Investitiile in Economia Romaniei Contemporane

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Investitiile in Economia Romaniei Contemporane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Aurel Onica,Stefania Menter

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CUPRINS:
Întroducere 3
CAPITOLUL 1 Investiţiile în economia României contemporane 4
1.1. Conceptul de investiţie 4
1.2. Accepţiuni ale investiţiei 7
1.3. Rolul investiţiilor în România în procesul tranziţiei la
economia de piaţă 9
1.4. Tipuri de investiţii 12
1.5. Tipuri de investitori 14
CAPITOLUL 2. Investiţiile străine directe de capital şi
Firma multinaţională 15
2.1.1. Definire. Rol 15
2.1.2. Investiţiile externe – nevoie reală şi obiectivă pentru
economiile în tranziţie 17
2.1.3. I.S.D. – Factor exogen stimulator 18
2.2. Corporaţia transnaţională – principalul operator
cu investiţiile internaţionale 19
2.3. Strategii de atragere a investiţiilor străine 21
2.3.1.Crearea cadrului legislativ favorabil ISD 21
2.3.2. Accelerarea procesului de privatizare 22
2.3.3. Diminuarea şi eliminarea riscului de ţară 23
2.3.4. Integrarea europeană şi euroatlantică 23
2.4. Fluxuri ale ISD la nivel mondial 23
2.5. Promovarea investiţiilor străine orientate pe export 27
2.6. Politica ISD şi avantajele competitive 30
2.6.1 Strategii de integrare simplă 31
2.6.2. Strategiide integrare complexe 32
2.6.3. Resurse de creativitate 33
CAPITOLUL 3 Necesitatea şi formele de realizare a investiţiilor
cu capital străin în România 34
3.1. Necesitatea investiţiilor cu capital străin în România
în contextul tranziţiei la economia de piaţă 34
3.2. Forme ale investiţiilor cu capital străin 36
3.3. Capacitatea economici româneşti de a atrage investiţii străine 41
3.4. Reglementări legislative privind investiţiile cu capital
străin în România 44
3.4.1. Reglementări generale 44
3.4.1.1. Reglementarea dreptului de implementare 45
3.4.1.2. Garanţii acordate investitorilor străini 48
3.4.1.3. Drepturile investitorilor străini 49
3.4.1.4 Facilităţi investiţionale 51
3.4.2. Reglementări specifice 58
3.4.2.1. Regimul investiţiilor străine reprezentate
prin cumpărarea acţiunilor gestionate de FPS
la societăţile comerciale 58
3.4.2.2. Unele măsuri pentru promovarea investiţiilor
cu impact major asupra activităţii economice 60
CAPITOLUL 4 Cadrul real al investiţiilor cu capital străin
în România în perioada de tranziţie 66
4.1. Entităţi implicate 66
4.2. Evoluţia investiţiilor străine directe în perioada 19912003 70
4.3. Concluzii 76
Anexe 79
Bibliografie 88

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se crează sau se achiziţionează noi mijloace fixe, productive şi neproductive, se înlocuiesc mijloacele fixe uzate, se perfecţionează mijloacele fixe existente , ori se fac plasamente financiare cu scop profitabil.

Sfera de cuprindere a conceptului de investiţie este marcată şi prin mijloacele de realizare, de înfăptuire a lor. Principalul mijloc de realizare a oricărei investiţii îl constituie alocarea unor sume băneşti de natură investiţională prin sursa de finanţare ori prin efectele generale asupra patrimoniului unei firme.

Clarificarea conceptului de investiţie implică, în mod obiectiv, identificarea accepţiunilor pe care le comportă şi anume: plasament, cheltuială, acţiune, lucrare, activitate, proces.

În societatea modernă, aproape orice investiţie reală are şi o importantă latură financiară. De la cel mai mic magazin până la marile corporaţii internaţionale, activitatea de investiţii se sprijină pe credit, acţiuni, obligaţiuni etc.

Nevoia de capital şi de investiţii, care se ridică la un nivel mult peste posibilităţile economice actuale, impune ca o condiţie obiectivă apelarea la capital străin sub forma atragerii de investiţii directe de capital, caracteristică comună a tuturor statelor ex- comuniste.

