Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14685
Mărime: 766.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adina Martin, Roman Angela
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR PROFIL: economic, An 2, Modulul 2, Seria 5, Grupa 5

Cuprins

CAP I UNIUNEA MONETARĂ

1.1 Scurt istoric. 3

1.2 Tratatul de la Maastricht. 4

1.3 Principalele obiective ale UEM.4

1.4 Instituţiile UE.5

1.5 Tări membre cu drepturi depline şi în curs de aderare.6

CAP II MONEDA UNICĂ

2.1 Uniunea Europeană Monetară.7

2.2 Obiective majore ale UEM.8

2.3 Raportul Werner.8

2.4 Raportul Delors.9

2.5 ECU şi Sistemul Monetar European.9

2.6 Şarpele monetar.10

2.7 Apariţia pieţei monetare.15

2.8 Politica monetară.18

CAP III ROMANIA ŞI UE

3.1 România – UE.22

3.2 Preocupările BNR.23

3.3 Dolarizare – Euroizare.26

3.4 Inflaţia.33

CAP IV OPINII

4.1 Opinii ale ale persoanelor publice.35

4.2 Opinii ale autorilor proiectului.36

CAP V ANEXE

5.1 Delegaţia Comisiei Europene.37

5.2 Evoluţia inflaţiei – grafice.38

5.3 Interviuri.42

5.4 Studiu de caz – chestionar privind Integrarea României în UE.45

5.5 Bibliografie.47

Extras din document

UNIUNEA EUROPEANĂ

Tratativele pentru constituirea Uniunii Europene au început încă din 1951, cu 6 ţări: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda. Astăzi, după mai bine de 50 ani de existenţă, Uniunea Europeană are 25 de membri printre care şi România, care va adera la sfârşitul celui de-al 5-lea val, ianuarie 2007.

SCURT ISTORIC

Tratativele pentru constituirea Uniunii au fost susţinute de Robert Schuman, în 1950, ministrul de externe al Franţei, care propunea planul ce va sta la baza Counităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Cele 6 state semnatare ale tratatului vor înlătura barierele şi restricţiile cu privire la materiile prime menţionate, şi, astfel, planul lui Schuman a devenit funcţional.

Evenimente cronologice:

- 1957 – cele 6 membre fondatoare ale CECO înfiinţează Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) şi Comunitatea Economică Europeană (CEE); aceste 2 tratate au intrat în vigoare în 1958, fiind cunoscute sub numele de “Tratatele de la Roma”;

- 1987 – ţările membre ale UE de până atunci au hotărât ca fiind necesară adăugarea cooperării politice la cea economică, şi astfel a intrat în vigoare Actul Unic European;

- 1993 – se elaborează Tratatul asupra UE, Comunităţile Europene (CECO, EURATOM, CEE) înfiinţată până atunci, împreună cu Politica externă de securitate comună şi Justiţia, care devin priorităţile UE;

- 1997 – se adoptă “Agenda 2000 – pentru o Europă mai puternică şi mai extinsă”, în vederea unei noi extinderi; cererile de aderare ale celor 10 candidate sunt analizate şi se stabilesc aspecte privind reforma instituţională a UE, viziunea completă a extinderii şi opiniile Comisiei asupra candidatelor;

- 1999 – este atins obiectivul principal al Uniunii Monetare, şi anume lansarea monedei unice Euro, în 11 ţări: Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Austria, Italia, Spania, Portugalia, Finlanda şi Irlanda;

- 2001 – Euro se bucură de încredere şi Grecia devine cel de-al 12-lea stat care acceptă moneda;

- 2002 – bancnotele şi monedele Euro intră efectiv în circulaţie, în cele 12 ţări din zona Euro.

- 2004 – România a primit acceptul pentru a adera la Uniune, la 1 ianuarie 2007, cu 497 voturi pentru, 93 împotrivă şi 71 abţineri;

- 2005 – 25 aprilie, preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat la Luxemburg Tratatul de Aderare al României la UE.

