Integrarea Economică Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19388
Mărime: 117.61KB (arhivat)
Publicat de: Codin Dumitru
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Folcut Ovidiu
UNIVERSITATEA ROMÂNO- AMERICANĂ Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. EVOLUTIA IN TIMP A GRUPĂRII
 3. 1.1. Comunităţile europene
 4. 1.2. Formarea Uniunii Europene
 5. CAPITOLUL II
 6. ROLUL CONSTITUIRII UNIUNII ECONOMICE MONETARE IN CONSOLIDAREA GRUPARII
 7. 2.1.Prima fază a Uniunii Economice Monetare
 8. 2.2. A doua fază a Uniunii Economice Monetare, crearea Institutului Monetar European si a Băncii Centrale Europene
 9. 2.3. A treia fază a Uniunii Economice Monetare şi fixarea irevocabilă a taxelor de schimb
 10. 2.4. Uniunea Monetara Europeană : Euro
 11. 2.4.1. Istoric
 12. 2.4.2. 1944-1964: Aplicarea acordurilor de la Bretton Woods
 13. 2.4.3. Prăbuşirea progresivă a edificiului
 14. 2.4.4. O primă tentativă: şarpele si tunelul
 15. 2.4.5. Sistemul Monetar European
 16. 2.5.Euro cum?
 17. 2.5.1. Criteriul de convergenţă
 18. 2.5.2. Pactul de stabilitate şi de creştere
 19. 2.5.3. Euro, o şansă pentru România , o şansă pentru Europa
 20. 2.5.4. Calendarul monedei euro
 21. 2.6. Problemele monedei euro
 22. 2.6.1. Criteriile de convergenta in cauză
 23. 2.6.2.Euro şi ocuparea forţei de muncă
 24. 2.6.3. Euro: o logică economică sau politică?
 25. CAPITOLUL III
 26. UE-DIN PERSPECTIVA TRATATULUI DE LA LISABONA
 27. 3.1.De ce Tratatul de la Lisabona?
 28. 3.1.1.De ce un tratat nou?
 29. 3.1.2. Ce conţine Tratatul de la Lisabona ?
 30. 3.1.3. Tratatul de la Lisabona nu mai este « Constituţia Europeană»
 31. 3.2.Cum va funcţiona Uniunea Europeană cu Tratatul de la Lisabona ?
 32. 3.2.1.O Comisie redusă
 33. 3.2.2.Un Consiliu European stabilizat
 34. 3.2.3. Un Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi pentru politica de securitate
 35. 3.2.4.Parlamentul European: O instituţie din ce în ce mai influentă
 36. 3.2.5.Curtea de Justiţie
 37. 3.3.Cum să se decidă intr-o uniune de 27 tari ?
 38. 3.3.1.O nouă regulă de votare la Consiliul de miniştrii care facilitează luarea deciziei
 39. 3.3.2. Compromisul de la Ioannina
 40. 3.3.3.Extensia votului la majoritatea calificata are noi domenii
 41. 3.4.Tratatul de la Lisabona si puterea cetăţenilor in Uniune
 42. 3.4.1.Intarirea rolului Parlamentului European
 43. 3.4.2. Democraţia participativa
 44. 3.5.Cine face ce ?
 45. 3.5.1. Partajul competenţelor între Uniunea Europeana şi statele membre este extins
 46. 3.5.2. Ce fel de competenţă?
 47. 3.5.3. Care sunt noile competenţe pentru Uniune ?
 48. 3.5.4. Care este rolul Parlamentelor Naţionale?
 49. 3.6.Tratatul de la Lisabona si Spaţiul Libertăţii ,a Securităţii si Justiţiei
 50. 3.6.1. Consolidarea acţiunilor de mijloc în materie de securitate
 51. 3.6.2.Fundamentele unei Europe a justiţiei
 52. 3.6.3. Posibilităţile facilitaţilor de scutiri
 53. 3.7.Tratatul de la Lisabona in materie economică
 54. 3.7.1. Recunoaşterea Eurogrupului
 55. 3.7.2. Pactul de stabilitate si creştere
 56. 3.7.3. Bugetul European
 57. 3.8.Tratatul de la Lisabona in materie socială
 58. 3.8.1.Dimensiunea sociala a drepturilor, obiectivelor si politicii Uniunii Europene
 59. 3.8.2. Noutăţile in procesele de decizie in materie sociala
 60. 3.9.Tratatul de la Lisabona si politica de extindere
 61. 3.9.1. Condiţiile adeziunii la Uniunea Europeana
 62. 3.9.2. Modalităţile de retragere ale Uniunii Europene
 63. 3.10.Tratatul de la Lisabona si acţiunea exterioara a Uniunii Europene
 64. 3.10.1.Fată de reprezentarea exterioară unică a Uniunii Europene
 65. 3.10.2. Faţă de consolidarea influenţei internaţionale a Uniunii Europene
 66. 3.10.3. Faţă de o politică de apărare europeană
 67. CONCLUZII
 68. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în perspectivă. O descriere a scopului Uniunii Europene poate fi colorată de o persoană care poate oferi o privire de ansamblu pozitivă sau negativă legată de Uniunea Europeana. Totuşi, pentru a privi lucrurile intr-o manieră neutră, informaţia dată în această lucrare este o simplă prezentare a istoriei UE şi a ceea ce se aşteaptă în viitor de la această comunitate.

