Inventarierea patrimoniului

Proiect
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4941
Mărime: 39.43KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. Inventarierea

I.1 Definirea,obiectul,scopul şi momentele obligatorii de inventariere.5

I.2 Funcţiile inventarierii .6

I.3 Clasificarea inventarierii.7

I.4 Etapele inventarierii.8

I.4.1 Pregătirea inventarierii.8

I.4.2 Inventarierea propriu-zisă.9

I.4.3 Stabilirea si regularizarea diferenţelor la inventar .12

I.4.3.1 Confruntarea fapticului cu scripricul.12

I.4.3.2 Stabilirea lipsurilor cu plusurile constatate.13

I.4.3.3 Compensarea lipsurilor cu plusurile constatate.13

I.4.3.4 Aplicarea scăzămintelor legale.14

I.5 Documente utilizate pentru efectuarea inventarierii.14

CAPITOLUL II. Contabilitatea inventarierii – Studiu de caz

II.1 Completarea documentelor specifice inventarierii gestiunii entităţii „Raiul

Dulce” SRL.15

II.2 Înregistrarea în contabilitatea financiară a diferenţelor cantitative şi a diferenţelor valorice.23

Bibliografie.25

Extras din document

Argument

Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ si de pasiv,cantitativ-valoric sau numai valoric,după caz,în patrimoniul unităţii la data la care aceasta se efectuează.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi a valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Inventarierea ca procedeu al metodei contabilităţii îndeplineşte trei funcţii:

1) Funcţia de control a concordanţei dintre informaţiile furnizate de contabilitate şi realitate;

2) Funcţia de stabilire a situaţiei nete şi rezultatul exerciţiului;

3) Funcţia de calcul şi evidenţa stocurilor, consumurilor şi vânzărilor;

În capitolul I am prezentat noţiuni generale despre inventariere, am

precizat funcţiile inventarierii, am clasificat inventarierea după criteriile date, am precizat şi am descris etapele inventarierii, am confruntat fapticul cu scripticul, am stabilit lipsurile şi le-am compensat cu plusurile constatate aplicând totodată şi scăzămintele legale, de asemenea am precizat documentele utilizate pentru identificarea inventarierii.

În capitolul II am completat documentele specifice inventarierii gestiunii entităţii „Raiul Dulce” SRL şi am înregistrat în contabilitatea financiară diferenţele cantitative şi valorice ale tuturor elementelor patrimoniale existente în societatea comercială „Raiul Dulce” SRL astfel realizând studiul de caz.

CAP 1. Inventarierea

I.1 Definirea,obiectul,scopul şi momentele obligatorii de inventariere Din punctul de vedere al contabilităţii,inventarierea este un procedeu de verificare faptică,valorică şi cantitativă sau numai valorică a existenţei şi stării mijloacelor economice ,a creanţelor şi datoriilor unei unităţi patrimoniale,la un moment dat.

Obiectul inventarierii îl constituie

• Elementele patrimoniale proprii;

• Bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu,aparţinând altor persoane juridice sau fizice;

• Bunurile aflate la terţi;

Scopul:

• Determinarea reală a patrimoniului;

• Asigurarea integrităţii patrimoniului;

• Repartizarea în timp a cheltuielilor şi a veniturilor;

• Constatarea creşterilor sau deprecierilor valorilor contabile ale elementelor patrimoniale prin stabilirea valorii actuale şi a valorii de utilitate;

• Stabilirea şi evacuarea elementelor patrimoniale care sunt aduse ca aport în natură la capitalul social.

Momente în care se efectuează inventarierea:

Inventarierea se efectuează în mod obligatoriu,în următoarele momente:

a) La începutul activităţii unei unităţi;

b) Cel puţin o dată pe an,pe parcursul funcţionării unităţii;

c) În cazul fuziunii,divizării sau încetării activităţii unei unităţi;

d) În cazul calamităţilor naturale sau al unor cazuri de forţă majoră;

e) În cazul predării-primirii gestiunii;

f) În cazul spargerii sau la cererea organelor de control,cu prilejul efectuării controlului;

g) În cazul modificării preţurilor bunurilor;

h) Ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert,decât prin inventariere.

Bibliografie

1. BELVERD, E. Needles, Jr.; Henry R. Anderson; James C. Caldwell-„Principiile de bază ale contabilităţii”, Editura Arc,2000.