TRATATUL DE LA MAASTRICHT

După dispariţia comunismului din Europa de Est , Uniunea Europeană a încercat să transmită acestor ţări o imagine democratică, nu doar imaginea unei mari pieţe ecoomice. Pentru aceasta, la 1 ianuarie 1993, când s-a constituit Piaţa Unică, s-a hotărât că este absolut necesar ca aceasta să fie urmată şi de o Uniune Economică şi Monetară. În acest scop, s-au convocat 2 conferinţe: prima pe tema Uniunii Politice, iar ce-a de-a doua referitoare la Uniunea Economică şi Monetară. La finalul reuniunii ce a avut loc la Maastricht, 9-10 decembrie 1991, s-a decis încheierea unui singur tratat, care să cuprindă deopotrivă ambele aspecte.

Tratatul de la Maastricht a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, cu toată opoziţia Danemarcei, şi problemele întâmpinate de Franţa, care şi-a modificat în prealabil Constituţia pentru a putea ratifica acest tratat. Intrarea în vigoare a acestui tratat a permis trecerea de la idea integrării economice specifică CEE, la integrarea politică, specifică Uniunii.

Chiar dacă majoritatea statelor membre nu au vrut să facă referire în textul tratatului la “legătura federală”,obiectivul final este cel de creare a acestui tip de Uniune.

O primă revizuire a tratatului de la Maastricht a avut loc în 1996, prin convocarea unei Conferinţe interguvernamentale, ale cărei lucrări s-au finalizat la summit-ul din 1997, de la Amsterdam. Alte discuţii pe această temă au avut loc în 2000, la Nisa, dar nu au adus modificări semnificative Tratatului, în care elementele politice, în sens larg, apăreau în mod clar. Unele dintre ele ţin de de domeniul integrării: punerea în practică a unei cetăţenii europene veritabile, ca şi democratizarea funcţionări instituţiilor. Altele se referă la aplicarea unei politici externe de securitate comună, ca şi de definirea unui spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei comun.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE U.E.

- stimularea progresului economic şi social ; în acest scop s-a înfiinţat în 1993 Piaţa Unică, iar în 1999 a fost lansată moneda unică;

- acordarea cetăţeniei europene, care o completează şi nu o înlocuieşte pe cea naţională;

- crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie comun;

- afirmarea identităţii UE la scară largă, printr-o politică externă şi de securitate comună.

INSTITUŢII ALE U.E.

Principalii factori de decizie din U.E. sunt:

- Parlamentul European – este ales de către popoarele statelor membre;

- Consiliul European – reprezintă guvernele ţărilor membre;

- Comisia Europeană – este organism executiv, cu drept de a iniţia legi;

- Curtea de Justiţie – asigură compatibilitatea legilor ţărilor membre cu Dreptul European;

- Curtea de Conturi – responsabilă de controlul folosirii fondurilor comunitare;

Aceste instituţii sunt sprijinite în demersul lor de a realiza Uniunea şi de alte organisme:

- Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor UE;

- Avocatul Poporului în U.E. – se ocupă de plângerile cetăţenilor cu privire la administraţia la nivel european;

- Banca Europeană de Investiţi – instituţie financiară a UE;

Banca Centrală Europeană – direct răspunzătoare de politica monetară în zona Euro.

VALORI EUROPENE ¹

Uniunea se bazează pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept şi a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie şi egalitate între bărbaţi şi femei.

SIMBOLURILE U.E

- Steagul – cele 12 stele aşezate în cerc, pe un fond albastru, semnifică unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Istoria steagului începe din 1955, dar oficial a fost adoptat ca steag al Comunităţii Europene în 1986, fiind utilizat de către toate instituţiile europene;

Cercul reprezintă solidaritate şi armonie, iar stelele perfecţiunea (şi nu numărul statelor

membre, cum s-ar putea crede - de fapt, membre sunt în prezent 23 + Bulgaria şi România, în curs de aderare).