Ideea europeană s-a construit încă din secolul al XVI lea Încă din Renaştere , în anul 1526, în opera „Conflictele europene si războiul turc”, umanistul spaniol Luis Vives preconiza o uniune a regatelor Europei contra celor turce

Gânditorii Lumieres evocau deja aceasta idee. În 1713, după războiul de succesiune a Spaniei, un lung şi sângeros război(1701-1713), Saint –Pierre evoca o uniune a statelor europene cu scopul de a pune capăt războaielor din lume. În 1756 , filosoful Jean-Jacques Rousseau formula că în ceea ce priveşte notificările lui Saint-Pierre se pot desprinde două idei importante: asocierea statelor în relaţia lor exterioară, de aceeaşi manieră în care cetăţenii sunt asociaţi în stat şi pentru stat într-o democraţie şi creează un pact protector de legi internaţionale recunoscute, care vor asculta semnatarii statelor al pactului.

În 1946 la Cologne, Robert Schuman l-a întâlnit pe Konrad Adenauer şi Alcide De Gasperi, respectiv pe cancelarul german şi preşedintele consiliului italian, cu ocazia unei reuniuni între conducătorii partidelor creştin-democrate. În acea întâlnire, şi-au expus ideile şi au pus fundamentul unei Europe unite.

Pe data de 9 mai 1950, Robert Schuman- atunci ministru de afaceri internaţionale-prezenta la Orsay o declaraţie , considerată ca un act de naştere a Uniunii Europene, o propoziţie relativă a unei organizaţii a Europei , indispensabilă în menţinerea relaţiilor pacifiste.

ISTORIC

Încă de la crearea Uniunii Europene scopul acesteia a fost să unească continentul European într-o organizaţie de coeziune. Pentru ca acest obiectiv să fie pe deplin realizat , toate naţiunile Europene trebuie să fie incluse în subordonarea statelor ca un conglomerat. Din păcate, acest proces nu este tocmai uşor. Este rodul a multor ani de evaluare atentă a numeroşilor factori, cei mai importanţi fiind includerea statutului economic, respectul pentru dreptul internaţional şi drepturile de bază ale oamenilor, precum şi statutul militar printre alte fapte importante. Înainte ca un stat să fie admis trebuie ca mai întâi să fie determinat dacă prin admiterea statutului respectiv va avea la nivel general un efect bun asupra comunităţii şi nu doar asupra unei singure naţiuni. Orientarea politică joacă de asemenea un rol important în a decide daca trebuie sau nu să accepte o anumită naţiune, dat fiind că organizaţia a fost parţial fondată pe ideea de : „determinare de sine”. După ce toţi aceşti factori au fost luaţi în considerare , este uşor de văzut de ce durează atât de mult în luarea deciziilor cu privire la acceptarea unui stat ca membru al Uniunii Europene. Orice decizie luată în grabă ar putea avea un impact socio-economic de durată asupra celorlalţi membrii ai uniunii, şi i-ar face mai temători în admiterea noilor membrii.

Uniunea Europeana s-a lărgit încă de când a fost creată, la începutul anilor 1950. Membrii fondatori au chemat oamenii Europei” care împărtăşesc ideile lor pentru a se alătura eforturile acestora”. De atunci, a crescut de la sase membrii la nouă, zece, douăsprezece,până la 27 de ţări membre câte sunt în prezent. Procesul este într-o continuă creştere. Uniunea Europeana negociază cu Turcia, şi în momentul în care ţara va reuşi să îndeplinească criteriul promovării politice, incluzând respectul pentru drepturile omului , există posibilitatea acceptării în Uniunea Europeana.

