Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 13009
Mărime: 916.08KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ploae Victor
economie politica , 54 de pagini, nota 10/10

Cuprins

INTRODUCERE 3

TITLUL I – STUDIUL TEORETIC

CAPITOLUL I – IPOTEZE SI TEORII CU PRIVIRE LA INVESTITIILE STRAINE DIRECTE

1. Ipoteze cu privire la ISD 4

1.1. Ipoteza rentabilitatii 5

1.2. Ipoteza pietei 5

1.3. Ipoteza ciclului de productie 6

2. Teorii cu privire la ISD 7

2.1. Teoria investitiilor straine directe, bazata pe diferenta ratei dobanzii 9

2.2. Teoria valorificarii imperfectiunilor pietei 10

2.3. Teoria “Reactia oligopolistica” 11

2.4. Teoria internationalizarii productiei 11

2.5. Teoria <<gastelor zburatoare>> 12

2.6. Teoria investitiilor straine directe si a avantajului concurential al natiunii 13

2.7. Teoria electica a investitiilor straine directe 14

3. Ciclul dezvoltarii investitionale a tarii 15

4. Factorii-cheie in motivarea ISD 16

CAPITOLUL II – EVOLUTIA CORELATIEI : INVESTITII STRAINE DIRECTE – CRESTERE ECONOMICA

17

TITLUL II – STUDIUL DE CAZ

CAPITOLUL I - EVOLUTIA GLOBALA SI TRENDURI RECENTE IN INVESTITIILE STRAINE DIRECTE

1. Trenduri Generale ale Investitiilor Straine Directe (ISD) 22

2. Structura ISD – Profituri Reinvestite ale Companiilor Multinationale si Activitatile de Achizitii si Fuziuni Transnationale 24

CAPITOLUL II - IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ASUPRA ECONOMIEI

1. Efectele ISD asupra Economiei Globale 30

CAPITOLUL III - EVOLUTIA INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE IN ROMANIA SI EFECTE ASUPRA EVOLUTIILOR MACROECONOMICE

1. Evolutia ISD in Romania 37

2. Strucutura ISD pe sectoare economice in perioada 2005 – 2007 in Romania 39

3. Structura ISD in Romania in functie de tara de rezidenta, perioada 2005 – 2007 42

4. Evolutii macroeconomice in Romania si influenta ISD asupra acestora 43

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 54

Extras din document

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa se înscrie în categoria problemelor-cheie ale teoriei economice. Necesitatea atragerii si utilizarea eficienta a ISD tin de însasi esenta procesului investitional, proces care asigura, în mare masura, prosperitatea sociala, politica si economica a fiecarei tari.

Experienta mondiala denota ca, în multe tari în curs de dezvoltare, saltul investitional în economie a început anume cu venirea capitalului strain. Cercetarea problemelor ISD este conditionata si de faptul ca investitiile straine constituie una din caile de baza ale integrarii economiilor nationale în economia mondiala.

Totodata, efectele ISD asupra tarilor în tranzitie sunt studiate insuficient. Particularitatile economiei în tranzitie necesita nu doar un instrumentar propriu, adaptat la conditiile nationale, ci si cunoasterea obligatorie si aplicarea în practica a conceptiilor despre investitiile straine directe, elaborate de diferite scoli ale gândirii economice contemporane.

În prezent, atât în literatura straina, cât si în cea autohtona, problemelor investitiilor straine directe li se acorda o atentie tot mai mare. Exista un numar important de lucrari teoretice în care sunt examinate problemele ISD. Diferitele aspecte ale atragerii si utilizarii ISD si-au gasit reflectare în lucrarile savantilor europeni si americani, precum: J.Dunning, S.I.Lizonda, P.Lindert, M.Porter, R.Vernon

În ultimul timp, în conditiile tranzitiei la relatiile de piata, problema respectiva este examinata si în tarile ex-socialiste. Au aparut multe articole si monografii în care sunt studiate diferitele aspecte ale atragerii si functionarii ISD, crearea conditiilor favorabile pentru utilizarea lor eficienta.

Scopul principal al lucrarii consta în identificarea si prezentarea impactului investitiilor straine directe asupra procesului de modernizare a economiei în tranzitie si elaborarea recomandarilor cu privire la ameliorarea climatului investitional

TITLUL I – STUDIUL TEORETIC

CAPITOLUL I

IPOTEZE SI TEORII CU PRIVIRE LA INVESTITIILE STRAINE DIRECTE

1. Ipoteze cu privire la ISD

Teoriile cu privire la investiţiile străine directe (ISD) au la baza lor un şir de ipoteze. Aceste ipoteze nu se exclud una pe alta: ele sunt interconexe şi se completează reciproc. În unele cazuri, motivele investitorilor pot fi explicate în baza unei teorii, iar în alte cazuri – prin ntermediul câtorva teorii.

Apariţia primelor ipoteze despre investiţiile străine directe are loc în anii 50 şi 60 ai sec.XX. Ele au apărut ca rezultat al activităţii dinamice a filialelor companiilor americane pe pieţele Europei şi ale Americii Latine. În decursul unei perioade îndelungate de timp, concomitent cu modificarea sistemului economic mondial, ipotezele vechi au suportat modificări, au apărut şi altele noi. În condiţiile contemporane, este cunoscută următoarea clasificare a ipotezelor investiţiilor străine directe: Ipotezele macroeconomice ale ISD, Ipotezele microeconomice ale ISD, Ipotezele teoriilor comerţului extern. În cercetarea noastră, vor fi examinate, în primul rând, Ipotezele macroeconomice ale ISD.