2. BARRI, J. Epstein; Abbas Ali Mirza – Wiley IFRS 2005: „Interpretarea şi aplicarea Standardelor Internaţonale de Contabilitate şi Raportare Financiară”,Editura BMT Publishing House,2005.

3. CACIUC L.; C. Imbrescu; O. Megan – „Bazele teoretice ale contabilităţii”, Editura Mirton, 2006.

4. DUTESCU, A. – „Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate”,Editura de CECCAR Bucureşti, 2001.

5. HANTULIE, Cătălin, Oana Drăgan, Mihaela Andrescu – „Un ghid util în contabilitatea afacerilor”, Editura Akademos.

6. PANTEA I.P, şi Gh. Bodea – „ Contabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene”, Editura Interledo, Deva, 2007.

7. PANTEA I.P, şi Gh. Bodea – „ Contabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene”, Editura Interledo, Deva, 2008.

8. RISTEA, M. şi colaboratori – „ Contabilitatea financiară a întreprinderii”, Editura Universitară Bucureşti, 2004.

9. ***OMFP nr. 3055/2009- pentru abrobarea reglementărilor Contabileconforme cu Directivele europene,Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009.

10. ***MFP- Reglementări contabile conforme cu directivele europene,aprobate prin OMFP nr. 1752/2005 – Ghid practic -,Editura Irecson, 2006.

11. ***Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată) Legea contabilităţii. Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008.

12. ***Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003 şi MO nr. 765 din 7 septembrie 2006.

Preview document

Inventarierea patrimoniului - Pagina 1
Inventarierea patrimoniului - Pagina 2
Inventarierea patrimoniului - Pagina 3
Inventarierea patrimoniului - Pagina 4
Inventarierea patrimoniului - Pagina 5
Inventarierea patrimoniului - Pagina 6
Inventarierea patrimoniului - Pagina 7
Inventarierea patrimoniului - Pagina 8
Inventarierea patrimoniului - Pagina 9
Inventarierea patrimoniului - Pagina 10
Inventarierea patrimoniului - Pagina 11
Inventarierea patrimoniului - Pagina 12
Inventarierea patrimoniului - Pagina 13
Inventarierea patrimoniului - Pagina 14
Inventarierea patrimoniului - Pagina 15
Inventarierea patrimoniului - Pagina 16
Inventarierea patrimoniului - Pagina 17
Inventarierea patrimoniului - Pagina 18
Inventarierea patrimoniului - Pagina 19
Inventarierea patrimoniului - Pagina 20
Inventarierea patrimoniului - Pagina 21
Inventarierea patrimoniului - Pagina 22
Inventarierea patrimoniului - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Inventarierea patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Modelarea dinamică a pieței de capital

INTRODUCERE In orice economie nationala, indiferent cit de dezvoltata, piata de capital cu cele doua componente ale sale, piata primara si piata...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. BILANŢUL CONTABIL - DOCUMENT CONTABIL DE SINTEZĂ PRIVIND SITUAŢIA PATRIMONIALĂ...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Organizarea inventarierei în cadrul entității

INTRODUCERE Inventarierea reprezinta mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor...

Balanță de verificare a înregistrărilor în conturi

ARGUMENT Balanta de verificare este un procedeu specific al metodei contabilitatii care asigura respectarea in contabilitatea echilibrului...

Utilizarea tehnicilor de marchandising în amenajarea vitrinei la SC Live Imobiliare SRL

1. Merchandising- Delimitari conceptuale Merchandising-ul este o notiune care se refera la adaptarea sistemului de servicii ante si post vanzare...

Analiza performanțelor economice la nivel de firmă

Capitolul 1 - Date generale 1.1. Denumirea/Numele societatii si date de identificare ale acesteia S.C. MAREX S.R.L. a fost înfiinţată în anul...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea Patrimoniului

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea patrimoniului cu studiu de caz la o instituție publică

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN Integrarea României în Uniunea Europeană a impus introducerea auditului şi în ţara noastră....

Inventarierea Patrimoniului

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se...

Controlul Financiar de Gestiune

Introducere în problematica controlului financiar de gestiune În cea mai simplă accepţiune, controlul poate fi definit prin aprecierea...

Inventarierea Patrimoniului

Capitolul I 1.SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL 1.1PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL Datele care se culeg din activitatea economica se...

Inventarierea patrimoniului

1. Noțiuni introductive Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte...

Ai nevoie de altceva?