Ultima lărgire este o consecinţă a naturii Uniunii Europene. Succesul şi valorile uniunii sunt bazate pe atragerea succesivă a noilor membrii, de la ţări cu o largă varietate având un fundal economic şi politic. Integrarea lor în Uniunea Europeana a adâncit calitatea UE, atât pentru ţările membre deja existente cât şi pentru cele noi. Fiecare lărgire succesivă a adus beneficii cetăţenilor Europei, noi oportunităţi afacerilor Europene şi o acceptare mai mare a normelor de la consumator, şi politica împrejurimilor a drepturilor politice şi a previziunilor sociale. Creşterea organică a îmbogăţit Europa ca un întreg.

Lărgirea este una dintre cele mai importante oportunităţi pentru Uniunea Europeană începând cu secolul al XXI lea. Cerinţele sale istorice sunt de a promova integrarea continentului prin mijloace de pace, extinzând o zonă de stabilitate şi prosperitate la noii membrii. În Iunie 1993, la Summitul de la Copenhaga, europenii declarau „ ţările asociate ale Europei Centrale şi de Est care dacă îşi doresc aşa mult , vor deveni membre ale Uniunii”. În Decembrie 1997, la Luxemburg , Consiliul European lansa procesul care va face mărirea posibilă. Acel proces îmbrăţişa aderarea a 13 ţări: România, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta , Polonia, Republica Slovacă, Slovenia şi Turcia. Promovarea negocierilor le avea în vizor pe primele 12 tari, şi în iunie 2001 la Goteborg , Consiliul European afirma că obiectivul este să completeze Uniunea până la sfârşitul anului 2002, cu acele ţări care erau pregătite de a se alătura , pentru a face parte ca membrii la alegerile Parlamentului European din 2004.

Beneficiile lărgirii sunt atât economice cât şi politice, şi pot fi rezumate ca :

• Extinderea unei zone de pace, stabilitate şi prosperitate în Europa va spori securitatea tuturor oamenilor

• Adăugarea a mai mult de 100 milioane de oameni, într-o rapidă creştere economică, la piaţa de 370 milioane a Uniunii Europene va intensifica creşterea economică şi va crea locuri de muncă atât în statele membre vechi cât şi în cele noi.

• Se va înregistra o calitate mai bună a vieţii cetăţenilor din Europa , noii membrii adoptând politicile Uniunii Europene pentru protecţia mediului şi luptei împotriva crimei, a drogurilor şi a imigrării ilegale.

• Lărgirea va întări rolul Uniunii Europene în lumea afacerilor - în politica străină şi a securităţii, politica comerţului, şi alte domenii ale guvernării globale.

CAPITOLUL I

UNIUNEA EUROPEANĂ –TRECUT

1.1 Comunităţile Europene

În urma propunerii lui Robert Schuman , Franţa, Germania, Belgia, Ţările de Jos şi Luxemburg , fondau Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului(CECO). Tratatul acestei organizaţii a fost semnat la Paris pe data de 18 aprilie 1951, un an mai târziu de la declaraţia din data de 9 Mai Cu o validitate de 50 de ani, tratatul intra în vigoare pe data de 23 Iulie 1952.

Tratatul instaurează o piaţa comună a cărbunelui şi oţelului, suprima drepturile vamelor şi restricţiile cantitative , făcând posibilă libera circulaţie a mărfurilor şi suprimând toate măsurile discriminatorii , protecţia sau subvenţiile, care vor fi acordate de statele semnatare la producţia lor naţionala. Gestiunea producţiei comunităţii este plasată în controlul Autorităţii Înalte, condusă iniţial de Jean Monnet.

Punerea în aplicare a tratatului s-a făcut în mai multe etape, cu punerea în aplicare a unei perioade de adaptare pentru industriile naţionale, iar piaţa nu a fost în totalitate deschisă , decât pe 18 februarie 1953 pentru carbon şi minereul de fier şi pe data de 1 mai 1953 pentru oţel

