Investitii Directe si Finantarea Lor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Investitii Directe si Finantarea Lor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 42 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI . 3
II. DIAGNOSTICUL GLOBAL AL COMPANIEI . 5
III. DEFINIREA, INTERPRETAREA ŞI CALCULUL INDICATORILOR
3.1 ANALIZA SITUAŢIILOR FINANCIARE . 13
3.2 DIAGNOSTICUL RENTABILITĂŢII ŞI AL RISCULUI ÎNTREPRINDERII . 26
3.3 PLANIFICAREA FINANCIARĂ . 33
IV. FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTIRE . 35
V. CONCLUZII – DECIZIA DE INVESTIRE PE BAZA INDICATORILOR ANALIZAŢI . 40
VI. BIBLIOGRAFIE . 42

Extras din document

I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI

S.C. X S.A. a luat ființă sub denumirea de “TRUSTUL ALIMENTAȚIEI PUBLICE LOCALE ORADEA” (T.A.P.L.), în anul 1952, fiind înregistrată în baza certificatului nr.21/1972, la fosta secțiune financiară regională.

În baza Deciziei nr.14/22.01.1974 a Comitetului executiv al Consiliului Popular al mun. Oradea și al Certificatului nr. 193/1974 de înregistrare la Administrația Financiară a județului Bihor, întreprinderea a funcționat de la această dată sub denumirea de Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentație Publică Oradea (I.C.S.A.P.).

A funcționat pe principiul gestiunii economice, fiind înzestrată cu fonduri fixe și mijloace circulante proprii, având personalitate juridică, încheind bilanț contabil propriu, cu cont la Banca Națională, Sucursala Bihor și la Banca de Investiții Oradea.

Conform. Legii nr.9/1971 a centralizat bilanțul contabil al cantinelor restaurant pe care le-a avut în subordine. În perioada de la înființare și până în Decembrie 1989 I.C.S.A.P. Oradea a avut în subordonare, administrare și exploatare directă: unități operative de desfacere (restaurante cu formă clasică de desfacere și cu baza proprie de producție, restaurante cu autoservire cu baza proprie de producție, bufete tip “express” cu baza proprie de producție, patiserii, cofetării, bufete, baruri de zi, unități tip “Gospodina”, bufete de incintă, chioșcuri, puncte stradale), secții de producție (laborator de cofetărie, laborator de înghețată, laborator de răcoritoare, secție bucatărie caldă și rece, carmangerie), depozit (pentru băuturi, produse agro-alimentare, magazii, materiale), parc auto (cu garaj de întreținere), secție de întreținere.

S.C X S.A. a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii 15/1990, prin Decizia Prefecturii Bihor nr.212/06.11.1990, fiind succesoarea fostei I.C.S.A.P. Oradea (respectiv TAPL Oradea).

Obiectul principal de activitate al societații este "alimentația publică" (Cod CAEN 5650 Baruri și alte Activități de Servire a Băuturilor). Societatea are în administrare directă un număr de 6 unități de alimentație publică, fără personalitate juridică, toate situate în Municipiul Oradea. De asemenea, societatea are în proprietate o serie de spații comerciale, acestea fiind închiriate.

Dacă la începutul anului 1990 societatea dispunea de o rețea de 150 unități proprii de desfacere, în anul 2013 situația este complet modificată. Astfel, societatea are în administrare directă 2 unități, respectiv: Complexul “PIGALLE” din Rogerius (cofetărie, bar de zi, terasă, laborator propriu), Resto bar “COLORS”. Celelalte spații deținute în proprietate sunt închiriate unor agenți economici care desfășoară activități proprii în ele. Societatea aprovizionează cu produse de patiserie și cofetărie restaurantele hotelurilor din Băile Felix ale SC TURISM FELIX S.A., dar și alți agenți economici din municipiul Oradea. În acest scop, societatea dispune de mijloace de transport auto izoterme cu care se transportă aceste produse, dar și pentru aprovizionarea unităților proprii.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața RASDAQ. Capitalul social subscris și vărsat este de 44.946.172,50 lei. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei, capitalul social fiind împărțit în 17.978.469 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată.

II. DIAGNOSTICUL GLOBAL AL COMPANIEI

1. DIAGNOSTICUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENT

Conducerea societății

Director General al S.C. X S.A. este Popescu Cătălin, în vârstă de 59 ani, economist cu o experiență profesională de 36 de ani, care deține această funcție din anul 1990. Durata mandatului este nedeterminată.

Director Economic al S.C. X S.A. este Badea Mihai Ion, în vărstă de 51 ani, economist, cu o experiență de 30 de ani, care deține această funcție din 1995. Durata mandatului este nedeterminată.

Administrația Societății

• Popescu Cătălin – Director General la S.C. X S.A.;

• Moraru Andreea – 49 ani, inginer, experiență profesională de 26 ani, funcția inspector șef adjunct la ISC Bihor;

• Neacșu Antonia – 53 ani, inginer chimist, 10 ani Plastor S.A., perioada 1992-2011.

Participarea administratorilor la capitalul social al societății:

Administrator Număr acțiuni % din capital

Popescu Cătălin 28.064 0,1561%

Neacșu Antonia 11.079 0,0616%

Fisiere in arhiva (1):

  • Investitii Directe si Finantarea Lor.docx

Bibliografie

STANCU Ion, STANCU Dumitra, Finanțe corporative cu Excel, Ed. Economică, București, 2012
http://www.calipso-oradea.ro/
http://www.tradeville.eu/actiuni/actiuni-CAOR
www.bvb.ro/infocont/infocont14/caor120814.pdf
http://www.onlinebroker.ro/.../CAOR-Prospect_si_decizie...
http://www.calipso-oradea.ro/.../hnkvl_00.%20Note%20la...
http://www.calipsooradea.ro/.../n6hwc_05.%20Raport%20CNVM...
http://www.calipso-oradea.ro/Situatii-financiare../tcae9_00.4%20Note...pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURÃRI, BÃNCI ŞI BURSE DE VALORI