Investițiile străine directe în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3539
Mărime: 382.20KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Todosi Ilie

Cuprins

Lista tabelelor din text 4

Lista figurilor din text 4

Lista diagramelor din text 4

Capitolul I. Investițiile străine directe - considerații generale 5

I.1. Conceptul de ISD 5

I.2. Tipuri de investiții străine directe 5

Capitolul II. Impactul ISD asupra creșterii economice 7

II.1. Rolul și efectele ISD asupra creșterii economice 7

II.2. Factorii determinanți ai ISD 7

Capitolul III. Studiu de caz: analiza ISD în Romania în perioada 2003-2014 9

III.1. Climatul investițional din România 9

III.1.1. Aspecte legislative privind ISD în România 10

III.1.2. Raportul „Doing Business 2015” 10

III.2. Evoluția ISD în România în perioada 2003-2014 10

III.2.1. Dinamica ISD și PIB în România 10

III.2.2. Repartizarea soldului investițiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare 12

3.2.3. Exporturile și importurile întreprinderilor ISD în 2013 13

CONCLUZII 15

ANEXE 16

BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

Capitolul I. Investițiile străine directe - considerații generale

I.1. Conceptul de ISD

Investiția străină directă (ISD) reprezintă „capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor nerezident care deține cel puțin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta și întreprinderea în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta” [6]. De asemenea, sunt considerate investiții străine directe „capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influență semnificativă pe cale indirectă, și anume: capitalurile proprii ale asociatelor și filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deține cel puțin 10% din capitalul social subscris” .

I.2. Tipuri de investiții străine directe

După operațiunea prin care investiția directă se realizează, acestea pot fi[1]:

Figura I.1. Tipuri de ISD

sursa: prelucrarea autorului

- greenfield (investițiile pe loc gol) - înființarea de întreprinderi cu investiții pornite de la zero;

- fuziuni și achiziții - preluarea integrală sau parțială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenți;

- dezvoltare de firme - majorarea deținerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiție străină directă;

- restructurare de firme - finanțarea de către investitorii străini, prin aport de capital, a întreprinderilor investiție străină directă cu pierderi, în vederea rentabilizării lor.

Din perspectiva investitorului, ISD pot fi :

- pe orizontală - întreprinderea investitoare își extinde activitatea de producție în altă țară, fiind valorificate avantajele țării gazdă;

- pe verticală - integrarea pe verticală a întreprinderii prin intrarea pe altă piață

Componentele investițiilor străine directe sunt :

Figura I. 2. Componentele investițiilor străine directe

sursa: prelucrarea autorului

- capitaluri proprii: capitalul social subscris și vărsat, atât în numerar cât și prin contribuții în natură, deținut de nerezidenți în companii rezidente, precum și cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziția acestora;

- creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiție străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puțin creditele acordate de către întreprinderea investiție străină directă investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.

Creditele dintre intermediari financiari afiliați (bănci, IFN) nu sunt considerate ca fiind investiții directe.

Bibliografie

[1] BNR, Investițiile străine directe în România în anul 2013, București, 2014;

[2] Hymer, S. H. (1960): “The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment”. The MIT Press, 1976. Cambridge, Mass. Constituie teza de doctorat a lui Hymer, S.H., publicată postum în 1976;

[3] Vernon, Raymond, 1966, International investment and international trade in the product cycle, Quarterly Journal of Economics 80, pp. 190-207;

[4] Bonciu, F., Dinu, M. Politici și instrumente de atragere a investițiilor străine directe, Editura Albatros, București, 2003;

[5] Negrițoiu, Mișu, Salt înainte - investițiile străine directe și dezvoltarea, Ed. Expert, București, 1996;

[6] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2013;

[7] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2012;

[8] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2011;

[9] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2010;

[10] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2009;

[11] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2008;

[12] Decretul- lege nr. 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investiției de capital străin în România, publicat în M. Of. nr.37/1990, art.1, 2

[13] Legea nr. 35/ 03.04.1991 privind regimul investițiilor străine directe, în M. Of. nr. 73/ 10.04.1991, art. 5,6

[14] Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România, M. Ofi. nr. 125/1997, art.6

[15] Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/1997 privind stimuarea investițiilor directe, în M. Of. nr. 386/1997, art.11

[16] Legea nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor străine directe cu impact semnificativ în economie, în M. Of. nr. 356 din 03.07.2001, art. 8, 11;

[17] Hotărârea Guvernului nr. 1680/2008;

[18] Hotărârea Guvernului nr. 753 din 16 iulie 2008;

[19] Hotărârea Guvernului nr. 797 din 31 iulie 2012;

[20] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2007;

[21] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2006;

[22] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2005;

[23] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2004;

[24] BNR; Investițiile străine directe (ISD) în România; Cercetare statistică anuală; Rezultatele cercetării pentru anul 2003;

[25] http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en

[26] https://edirect.e-guvernare.ro/informatiigenerale/SitePages/mediudeafaceri.aspx?IDC=2

Preview document

Investițiile străine directe în România - Pagina 1
Investițiile străine directe în România - Pagina 2
Investițiile străine directe în România - Pagina 3
Investițiile străine directe în România - Pagina 4
Investițiile străine directe în România - Pagina 5
Investițiile străine directe în România - Pagina 6
Investițiile străine directe în România - Pagina 7
Investițiile străine directe în România - Pagina 8
Investițiile străine directe în România - Pagina 9
Investițiile străine directe în România - Pagina 10
Investițiile străine directe în România - Pagina 11
Investițiile străine directe în România - Pagina 12
Investițiile străine directe în România - Pagina 13
Investițiile străine directe în România - Pagina 14
Investițiile străine directe în România - Pagina 15
Investițiile străine directe în România - Pagina 16
Investițiile străine directe în România - Pagina 17
Investițiile străine directe în România - Pagina 18
Investițiile străine directe în România - Pagina 19
Investițiile străine directe în România - Pagina 20
Investițiile străine directe în România - Pagina 21
Investițiile străine directe în România - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Investitiile straine directe in Romania.docx

Ai nevoie de altceva?