Preview document

Integrarea Economică Europeană - Pagina 1
Integrarea Economică Europeană - Pagina 2
Integrarea Economică Europeană - Pagina 3
Integrarea Economică Europeană - Pagina 4
Integrarea Economică Europeană - Pagina 5
Integrarea Economică Europeană - Pagina 6
Integrarea Economică Europeană - Pagina 7
Integrarea Economică Europeană - Pagina 8
Integrarea Economică Europeană - Pagina 9
Integrarea Economică Europeană - Pagina 10
Integrarea Economică Europeană - Pagina 11
Integrarea Economică Europeană - Pagina 12
Integrarea Economică Europeană - Pagina 13
Integrarea Economică Europeană - Pagina 14
Integrarea Economică Europeană - Pagina 15
Integrarea Economică Europeană - Pagina 16
Integrarea Economică Europeană - Pagina 17
Integrarea Economică Europeană - Pagina 18
Integrarea Economică Europeană - Pagina 19
Integrarea Economică Europeană - Pagina 20
Integrarea Economică Europeană - Pagina 21
Integrarea Economică Europeană - Pagina 22
Integrarea Economică Europeană - Pagina 23
Integrarea Economică Europeană - Pagina 24
Integrarea Economică Europeană - Pagina 25
Integrarea Economică Europeană - Pagina 26
Integrarea Economică Europeană - Pagina 27
Integrarea Economică Europeană - Pagina 28
Integrarea Economică Europeană - Pagina 29
Integrarea Economică Europeană - Pagina 30
Integrarea Economică Europeană - Pagina 31
Integrarea Economică Europeană - Pagina 32
Integrarea Economică Europeană - Pagina 33
Integrarea Economică Europeană - Pagina 34
Integrarea Economică Europeană - Pagina 35
Integrarea Economică Europeană - Pagina 36
Integrarea Economică Europeană - Pagina 37
Integrarea Economică Europeană - Pagina 38
Integrarea Economică Europeană - Pagina 39
Integrarea Economică Europeană - Pagina 40
Integrarea Economică Europeană - Pagina 41
Integrarea Economică Europeană - Pagina 42
Integrarea Economică Europeană - Pagina 43
Integrarea Economică Europeană - Pagina 44
Integrarea Economică Europeană - Pagina 45
Integrarea Economică Europeană - Pagina 46
Integrarea Economică Europeană - Pagina 47
Integrarea Economică Europeană - Pagina 48
Integrarea Economică Europeană - Pagina 49
Integrarea Economică Europeană - Pagina 50
Integrarea Economică Europeană - Pagina 51
Integrarea Economică Europeană - Pagina 52
Integrarea Economică Europeană - Pagina 53
Integrarea Economică Europeană - Pagina 54
Integrarea Economică Europeană - Pagina 55
Integrarea Economică Europeană - Pagina 56
Integrarea Economică Europeană - Pagina 57
Integrarea Economică Europeană - Pagina 58
Integrarea Economică Europeană - Pagina 59
Integrarea Economică Europeană - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Integrarea Economica Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Tratatul de la Lisabona și modificările aduse structurii instituționale

Introducere Viitorul Uniunii Europene este conditionat de succesul procesului de reforma, care implica institutiile acesteia. Sistemul...

Elemente Conceptuale și Metodologice Privind Globalizarea

1.1 Aspecte generale privind globalizarea 1.1.1 Definiţii În 1962, Marshall McLuhan a adus pentru prima dată termenul de "global" în cartea sa...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Monetar-Europeana

1. INTRODUCERE Dacă la nivel mondial se găsesc cu greutate soluţii de combatere a efectelor negative ale globalizării financiare, iar colaborarea...

Integrare Economică

Prezentarea capitolelor Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt termenul de integrare...

Procesul de Integrare Economică Europeană al Estoniei

Estonia este cea mai mică dintre candidatele central-europene, si economia ei foarte liberală o pune în prima linie în vederea aderării. Dar...

Integrarea Economică Europeană - Factor Explicativ al Facilitării și Impulsionării Comerțului intra-european

1. Introducere Aprofundarea construcţiei europene semnifică progresul gradual al integrării economice spre etapele sale superioare, adică calea...

Integrarea Economică Europeană

Consiliul Uniunii Europene 1. Consideraţii generale Consiliul Uniunii Europene (înainte de Maastricht, al Comunităţilor Europene) este cunoscut...

Istoria Economiei Europene

1. Aspecte integrate privind periodizarea istoriei economiei europene in context universal Problema periodizării istoriei economice universale...

Integrarea economică europeană

1. Termenul de integrare economică. Etapele procesului integraţionist.Concepte. Pelkmans – integrarea drept un proces de eliminare graduală a...

Integrare economică europeană - raport de țară Germania

Abstract: Acest proiect are ca obiectiv analiza integrării economice și politice a Germaniei în cadrul Uniunii Europene, într-un context mai larg...

Ai nevoie de altceva?