Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la SC Textil-Grup SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la SC Textil-Grup SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daniele Buzoianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAP. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A INTREPRINDERII
1.1. SCURT ISTORIC pag 4
1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE pag 5
1.3. PREZENTAREA RESURSELOR INTREPRINDERII:FINANCIARE,UMANE , MATERIALE pag 6
CAP. 2 IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA INTREPRINDERII
2.1.MACROMEDIUL INTREPRINDERII ŞI INFLUENŢA COMPONENTELOR
ACESTUIA ASUPRA ACTIVITĂŢII INTREPRINDERII pag 8
2.2. MICROMEDIUL FIRMEI ŞI INFLUENŢA COMPONENTELOR ACESTUIA ASUPRA ACTIVITĂŢII FIRMEI pag 12
2.3. RELAŢIA INTREPRINDERE- PIAŢA pag 14
2.4.OBIECTIVE ECONOMICE ALE FIRMEI ÎN CONDIŢIILE PIEŢEI
CONCURENŢIALE pag 15
CAP. 3 FUNCŢIUNILE INTREPRINDERII
3.1.FUNCŢIUNILE COMPONENTE ALE SISTEMULUI ORGANIZĂRII PROCESUALE A FIRMEI pag 17
3.2 MECANISMUL FUNCŢIONĂRII INTREPRINDERII pag 21
3.3. INTERDEPENDENŢA FUNCŢIUNILOR FIRMEI pag 22
CAP. 4 STRUCTURA ORGANIZATORICĂA FIRMEI
4.1. PREZENTAREA ŞI ANALIZA STRUCTURII FUNCŢIONALE pag 23
4.2 PREZENTAREA ŞI ANALIZA STRUCTURII OPERAŢIONALE pag 28
4.3. DOCUMENTE DE FORMALIZARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE pag 30
4.4. ORGANIZAREA INFORMALĂ INTREPRINDERII pag 35
4.4.1 TIPURI DE GRUPURI ÎN ORGANIZAREA INFORMALĂ pag 36
4.4.2 AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE ORGANIZĂRII INFORMALE pag 37
CAP. 5 STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII PLANUL, CA
INSTRUMENT DE CONCRETIZARE ŞI REALIZARE A LOR
5.1. IMPORTANŢA STRATEGIILOR ECONOMICE PENTRU ACTIVITATEA INTREPRINDERILOR pag 39
5.2 ELABORAREA STRATEGIEI ECONOMICE A INTREPRINDERII pag 40
5.3.1 ELABORAREA PLANULUI ECONOMIC AL INTREPRINDERII pag 44
5.3.2 ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI AL INTREPRINDERII(pe sectiuni) pag45
CAP. 6 EFICIENŢA ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII S.C.TEXTIL-GRUP.S.A
6.1. INDICATORI DE EXPRIMARE A EFICIENŢEI ECONOMICE. pag..47
6.2. POSIBILITĂŢI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ECONOMICE pag 48
CAP.7 CONCLUZII ŞI PROPUNERI pag 49
BIBLIOGRAFIE pag50

Extras din document

Capitolul I - Prezentarea generală a interprinderii

1.1. Scurt istoric

S.C.Textil-Grup.S.A a luat fiinţă în iulie 1997.Este persoană juridică

activiatea în conformitate cu legile române şi statutul ei.

Sediul societăţii este în Oradea,strada Mihai Viteazul,numărul 53.

Compania a fost fondată pe baza unei moşteniri acordate patronului firmei,Popescu Constantin. Iniţial ,firma a fost un magazin de îmbrăcăminte adusă din import,după care în urma caştigurilor considerabile,în anul 1999 firma se extinde căpătand dimensiuni mai mari.Popescu Constantin deschide astfel o societate proprie,deschizându-şi propriul atelier de confectii textile,numită S.C.Textil-Grup.S.A

S.C.Textil-Grup.S.A. are codul fiscal R150660 şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J03230/1998.

Capitalul social iniţial al societaţii a fost de 179.219.000 lei,fiind împărţit în 13.546 de acţiuni cu o valoare nominală de 5000 lei.Capitalul social actual este de 3.502.735.000 lei,divizat in 135.427 acţiuni a 18.501 lei fiecare.

1.2. Obiectul de activiate al firmei

Firma S.C.Textil-Grup.S.A s-a dezvoltat constant,la fel şi gama de ţesături,astfel că în anul 2006 a devenit una dintre cele mai renumite şi moderne fabrici din Europa.

Compania are o linie de producţie completă : filatură-ţesătorie, finisaj-confecţii ,care a fost modernizată pe parcurs,prin investiţii anuale,ceea ce permite obţinerea de produse la standarde internationale.

Obiectul de activiatate conform statutului este reprezentat de:

- producţia ,inclusiv aprovizionarea şi importul pentru producţie şi desfacere pe piaţa internă şi externă a produselor textile;

- operaţiuni de import-export,produse şi servicii,operaţiuni specializate de comerţ exterior (leasing,licitaţii,ipoteca,reprezentanţa)

- prestări de servicii în domeniul : transportul de materiale şi persoane intern şi internaţinal; interprinderi de materiale sau imobiliare în sistem de comision sau reprezentanţa comercială; interprinderi şi cumpărături active si acţiuni de catre acţionarii S.C.Textil-Grup.S.A.

Produsele principale ale firmei sunt ţesăturile,stofele,confecţii pentru dame şi bărbati.Firma dispune de o gama diversă de sortimente şi culori,ce se adresează familiilor,în general,persoanelor dinamice,sportive,dar şi oamenilor de afaceri,toate acestea pentru a satisface cerinţele tuturor clienţilor,indiferent de varstă.

Firma produce o gama de articole de ultimă modă, având ca principală misiune de a îndeplini obiectivele clienţilor prin calitatea superioară oferită la preţuri minime.

1.3. Resursele interprinderii (financiare,umane,materiale)

Firma beneficiază de o echipă de conducere formată din: Adunarea Generală a Acţionarilor,Consiliul de Administraţie,Comisia de cenzori.

Adunarea Generală a Acţinarilor este organul de conducere care decide asupra activităţii societăţii şi adopta politica economică şi comercială.

Societatea este administrată de Consiliul de Administraţie compus din 7 persoane alese de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani.Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte,care are şi calitatea de director general.

Gestiunea societăţii este verificată de Comisia de Cenzori formată din 3 membrii aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Directorul general al societăţii este ajutat de directorul executiv tehnic şi de directorul executiv economic.

Directorul tehnic este conducătorul direcţiei de producţie.

Directorul economic are în subordine următoarele compartimente:

- biroul financiar -> contabilitate -> preţuri;

- oficiul de calcul;

- biroul de aprovizionare.

S.C.Textil-Grup.S.A. deţine 230 de angajaţi cu funcţii şi calificări corespunzatoare,definite în fisa postului.

Firma foloseşte drept materii prime,produse de cea mai buna calitate

cum ar fi mătase,in,bumbac,stofă,toate importate din Turcia.

Profitul firmei provine din vânzarea produselor,iar plata angajatilor se face exclusiv din încasări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la SC Textil-Grup SA.doc

Alte informatii

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Faculatea de Ştiinţe Economice Specializarea:Administrarea Afacerilor