La baza tuturor ipotezelor despre ISD stau motivele de investire. Motivarea investitorului întotdeauna a fost, şi rămâne, în continuare, obţinerea profitului, iar baza tuturor motivelor investitorilor străini este obţinerea, în alte ţări, a unor venituri mai mari decât în ţara de origine a capitalului. Ipotezele existente în prezent explică motivele investiţiilor străine directe prin deosebirile economice şi psihologice dintr-o ţară sau alta.

În lucrările teoretice cu privire la ISD, se subliniază faptul că motivele strategice principale pentru efectuarea investiţiilor străine sunt: căutarea noilor pieţe de desfacere şi a surselor noi de materie primă; căutarea posibilităţilor de sporire a eficienţei producţiei; a accesului liber la ideile tehnologice noi.

În lumea contemporană, corporaţiile (firmele), cărora nu le convine importul unor anumite tipuri de materie primă, materiale şi energie, aplică următoarele strategii. În conformitate cu prima strategie, pătrund pe pieţele ţărilor, unde există resursele necesare, încep de sine stătător să facă rost de ele şi să le prelucreze pe loc ori să le expedieze în ţară pentru prelucrare. Acestea, în special, sunt firmele de exploatare a minereurilor (petrol, minereurilor de metale neferoase). O altă strategie răspândită este căutarea accesului direct la ideile tehnologice noi în străinătate prin intermediul stagierilor, utilizării experienţei managerilor altor ţări.

Odată cu motivele strategice pentru efectuarea ISD, un rol important îl deţin şi motivele psihologice (opiniile personale ale conducătorilor şi ale managerilor companiilor, relaţiile personale, angajamentele şi necesităţile unor grupuri de persoane). În cazul luării deciziilor investiţionale, o însemnătate mare au început să aibă şi stimulentele psihologice şi anume:

Teama de a pierde piaţa de perspectivă; propunerea investiţională primită de la experţi, organizaţii sau guverne naţionale; concurenţa pe piaţa naţională etc.

Preview document

Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 1
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 2
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 3
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 4
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 5
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 6
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 7
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 8
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 9
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 10
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 11
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 12
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 13
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 14
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 15
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 16
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 17
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 18
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 19
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 20
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 21
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 22
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 23
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 24
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 25
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 26
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 27
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 28
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 29
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 30
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 31
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 32
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 33
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 34
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 35
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 36
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 37
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 38
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 39
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 40
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 41
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 42
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 43
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 44
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 45
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 46
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 47
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 48
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 49
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 50
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 51
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 52
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 53
Investițiile străine directe și rolul lor în creșterea economică - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Investitiile Straine Directe si Rolul Lor in Cresterea Economica
  • 10.Bibliografie.doc
  • 2.Cuprins.doc
  • 3.Introducere, Titlul I.doc
  • 4.Titlul II - Cap. I.doc
  • 5.Titlul II - Cap. II.1.doc
  • 6.Titlul II - Cap. II.2.doc
  • 7.Titlul II - Cap. II.3.doc
  • 8.Titlul II - Cap. III.doc
  • 9.Concluzii.doc

Alții au mai descărcat și

Crize financiare

Cuvânt de început, Deşi crizele pot fi asociate cu liberalizarea financiară, dovezile empirice sugerează faptul că ele sunt un fenomen complex,...

Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL

Introducere Dezvoltarea societății contemporane se caracterizează printr-o evoluție extrem de dinamică, schimbările explozive ce au avut loc în...

Dezvoltarea economică a României în contextul globalizării

Dictionarul explicativ al limbii romane ne da o definitie a dezvoltarii destul de clara si anume - "a trece de la o stare calitativa veche la alta...

Investițiile Străine în România

INTRODUCERE Investiţiile străine directe trebuiesc abordate în strânsă legătură cu creşterea economică, cu dezvoltarea, întrucât indiferent de...

Analiza fluxurilor de investiții străine directe în Franța

Capitolul 1.Fluxul de investitii directe In 2009, fluxul investitiilor directe sunt soldate de iesirile nete de capitaluri de 63 miliarde de euro...

Investiții străine directe în România

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Investiții străine directe

Capitolul 1 1.1 Definitia si geneza ISD Investitiile straine directe sunt definite ca proprietatea directa sau indirecta a unei entitati straine...

Investiții Străine Directe

Investiţiile străine directe în sistemul economiei mondiale Sfera de cuprindere a investiţiilor străine directe Investiţiile internaţionale de...

Te-ar putea interesa și

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Investițiile Străine în România

INTRODUCERE Investiţiile străine directe trebuiesc abordate în strânsă legătură cu creşterea economică, cu dezvoltarea, întrucât indiferent de...

Politica Investițională în Republica Moldova

Introducere Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în...

investiții Străine Direct

Capitolul 1.Aspecte teoretice privind investiile straine directe 1.1 Definirea noţiunilor legate de investiţiile străine directe Investiţiile...

Tendințe în Starea de Competitivitate a Economiei României

Introducere Competitivitatea unei naţiuni reprezintă capacitatea unei naţiuni de a crea şi menţine, prin politici adecvate, un mediu care să...

Investițiile Străine Directe în România

1.Inroducere Investiţiile străine directe au câmp de manifestare atunci când într-o ţară nivelul cererii de investiţii este mai mare decât volumul...

Contribuția investițiilor străine în servicii de consultanță asupra dezvoltării economiei României

INTRODUCERE Rolul major al investitiilor straine directe in relansarea si dezvoltarea economica a Romaniei este deja verificat. Solutie viabila...

Investițiile Străine în România

CAP. 1. Introducere în sfera investiţiilor străine. 1.1. Conceptul de investiţie. Introducere. Investiţia semnifică orice tip de cheltuială de...

Ai nevoie de altceva?