartilele.

Capitolul trei – Analiza indicatorilor oferă o analiză mai detaliată a indicatorilor macroeconomici, precum şi a legăturilor dintre aceştia. Analiza a fost efectuată utilizând programul statistic Eviews.

Realităţile economice ale societăţilor moderne se desfăţoară într-un context deosebit de complex. Găsirea relaţiilor, ca expresie a interdependenţelor între produsul intern brut, consumul final, formarea brută de capital fix, variaţia de stoc, export şi import, plecând direct de la manifestarea macroeconomică a proceselor, fenomenelor sau comportamentelor observate, este dificil de explicat.

În lumea contemporană, activităţile economice, structurate la nivel macroeconomic, se realizează într-o varietate mare de condiţii naturale, tehnico-ştiinţifice, sociale şi politice. Cu toate aceste deosebiri, activitatile economice individuale ale agentilor economici se desfasoara se desfasoara intr-o puternica unitate si interdependenta, continutul si sensul acestora putand fi intelese si apreciate prin raportare la mediul social si politic din fiecare tara, ca si la interesele generale national-statale.

1) Noţiuni teoretice

Macroeconomia este o componentă a ştiinţei economice care se ocupă cu studiul proceselor şi fenomenelor economice, al structurii şi funcţionalităţii economiei naţionale prin prisma ansamblului de relaţii şi interdependenţe generate de comportamentul de ansamblu al sistemului economiei naţionale în stransă legătură cu sistemul economiei mondiale şi cu mediul înconjurător, pentru determinarea modalităţii optime de alocare a resurselor potrivit cu nevoile societăţii.

Macroeconomia permite studiul fenomenelor şi proceselor la nivel de grupuri de agenţi economici reuniţi în categorii omogene ce se caracterizează prin obiective şi funcţii comune, ca o însumare sau agregare a comportamentelor individuale. Aşadar, macroeconomia foloseşte mărimi globale denumite agregate, axându-se îndeosebi pe analiza cantitativă a corelaţiilor dintre variabile, pe aspectele de măsurare a influenţelor directe şi indirecte dintre acestea, în vederea fundamentărilor deciziilor macroeconomice.

Macroeconomia se referă la funcţionarea economiei pe baza relaţiilor multiple dintre agregatele şi categoriile de unităţi funcţional-instituţionale. De multe ori, macroeconomia se confundă cu economia naţională.

Termenul de macroeconomie a fost folosit pentru prima data de economistul norvegian Ragnar Frisch în anul 1993. Cu toate acestea, viziunea macroeconomică este mult mai veche. Ea este întalnită în Tabloul economic al lui Francois Quesnay, în semnificaţia legii debuseelor formulată de Say, în legea populaţiei a lui Malthus sau în teoria cantitativă a banilor.

Macroeconomia se referă la

• fenomene şi procese economice care au loc la niveluri superioare celui individual: ramuri, sectoare economice, economie naţională;

• interdependenţe între un ansamblu semnificativ de variabile globale ce sintetizează esenţa corelaţiilor proprii sistemului economic ( de exemplu, volumul producţiei este influenţat de mărimea investiţiilor ce influenţează nivelul ocuparii forţei de muncă );

• ansamblul economiei, in care fiecare activitate economica este o componenta a acesteia.

La nivel macroeconomic se studiază agregatele macroeconomice, indicatori specifici diferitelor niveluri de agregare precum şi corelaţiile corespunzătoare. Macroeconomia studiază produsul intern brut ( PIB ), produsul naţional brut ( PNB ), exportul net ( EN ), consumul ( C ) şi economisirea ( S ), investiţiile ( I ), masa monetară ( MM ) etc. şi relaţile dintre acestea.

Bibliografie

Băbăiţă I., Silaşi Gr., Duţă Alexandrina - Macroeconomia, Editura, , Orizonturi Universitare’’, Timişoara, 1999

Cismaş Laura Mariana - Consumul în teoria economică. O abordare microeconomică şi macroeconomică - Editura Mirton, Timişoara, 2004;

www.insse.ro

www.wikipedia.ro

Preview document

Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 1
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 2
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 3
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 4
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 5
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 6
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 7
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 8
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 9
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 10
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 11
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 12
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 13
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 14
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 15
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 16
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 17
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 18
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 19
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 20
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 21
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 22
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 23
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 24
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 25
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 26
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 27
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 28
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 29
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 30
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 31
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 32
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 33
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 34
Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Influenta Indicatorilor Macroeconomici Asupra PIB.docx

Alții au mai descărcat și

Econometrie

Introducere Modelul clasic de regresie liniară reprezintă una dintre tehnicile statistice cele mai versatile şi mai des utilizate în analiza...

Tabloul macroeconomic al României - evoluție, evaluare și perspectivele economiei începând cu anul 1990

1. Tranzitia de la economia de comanda la economia de piata 1.1. Economia de comanda- control Stadiul de dezvoltare la care ajunsese economia...

Studiul influenței consumului efectiv al gospodăriilor populației și al formării brute de capital fix asupra PIB-ului

1. SCOPUL LUCRARII Aceasta lucrare isi propune sa studieze starea Economica a Romaniei,prin descrierea evoulutiei unor indicatori,in decursul...

Comerțul intern și internațional al României după anul 1990

Introducere 1 Decembrie a redevenit Zi Naţională a României după revoluţia din decembrie 1989. A fost un moment istoric pentru România, moment de...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României 2007-2017

Produsul intern brut al Romaniei (2007-2017) PIB pe cap de locuitor, PPP (dolar internațional la cota actuală) PIB În anul 2012 România s-a...

Modelul Econometric Unifactorial între Rata Inflației și Șomaj

Introducere Dezvoltarea economica este un proces complex, în cadrul căruia echilibrul şi dezechilibrul coexistă sub diferite forme şi în măsură...

Comparații internaționale pe baza rezultatelor la nivel macroeconomic - România versus alte state membre UE

Indicatorii macroeconomici de rezultate Rezultatele activitatii la nivel macroeconomic într-o perioada determinata, de regula un an, obtinute de...

Referat Econometrie

1. Folosind tehnica verificării ipotezelor statistice, stabiliţi dacă există vreo diferenţă semnificativă între preţul caselor din zona Cotroceni...

Te-ar putea interesa și

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Introducere Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările...

Economia în perioada de tranziție

Când România s-a eliberat de regimul lui Ceauşescu, la sfârşitul anului 1989, era una dintre ţările Europei Centrale şi de Est ale cărei instituţii...

Sistemul indicatorilor specifici economiei performanțe

INTRODUCERE Sistemul de indicatori constituie partea principală a sistemului informa¬ţio¬nal al analizei macroeconomice; cu ajutorul acestora, pe...

Creșterea și Dezvoltarea Economică

1) Creştere economică Proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel...

Evoluții Macroeconomice în România

Capitolul I Indicatori macroeconomici - noţiuni teoretice 1.1 Rata inflaţiei Inflatia reprezinta un dezechilibru de ansamblu al economiei care...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României după '90 în vederea aderării la UE

Studiul meu se doreste a fi unul atat pur informativ cat si constructiv. El doreste sa arate rezultatele care trebuie obtinute de catre tara...

Statistică internațională

1. Introducere În prezenta lucrare se urmăreşte evoluţia unuia dintre cei mai importanţi indicatori macroeconomici ai unei ţări şi anume cea a...

Studiu de Caz - Mobagro

Selectarea sau alegerea pietelor externe este o forma specifica a strategiei de marketing international si ea deriva din necesitatea obiectiva a...

Ai nevoie de altceva?