Investiţiile străine directe depind de factori interni dintre care închiderea în climatul politic este cea mai importantă dar depinde, de asemenea, şi de starea de bum sau de recesiune a economiei mondiale. Astfel prevederile investiţiilor directe străine sunt inevitabil hazardate.

Forţele motrice ale globalizării determină modificări în modul în care firmele transnaţionale îşi urmăresc obiectivele legate de investiţiile din străinătate. Aceste modificări sunt determinate, în principal, de faptul că tehnologia şi inovaţia au devenit elemente esenţiale ale competivităţii.

Internaţionalizarea şi globalizarea problemelor economice ale producţiei industriale ale mişcării capitalurilor financiare, fac ca activitatea de investiţii să devină una de natură globală, cu implicaţii asupra tuturor economiilor naţionale şi asupra întregii economii mondiale.

Capitolul 1 Investiţiile în economia României contemporane

1.1 Conceptul de investiţie

Tranziţia societăţii româneşti şi înscrierea sa pecoordonatele economiei de piaţă implică noi abordări în raportul dintre teoria şi practica economică.Referindu-ne laconceptul de investiţie vom remarca manifestarea unor preocupări de clarificare. Problemele practice ale tranziţiei la economia de piaţă impun sarcini noi şi dificile teoriei economice .Între acastea , o abordare a coneptului de investiţii este încă departe de o definire unitară.Problema prezintă interes şi este de actualitate pentru că potenţialulinvestiţional se reflectă nu neapărat prin volumul de resurse (financiare, materiale şi umane) avansate, cât mai ales prin capacitatea factorului uman de a le transpune in efecte scontate.

Investiţiile pot şi trebuie abordate în strânsă legătură cu procesul dezvoltării , al creşterii economice . Dezvoltarea depinde de capacitatea factorilor de decizie

a) de a formula opţiuni în acord cu obiectivele şi scopurile stabilite,

b) de a ameliora strategia şi politicile de dezvoltare în ideea potenţării efectelor investiţiilor,

c) de a selecta proiecte de investiţii care să permită valorificarea raţională a tuturor resurselor materiale, financiare şi de muncă pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Este de remarcat faptul că investiţiile înfăptuite jalonează limitele, parametrii factorilor de producţie, în mod riguros pentru o perioadă mare de timp, generând efecte complexe pe termen lung.

La prima vedere investiţia ne apare în mod concret ca o operaţiune de modificare şi de creştere a patrimoniului iniţial:construcţii industriale şi civile, achziţia ,montajul şi instalarea unor echipamente industriale, cumpărarea unor maşini ,utilaje etc. La o analiză mai profundă investiţia este ” alocarea capitalurilor economisite în activităţi lucrative cu caracter profitabil care să majoreze valoarea capitalurilor iniţial acordate” .

În sens financiar investiţia însemnă shimbarea unei sume de bani prezentă, certă, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare, superioare, profitabile.

În sens contabil investiţia reprezintă “alocarea unei trezorerii disponibile pentru procurarea unui activ fix care va genera fluxuri financiare de venituri şi cheltuieli de exploatare” .

Investiţia , intr-o altă formulare, reprezintă o decizie de cheltui pentru achiziţionarea de active fixe sau circulante inclusiv în scopuri speculative , prin care să se obţină un flux de lichidităţi şi deci o creştere a avuţiei aparţinând unei persoane fizice sau juridice.

Literatura engleză defineşte investiţiile după trei criterii importante:

- În plan contabil investiţiile constituie o imobilizare în bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale achiziţionate ori create pentru o entitate economică, durabile, respectiv:

-imobilizări legate de expluatare;

-imobilizări în afara expluatării.

- În plan economic investiţiile constituie sacrificiul de resurse curente în speranţa obţinerii unor rezultate viitoare superioare:

- sub influienţa factorulu timp;

- în condiţiile de eficienţă economică;

- sub spectrul riscului.

- În plan financiar investiţiile reprezintă ansamblul de cheltuieli care va genera venituri/economii, o perioadă îndelungată, şi care permit rambursarea, respectiv recuperarea cheltuielilor iniţiale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Investitiile in Economia Romaniei Contemporane.doc

Alte informatii

Proiectul a fost sustinut la Facultatea de economie