Intocmire Plan Credit Banca

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 281
Mărime: 45.60KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CUPRINS

Introducere:

Capitolul I:Sistemul bancar

1.1. Instituţii financiar bancare: apariţie funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar actual

1.2. Tipuri de bănci

1.3. Sistemul financiar – bancar şi de asigurări existent în România

Capitolul II: Creditul bancar

2.1 Continutul,trasaturile si clasificarea creditului

2.2Creditul bancar.Forme si functii

2.2.1Caracteristicile si formele contului bancar

2.2.2Functiile creditului bancar

CapitolulIII:Studiu privind acordarea unui credit de catre BCR SA

3.1.S.C. PROFIT SRL-prezentare generala

3.2. Analiza economico-financiara

3.2.1. Analiza situatiei economice in contextul pietei

3.2.2. Analiza financiara

3.3.Planul de afaceri

3.3.1.Proiectul si obiectivele lui

3.3.2.Evaluarea investitiei

3.3.3.Informatii privind datele de desfaceresi promovarea produselor

3.3.4.Informatii financiare privind activitatea trecuta a firmei

3.3.5.planul de finantare a investitiei si proiectele financiare pentru perioada de rambursare a

rambursare a creditului

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

1 riscul de nerambursare;

2 riscul lipsei de lichiditate;

3 riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

4 riscul de capital;

5 riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

CAPITOLUL I

1.1. Instituţii financiar bancare: apariţie funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar actual.

Instituţiile implicate în asigurarea legăturii sectorului monetar, cu economia, prin intermediul pieţei monetare şi a pieţei capitalurilor, sunt denumite intermediari financiari, din care fac parte sectorul bancar şi instituţiile financiare nebancare, cum ar fi casele de afaceri, societăţi de construcţii, companii de asigurări, fonduri de pensii, trusturi de investiţii.

Băncile au apărut cu multe secole în urmă; iniţial, activităţile bancare s-au limitat la păstrarea valorilor imobiliare ce le erau încredinţate şi la executarea plăţilor ordonate de clienţi. Forma modernă de organizare a unităţilor bancare a fost prefigurată de Banca din Amsterdam (1609) şi apoi de Banca Angliei (1694). Datorită unui amplu proces de dezvoltare şi perfecţionare, băncile contemporane şi ceilalţi intermediari financiari s-au impus in ultimul secol ca un agent economic angrenat foarte activ.

Băncile, instituţiile financiare, societăţile de asigurări – private, publice, mixte – reprezintă acel agent economic agregat care îndeplineşte rolul de intermediar financiar între ceilalţi agenţi economici, gestionează instrumentele monetare şi pârghiile financiare ale unei ţări.

Serviciile financiar - bancare, indiferent de forma de proprietate a celor care le prestează, se desfăşoară pe bază comercială, lucrativă. Băncile au îndeplinit şi îndeplinesc două categorii de funcţii: active şi pasive.

Principala funcţie activă a băncilor comerciale constă în acordarea de împrumuturi solicitanţilor care întrunesc condiţiile de bonitate financiară: capacitate economică a unei persoane fizice sau juridice de a restitui, la scadenţă, creditele contractate împreună cu dobânzile aferente, respectiv încrederea pe care o inspiră un solicitant de credite.

Împrumuturile se acordă fie pe seama capitalurilor proprii ale băncilor, fie pe cea a soldului activ rezultat din diferenţa relativ permanentă dintre depunerile clienţilor şi restituirile medii solicitate de aceştia la un moment dat.

Băncile mai desfăşoară şi alte servicii bancare active: gestionarea conturilor deponenţilor, organizarea înfiinţării de societăţi comerciale şi plasarea titlurilor de valoare ale acestora.

Principala funcţie pasivă a organizaţiilor financiar - bancare şi de asigurări se referă la primirea spre păstrare a economiilor populaţiei şi agenţilor economici nonfinanciari (depozitul). Alte funcţii pasive îndeplinite de instituţiile bancare constau în: primirea de depuneri a unor clienţi pentru a executa din ele diferite plăţi la ordinele acestora, conducerea operaţiunilor de casă ale întreprinderilor şi instituţiilor care solicită acest lucru.

Preview document

Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 1
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 2
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 3
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 4
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 5
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 6
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 7
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 8
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 9
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 10
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 11
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 12
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 13
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 14
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 15
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 16
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 17
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 18
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 19
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 20
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 21
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 22
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 23
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 24
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 25
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 26
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 27
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 28
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 29
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 30
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 31
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 32
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 33
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 34
Intocmire Plan Credit Banca - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Intocmire Plan Credit Banca.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Evolutia Inflației în România

1.GENERALITAŢI Inflația este denumirea dată unui dezechilibru major prezent în economie, la nivel de stat, definit în general ca şi o creștere...

Prețuri și Concurență

Capitolul I CONCURENŢA 1. Obiectivele capitolului: - însuşirea noţiunilor şi regulilor de bază privind concurenţa; - însuşirea procedurilor...

Te-ar putea interesa și

Practica BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată...

Practica Bancara - Banca Comerciala Carpatica

Prezentarea Băncii Banca Comerciala Carpatica a fost infiintata la Sibiu in data de 15 iulie 1999. In urma cu noua ani, la initiativa unor oameni...

Plan de Afaceri SC Roli Trans SRL

Introducere Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale

1.1. SISTEMUL BANCAR 1.1.1. Conţinutul sistemului bancar Sistemul bancar reprezintă totalitatea băncilor care funcţionează în economie într-o...

Linia de Credit - Credit pentru Capital de Lucru

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unor institutii de credit care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Fundamentarea Economica a Planului de Afaceri la SC Spicul SA Bucuresti

Capitolul I Planul de afaceri- instrument al managementului performant al firmei Managementul practicat de unităţile economice trebuie să ţină...

Monografie Piraeus Bank România

1. Prezentare Piraeus Bank România. Istoric și evoluție 1.1. Scurtă prezentare evolutivă a Piraeus Bank Fondată în 1916, Piraeus Bank face parte...

Ai nevoie de altceva?