Intocmirea si Analiza Bilantului Contabil

Imagine preview
(7/10 din 8 voturi)

Acest proiect trateaza Intocmirea si Analiza Bilantului Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 93 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Contabilitate

Cuprins

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI
1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a rezultatului activitatii firmei .. 2
1.2. Structura generala a bilantului contabil .. 4
1.3. Contul de profit si pierderi si performanta întreprinderii .. 9
1.4. Anexa la bilant: necesitate informationala .. 18
1.5. Raportul de gestiune .. 22
1.6. Studiu comparativ asupra bilantului .. 24

2. PARTICULARITATI ALE S.C FAUR S.A. - INFLUENTA ACESTORA ASUPRA MODULUI DE ORGANIZARE A CONTABILITATII
2.1. Prezentarea S.C.”FAUR”S.A .. 36
2.2. Fluxul de prelucrare a datelor in contabilitate .. 40
2.3. Modul de organizare a contabilitatii la S.C. “FAUR”S.A .. 44

3. INTOCMIREA SI REDACTAREA BILANTULUI CONTABIL
3.1. Reglementari juridice privind întocmirea, verificarea si certifcarea bilantului contabil (tabelul 3.1): .. 54
3.2. Lucrari preliminare întocmirii bilantului contabil .. 55
3.3. Redactarea si certificarea bilantului contabil .. 67

4.ANALIZA PE BAZA DE BILANT
4.1. Analiza situatiei patrimoniale .. 72
4.2. Analiza situatiei financiare .. 82

5. VALORIFICAREA DATELOR DIN LUCRARILE DE SINTEZA IN PROCESUL DE CONDUCERE AL UNITATII ECONOMICE
5.1. Remarcarea valentelor de informare ale lucrarilor de sinteza in contextul utilizarii tehnicii moderne de calcul .. 87
5.2. Îmbunatatirea sistemului informatic al S.C.”FAUR”S.A .. 90

BIBLIORGAFIE

Extras din document

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI

1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a rezultatului activitatii firmei.

1.1.1.Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile informationale.

Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat de informatii economice complexe, care se obtin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse si care sunt necesare pentru organizarea, conducerea si desfasurarea activitaiii economice

Contabilitatea este apreciata ca fiind cel mai important element al sistemului informational economic al unei organizatii deoarece:

a) sistemul informational contabil permite administratorilor si utilizatorilor externi de informatii contabile sa obtina o imagine asupra intregii organizatii;

b) sistemul informational contabil leaga alte sisteme informationale importante ale organizatiei (cum sunt cele aferente marketingului, personalului, productiei, de cercetare dezvoltare, etc.).

Desi gama de obiective ale contabilitatii este foarte diversa, o analiza temeinica a acestora nu poate sa neglijeze faptul ca produsele finale ale oricarui sistem contabil sunt documentele de sinteza, iar oferta de informatii contabile depinde de utilizatori si necesitatile lor de informare.

In anul 1971, la initiativa organismului profesiei contabile americane, a fost creat un grup de lucru, cu misiunea de a studia obiectivele situatiilor financiare. Raportul a prezentat o lista a obiectivelor, pe primul loc figurând furnizarea de informotii utile luarii deciziilor economice.

1.1.2. Bilantul – componenta fundamentala a documentelor de sinteza.

In masura în care obiectivul contabilitatii – acela de a da o imagine fidela patrimoniului, rezultatelor si situatiei financiare – a fost atins, o sinteza a tuturor elementelor constitutive ale activitatii acesteia trebuie comunicata utilizatorilor care au nevoie si au dreptul la aceasta.

Acest deziderat este înfaptuit prin întocmirea unor documente financiare (de sinteza) ce prezinta într-o maniera sintetica, fidela, clara si completa, respectând o anumita periodicitate si anumite reguli de întocmire, ansamblul aspecelor economico-financiare ale întreprinderii.

Aceste documente reprezinta punctul final în cadrul ciclului de prelucrare a datelor si punctul de plecare în valorificarea informatiei finan- ciar-contabile.In cadrul lucrarilor de sinteza se încadreaza: bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant. Acestea sunt însotite de raportul de gestiune.

In întelegerea curenta, documentul oficial folosit pentru reprezntarea înceierii exercitiului financiar, este bilantul contabil.Acesta are o pozitie de baza în cadrul lucrarilor de sinteza. Celelalte componente (contul de profit si pierdere, anexa la bilant si raportul de gestiune) sunt de natura sa completeze informatiile din bilant.

Bilantul este prima componenta fundamentala a documentelor de sinteza contabila.De la prima definitie data de “ cântar al averii în corelatie cu surele sale de dobândire “, bilantul a facut obiectul unor preocupari permanente, practice si teoretice.

In normele si standardele internationale, precum si în unele lucrari de specialitate, apare sub diferite denumiri cum ar fi: situatii financiare, documente contabile de sinteza, conturi anuale.In contabilitatea româneasca s-a apelat la termenul de bilant contabil.

Pe plan european preocuparile de armonizare a contabilitatii diferitelor tari sunt vechi.In anul 1968 s-a difuzat tarilor membre ale Pietei Comune un Cadru Contabil General, iar în anul 1978 s-a emis Directiva a IV-a cu aplicare în tarile Pietei Comune, prin care se stabilesc documente de sinteza contabila aproximativ similare si reguli de evaluare a patrimoniului. Fiecare tara a adus însa, anumite elemente specifice în concretizarea solutiilor practice de aplicare a normelor contaile armonizate recomandate de organismele internationale.

Fisiere in arhiva (2):

  • Cuprins.doc
  • Intocmirea si Analiza Bilantului Contabil.doc