- Imnul – Consiliul Europei a ales ultima ca imn ultima parte a Simfoniei a 9-a a lui Beethoven, “Oda bucuriei” - 1985;

- Deviza UE – “Unitate în diversitate “, a fost menţionată prima dată oficial în Tatatul de Instituire a unei Constituţii pentru Europa, încheiat în 2004; semnifică faptul că europenii îşi unesc eforturile pentru a menţine împreună pacea şi prosperitatea;²

- Ziua Europei – a fost stabilită data de 9 mai, când ministrul de externe al Franţei, Robert Schuman, a dat o declaraţie de presă, prin care chema Franţa, Germania şi celelalte popoare să-şi unească producţiile de cărbune şi oţel.Decizia de a sărbători ziua Europei a fost luată în 1958 de către cele 10 state membre la acea dată.

- Moneda unică – EURO – numele monedei unice a fost decis în 1995, la Madrid, bazele acestei monede fiind puse încă din 1992, prin tratatul de la Maastricht.

Euro a intrat în circulaţie, începând cu ianuarie 2002, doar în cele 12 state, din cele 15 care au adoptat moneda unică.

Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera grecească €, simbol al legăturii dintre leagănul civilizaţiei şi democraţiei şi prima litară din cuvântul Europa; cele două linii paralele, din reprezentarea grafică, sunt un simbol al stabilităţii Euro.

Preview document

Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 1
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 2
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 3
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 4
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 5
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 6
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 7
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 8
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 9
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 10
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 11
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 12
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 13
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 14
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 15
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 16
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 17
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 18
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 19
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 20
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 21
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 22
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 23
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 24
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 25
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 26
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 27
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 28
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 29
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 30
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 31
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 32
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 33
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 34
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 35
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 36
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 37
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 38
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 39
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 40
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 41
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 42
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 43
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 44
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 45
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 46
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 47
Integrarea Monetară Europeană și Problemele Monedei Unice - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Integrarea Monetara Europeana si Problemele Monedei Unice.doc

Alții au mai descărcat și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Perspective Macroeconomice Privind Aderarea României la Moneda Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă intitulată „Perspective macroeconomice privind aderarea României la moneda europeană” mi-am propus să realizez un...

Sistemul Monetar Internațional - Istoric și Perspective

INTRODUCERE Această lucrare argumentează că sistemul de economie internaţională Bretton Woods se cuvine să reflecte experienţele şi cunoştinţele...

Economie Europeană

A.“Analizati evolutia UE dupa anul 2000 din perspectiva obiectivelor Strategiei Europa 2020” Introducere Uniunea Europeană este o uniune...

Caracterizarea Procesului de Convergență Economică în Cazul României

INTRODUCERE Integrarea economică și monetară reprezintă o etapă cheie în integrarea economiilor europene. Aceasta implică coordonarea politicilor...

Criterii de convergență nominală. cazul României

Potrivit calendarului de adoptare a monedei unice europene, ţara noastră va trece la euro în intervalul 2012-2014. Însă, pentru a adopta moneda...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Economie Europeana

CURS 1. CONCEPTUL DE INTEGRARE 1. INTEGRARE ÎN SENS GENERAL În sens general, integrarea reprezintă ajustarea reciprocă a elementelor...

Te-ar putea interesa și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Moneda Euro

INTRODUCERE Moneda unica este unul din cele mai incitante proiecte economice realizate vreodata. De altfel, implicatiile introducerii unei monede...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase...

Zona Euro

INTRODUCERE Se ştie foarte clar că moneda euro a fost creată pentru a contrabalansa puterea în creştere a dolarului. Înainte de primul război...

Banca Centrala Europeana - Politica Monetara

CAP. 1. Premisele si evolutia Europei monetare Inceputurile procesului de integrare europeana se plaseaza in anii 50, o data cu Planul Schuman...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro începe aproximativ cu 50 de ani în urmă prin semnarea în anul 1957 a Tratatului de la Roma de către cele şase...

Integrare Monetaro-Europeana

Economia mondiala contemporana a cunoscut în ultimele decenii o evolutie complexa, deseori contradictorie: pe de o parte, o internationalizare a...

Ai nevoie de altceva?